Senior Onderzoeker/ beoogd Programmaleider Oncologie

Afdeling

Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde

Werkomgeving

De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG (H&O) is verantwoordelijk voor onderwijs, opleiding en onderzoek in de huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Bij deze afdeling is ook de opleiding tot Huisarts ondergebracht en vindt patiëntenzorg plaats in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Via het academische netwerk AHON heeft de afdeling een relatie met huisartsen in Noord-Nederland. De sectie Onderzoek kent vijf onderzoeksprogramma’s, waaronder het onderzoeksprogramma Oncologie. Om de (toekomstige) huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten met kanker te verbeteren richt dit onderzoeksprogramma zich met name op de afstemming van zorg tussen de 1e en 2e lijn en de late effecten van (behandeling) van kanker bij overlevenden. Momenteel zijn er 6 promovendi werkzaam binnen het onderzoeksprogramma. Eén van hen is recent doorgestroomd naar een postdoc positie.

Functiebeschrijving

De senior onderzoeker:
- Maakt een 5-jaren beleidsplan voor het programma oncologie en voert dit samen met het team uit.
- Werft, samen met de postdoc, financiering voor nieuwe onderzoeksprojecten.
- Initieert, faciliteert en stuurt, samen met de postdoc, de onderzoeksprojecten binnen het programma aan.
- Begeleidt promovendi.
- Initieert, faciliteert en begeleidt wetenschappelijke stages van studenten geneeskunde.
- Neemt deel aan het onderzoekersoverleg van de afdeling H&O.
- Draagt zorg voor de implementatie van het kwaliteitssysteem van de afdeling H&O in het programma oncologie.

Organisatie:
De senior onderzoeker valt hiërarchisch onder de huidige programmaleider en heeft contact en afstemming met de overige programmaleiders en de medewerkers binnen het eigen onderzoeksprogramma. De senior onderzoeker neemt deel aan het programmaoverleg.
In de rol van programmaleider valt de medewerker hiërarchisch onder het hoofd van de afdeling. In deze hoedanigheid wordt deelgenomen aan het bestuursoverleg van de sectie onderzoek.

Wat vragen wij

Wij zoeken een inspirerende senioronderzoeker, die (mede) richting kan geven aan het onderzoek binnen het programma oncologie en op afzienbare termijn de programmaleider oncologie kan opvolgen.

De beoogde kandidaat:
- Is bij voorkeur huisarts en heeft uitgebreide kennis van de eerstelijns zorg in Nederland of vergelijkbaar zorgsysteem.
- Heeft ervaring als onderzoeker en is gepromoveerd.
- Heeft wervingskracht en beschikt over creatieve en wetenschappelijke schrijfvaardigheden.
- Heeft kennis van de klinische epidemiologie.
- Heeft ervaring in het begeleiden van een team van professionals en van onderzoeksprojecten.
- Kan een pleidooi houden voor huisartsgeneeskundig perspectief in de zorg.
- Is in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
- Heeft ervaring in het begeleiden van promovendi.
- Is op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen de oncologische zorg, met name in relatie tot lange termijn follow-up van patiënten die behandeld zijn voor kanker.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Wij bieden een prettige inspirerende werkomgeving binnen een vrij jonge onderzoeksgroep en loopbaanondersteuning in een carrière als wetenschappelijk onderzoeker (UHD, hoogleraar).

Het UMCG biedt in eerste instantie een aanstelling van 0,4 fte voor 1 jaar met vooruitzicht op verlenging en uitbreiding tot 0,8 fte bij goed functioneren.

Voor de functie geldt het FUWAVAZ profiel van onderzoeker 11. Wij bieden u een salaris, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, van maximaal € 4.917,- bruto per maand (schaal 11) bij een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

mw. prof. dr. M.Y. Berger, afdelingshoofd telefoonnummer (050) 361 6722 of (050) 361 6733 (secretariaat) of e-mail: m.y.berger@umcg.nl

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Huisartsgeneeskunde en Oudergeneeskunde

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 29 november 2017. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier