Stafmedewerker GGZ-regelgeving (0,6-1,0 fte)

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) combineert universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Het topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychosen, ontwikkelingsstoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen.
Als academisch centrum beschikken wij over bijzondere expertise en aanvullende, deels experimentele, mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. Voor complexe, therapieresistente patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en medisch specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van de mechanismen die leiden tot psychopathologie en op basis daarvan verbetering van de behandeling van de patiënt. In het kader van het UMCG brede speerpunt ‘Healthy Ageing’ wordt samengewerkt met multidisciplinaire onderzoeksgroepen in binnen en buitenland.
Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.
Het UCP heeft vijf afdelingen:
- Crisis, Ontwikkeling en Diagnostiek
- Soma en Psyche
- Psychosen
- Stemmings- en Angststoornissen
- Ouderenpsychiatrie
In het UCP werken ongeveer 400 medewerkers die gedreven en betrokken zijn en voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis- en vaardigheden een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een academische setting.

Functiebeschrijving

Functie-inhoud
De wet- en regelgeving in de GGZ is sterk in beweging. Jaarlijks zijn er veel mutaties. Dit betreft niet alleen de regelgeving voor de gespecialiseerde GGZ (waartoe de meeste zorg van het UCP behoort) maar ook de langdurige GGZ en de Kinder- & Jeugdpsychiatrie. De inrichting van de administratieve processen, de interne informatievoorziening alsook een deel van het interne beleid, worden sterk beïnvloed door die (wijzigende) wetgeving. Tegelijk is er sprake van een sterk toenemende controledruk vanuit externe instanties, zoals de zorgverzekeraars en accountants, waardoor processen goed ingeregeld moeten zijn.

De stafmedewerker GGZ-regelgeving volgt (en beïnvloedt zo mogelijk) de landelijke wet- en regelgeving. Hij/zij draagt zorg voor een adequate vertaling van vastgestelde landelijke wet- en regelgeving naar accurate en concrete werkbeschrijvingen en richtlijnen (van registratie tot en met facturatie). Intern wordt daartoe vooral overleg gevoerd met de bedrijfsanalist (die onder andere betrokken is bij de overleggen met de zorgverzekeraars), het hoofd Medische Administratie, de coördinator van het DBC-kantoor (die verantwoordelijk is voor de dagelijkse controle op een juiste, volledige en tijdige registratie van de patiëntcontacten en productiegegevens) en de Chef de Clinique (die verantwoordelijk is voor beleidsmatige keuzes rond behandelprocessen). U heeft een directe rapportagelijn met en valt onder de manager Bedrijfsvoering.

Functiebeschrijving
- U houdt zich op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving en verzorgt de reactie vanuit het UCP op (beoogde) wet- en regelgeving.
- U vertaalt landelijk vastgestelde regelgeving naar accurate en concrete werkbeschrijvingen en richtlijnen van registratie tot en met facturatie.
- U bent trekker/ondersteuner van interne werkgroepen rond deze onderwerpen, voor zover hiertoe werkgroepen ingericht moeten worden.
- Vanuit uw expertise t.a.v. wet- en regelgeving actualiseert u mede de vastlegging van de werkwijze van de administratieve processen.
- U zorg er voor dat een adequate basis wordt gelegd voor zogenoemde horizontale controles vanuit externe instanties.

Wat vragen wij

- U heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in bedrijfskundige, bedrijfseconomische of juridische richting.
- Kennis van beleid in de gezondheidszorg. Bij voorkeur specifieke kennis van de GGZ wet- en regelgeving.
- U beschikt over voldoende overtuigingskracht.
- U bent analytisch, precies en nauwgezet.
- U heeft gevoel voor verhoudingen en bent in staat om organisatiebreed te denken.
- U kunt projectmatig werken.
- U bent goed in staat om een veelheid aan informatie eenvoudig weer te geven.
- U bent loyaal en komt verwachtingen na.
- U heeft een heldere wijze van communiceren (mondeling en schriftelijk).
- U heeft bij voorkeur kennis van financiële stromen binnen de gezondheidszorg.
- U heeft enkele jaren werkervaring, bij voorkeur in de gezondheidszorg.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Wat bieden wij

Uw salaris bedraagt maximaal € 4.152,- bruto per maand (schaal 10) afhankelijk van kennis en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

dhr. drs. G.S.H. Janssen, bestuurslid Bedrijfsvoering UCP telefoonnummer (050) 361 2058

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 30 mei 2017. Gesprekken zullen plaatsvinden op 7 juni 2017. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier