Psychomotorisch therapeut (32 uur)

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) combineert universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Het topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychosen, ontwikkelingsstoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen.

Als academisch centrum beschikken wij over bijzondere expertise en aanvullende, deels experimentele, mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. Voor complexe, therapieresistente patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en medisch specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van de mechanismen die leiden tot psychopathologie en op basis daarvan verbetering van de behandeling van de patiënt. In het kader van het UMCG brede speerpunt ‘Healthy Ageing’ wordt samengewerkt met multidisciplinaire onderzoeksgroepen in binnen en buitenland. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.
Het UCP heeft vijf afdelingen:
- Crisis, Ontwikkeling en Diagnostiek
- Soma en Psyche
- Psychosen
- Stemmings- en Angststoornissen
- Ouderenpsychiatrie
In het UCP werken ongeveer 400 medewerkers die gedreven en betrokken zijn, en voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een academische setting.

Het team Psychomotorische Therapie levert een bijdrage aan de diagnostiek en behandeling binnen alle afdelingen, waarbij gewerkt wordt met diverse lichaams- en bewegingsgerichte methodieken. Het team bestaat uit zeven psychomotorisch therapeuten, waarvan er één per 13 oktober 2017 met zwangerschapsverlof gaat. De afdeling zoekt een collega die inzetbaar is op groepen met complexe psychiatrische problematiek en die ook individueel een therapeutisch proces kan begeleiden.

Functiebeschrijving

- U geeft therapie, individueel en (voornamelijk) in groepen, met gericht gebruik van psychomotorische methodieken.
- U levert een bijdrage aan de diagnostiek en stelt een deelbehandelplan op aansluitend op de behandeldoelen van de patiënt.
- U voert het deelbehandelplan uit en evalueert het effect.
- U werkt samen en stemt af met collega therapeuten en andere disciplines.
- U bent inzetbaar voor patiënten van alle UCP afdelingen, met name het intensieve cluster.

Wat vragen wij

- U heeft een relevante HBO-opleiding of Master/VO psychomotorische therapie.
- U heeft werkervaring met verschillende doelgroepen in de volwassen-psychiatrie.
- U heeft kennis van psychopathologie en groepsprocessen.
- U kunt werken met patiënten met ernstige psychiatrische problemen.
- U bent in staat in multidisciplinair teamverband te werken en het vak uit te dragen.
- U draagt zorg voor ruimtes en materialen ten behoeve van de afdeling psychomotorische therapie.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Uw salaris bedraagt maximaal € 3.816,- bruto per maand (schaal 9) afhankelijk van relevante kennis en ervaring, op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 0.89 fte (32 uur) vanaf 2 oktober 2017 t/m 23 februari 2018, met een vervolgaanstelling van 0.22 fte (8 uur) in het kader van ouderschapsverlof.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

dhr. C. Boerhout, hoofd Therapieën telefoonnummer (050) 361 2035 of 06 2564 7101

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Universitair Centrum Psychiatrie

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 30 juli 2017. De gesprekken zijn op 14 augustus. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier