Vrijwilligers voor dagstructuur verpleegafdeling Chirurgie

Afdeling

St. Vrienden van het UMCG

Werkomgeving

Binnen de Stichting Vrienden van het UMCG zijn ongeveer 400 vrijwilligers actief. De vrijwilligers benadrukken het gezonde in de patiënt en proberen door hun activiteiten de patiënt uit de sfeer van het ziekenhuis te halen en een verbinding met de ‘buitenwereld’ te geven. Zodoende kunnen de zorgen en de angsten die aan een ziekenhuisopname of -bezoek verbonden zijn tijdelijk naar de achtergrond worden gedrongen. Dit heeft een belangrijke positieve invloed op het welbevinden van de patiënt.

Functiebeschrijving

U bent, samen met een duovrijwilliger, werkzaam op verpleegafdeling C4VA van de afdeling Chirurgie.
Onder leiding van de regieverpleegkundige en het team van C4VA, heeft u vrijwilligerstaken om voor patiënten met multimorbiditeit het verblijf in het ziekenhuis te optimaliseren, te veraangenamen en te ondersteunen in de dagstructuur. Patiënten met multimorbiditeit zijn veelal oudere en kwetsbare zieke mensen en hebben vaak meerdere ziektebeelden, verschillende medicijnen en meerdere hulpverleners.
De taken bestaan o.a. uit:
- met de patiënten een stukje wandelen, op de verpleegafdeling, maar ook naar een winkel of een kappersbezoek in het ziekenhuis
- maaltijd voor patiënt aan tafel serveren en veraangenamen (servet, glas water, gezelschap)
- praatje maken, gezelschap houden
- krant / actualiteit doornemen
- met de patiënt naar muziek luisteren of gezelschapspel spelen

Wat vragen wij

- U heeft affiniteit met vrijwilligerswerk
- U kiest bewust voor een vrijwilligersfunctie
- U heeft ervaring met het werken met (oudere) kwetsbare patiënten
- U kunt solistisch en zelfstandig werken
- U beschikt over goede communicatieve vaardigheden
- U bent representatief
- U bent in staat om als vrijwilliger te werken binnen een professionele omgeving
- U bent minimaal 1 ochtend per week beschikbaar (10.00 – 13.00 uur)

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld.Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Medewerkers werkzaam in de directe patiëntenzorg worden gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Wat bieden wij

U krijgt een tegemoetkoming in de reiskosten op basis van € 0,19 per km met een maximum van 22 km per enkele reis (ANWB, kortste route van postcode naar postcode).
U wordt vrijwilliger bij de Stichting vrienden van het UMCG en werkt voor de afdeling Chirurgie (C4VA).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Anneke Tjassing, manager vrijwilligerzaken Stichting Vrienden van het UMCG telefoonnummer (050) 361 1124

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 25 juni 2017. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier