Student voor onderzoek naar effectiviteit van de Digitafel Methodiek

Afdeling

Stage, afstuderen en scriptie

Werkomgeving

Inleiding
Het Wenckebach Instituut (WI) is het expertisecentrum van het UMCG op het gebied van grootschalig onderwijs, specialistische opleidingen en maatwerk inzake professionele ontwikkeling. Binnen al deze domeinen is het belang van het nemen van goede en vooral gezamenlijke beslissingen, al of niet in multidisciplinair teamverband, groot. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van die beslissingen toe. Er wordt een steeds groter appel gedaan op ‘gezamenlijke denkkracht’. Binnen het WI werkt de R&D-groep daarom aan de ontwikkeling en toepassing van slimme hulpmiddelen, zoals de Digitafel.

De Digitafel is een grote iPad met een oppervlakte van ongeveer anderhalve vierkante meter die zowel verticaal als horizontaal als werktafel kan fungeren. In deze opdracht gaat hier vooral om de horizontale toepassing bij de Digitafel Methodiek (DTM). De DTM is ontwikkeld als hulpmiddel om door middel van visualisatie en simulatie te komen tot een trias van:
- de best-denkbare inhoudelijke keuzes
- sociaal draagvlak voor die keuzes
- boeiende ervaringen bij het maken van die keuzes.

Probleemschets
De DTM werd ontwikkeld als prototype voor een bepaalde specifieke toepassing. In de loop van de tijd kwamen daar tal van toepassingsmogelijkheden bij. Hoewel de onderliggende uitgangspunten bleven steeds hetzelfde: het gezamenlijk (her)ordenen van informatie. Toch vergt ieder toepassingsgebied haar eigen procesmatige expertise (stakeholdersanalyse is wat anders als een brainstormsessie) en vormgeving (look & feel). Inmiddels zijn een zevental verschillende ‘proces-scenario’s ontwikkeld en toepasbaar in de praktijk en is de behorende techniek (hardware en software) beschikbaar.
Hiermee zijn we uit de pioniersfase en willen we de effectiviteit van de Digitafel als instrument onderzoeken gezien vanuit het perspectief van:
- potentiele eindgebruikers: mensen die beslissingen moeten nemen zoals bijv. managers, patiënten, teams etc.
- potentiele moderatoren: professionals die eindgebruikers ondersteunen bij hun beslissingen.

Het beoogde onderzoek kent verschillende invalshoeken:
- literatuuronderzoek naar de effectiviteit van ondersteuning bij complexe besluitvorming;
- empirisch onderzoek naar de effectiviteit en ervaren meerwaarde voor moderatoren en eindgebruikers in enkele praktische situaties;
- het opzetten van een lijn van experimenten om de werkzame bestanddelen te identificeren

Doel is om door kritische reflectie (onderzoek) de inzet van de Digitafel te optimaliseren en een realistisch beeld te creëren van de mogelijkheden en onmogelijkheden (t.g.v bijv. placebo-effecten, groupthink van de onderzoekers etc.).

Functiebeschrijving

Zet onderzoek op en maak een start met de beantwoording van de volgende vraagstellingen:
1. Op welke terreinen levert de Digitafel potentieel meerwaarde? Denk aan: projectmatig werken, organisatieverandering, onderwijs, patiëntenvoorlichting;
2. Wat houdt deze meerwaarde in? Denk aan: de kwaliteit van beslissingen, leeruitkomsten bij deelnemers, efficiëntie, psychologische meerwaarde, werkplezier, samenwerking;
3. Als er sprake is van een aantoonbare meerwaarde, hoe kunnen de werkzame bestanddelen worden geïdentificeerd en vervolgens in een experimentele setting nader worden onderzocht?

Vanuit je toekomstige vakgebied kan en wil je een bijdrage leveren die wij als ontwikkelaars i.c. medisch psycholoog en ICT-er NIET in huis hebben. In dit project gaat het daarbij vooral om het vanuit nieuwsgierigheid op kritische wijze vorm geven aan onderzoek naar deze innovatieve beslissingsondersteunende methodiek.

Wat vragen wij

Naast de kennis en vaardigheden uit je studie zijn de volgende kenmerken en eigenschappen van belang:
- Voor de opdracht relevante HBO- of WO-opleiding
- Je beschikt over goede analytische vaardigheden
- Je bent kritisch en hebt een scherpe blik voor hoofd- en bijzaken
- Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden
- Je bent ambitieus en wilt graag nieuwe dingen leren
- Je vindt het leuk om samen te werken en anderen enthousiast te maken.

Wat bieden wij

- Stageovereenkomst met het UMCG
- Goede begeleiding in het UMCG
- Wetenschappelijke werkomgeving
- Ruimtes met flexplekken, voorzien van pc en telefoon
- Studentenwerkoverleg (inloopuur) voor intervisie, vragen en ondersteuning
- Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & trics die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

afstuderen@umcg.nl (niet gebruiken voor sollicitaties)

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.

Digitaal sollicitatieformulier