Klinisch Psycholoog met expertise op het gebied van (neuro-) psychodiagnostiek

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie, afdeling Crisis, Diagnostiek en Ontwikkeling

Werkomgeving

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) combineert universitaire taken en ambities met klinische expertise in een breed behandelaanbod: het beste van twee werelden. Er werken medewerkers die gedreven en betrokken zijn en voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een academische setting. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP (zie ook gerelateerde informatie rechtsboven).

Het topreferente aanbod omvat geavanceerde zorgprogramma's voor stemmings- en angststoornissen, psychosen, somatoforme stoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Als academisch centrum beschikken wij over bijzondere expertise en aanvullende, deels experimentele, mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. Voor complexe, therapieresistente patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met de ons omringende GGZ-partners. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in patiëntgebonden onderzoek.

Het UCP heeft belangrijke onderwijs-, opleidings- en onderzoekstaken. Het biedt in de nieuwe opleidingsstructuur de aantekeningen volwassenenpsychiatrie, ouderenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie (via het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) aan. Daarnaast biedt het UCP opleidingsplaatsen aan voor klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ psycholoog.

Het wetenschappelijk onderzoek is gericht op het verbeteren van de behandeling van de patiënt en is klinisch, epidemiologisch en neurobiologisch van aard. In het kader van het UMCG brede speerpunt ‘Healthy Ageing’ wordt samengewerkt met grote multidisciplinaire onderzoeksgroepen rond basaal wetenschappelijke thema’s.

Het UCP heeft vijf afdelingen:
- Crisis, Diagnostiek en Ontwikkeling (CDO)
- Somatiek en Psyche
- Psychosen
- Stemmings- en Angststoornissen
- Ouderenpsychiatrie

Behandeling en diagnostiek
De poliklinische behandeling van het UCP wordt verzorgd door poliklinische multidisciplinaire teams met elk een eigen (top)specialistisch aandachtsgebied. De huidige vacature betreft het werken binnen het poliklinische team Crisis, Diagnostiek en Ontwikkeling (CDO), met als aandachtsgebied de ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen (ADHD en ASS). Verder verzorgt het team ondersteunende generieke modules voor andere afdelingen (zoals Mindfulness, Schemagroep).
Een kerntaak voor de afdeling CDO is het verrichten van diagnostisch onderzoek. Onderdeel van de huidige functie is het coördineren van de (neuro-)psychodiagnostiek binnen het UCP.

Functiebeschrijving

- U indiceert voor psychologische behandeling.
- U bent verantwoordelijk voor de psychologische behandeling als deel van een multidisciplinair aanbod.
- U levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en innoveren van de (neuro-) psychodiagnostiek waaronder de ROM.
- U geeft leiding aan en bent verantwoordelijk voor de professionele uitvoering van de psychodiagnostiek zoals uitgevoerd door de in het UCP werkzame psychologische medewerkers.
- U draagt zorg voor een goede samenwerking en afstemming met uw collega’s binnen de afdeling om daarmee zorgcontinuïteit en doelmatige zorg te realiseren.
- U heeft een actieve bijdrage in de ontwikkeling van het een zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen en u draagt bij aan de innovatie van het behandelaanbod en het opstellen en implementeren van behandelprotocollen.
- U neemt deel aan of geeft groepsgewijze behandelingen.
- U levert een bijdrage aan het onderzoek binnen het UCP, in het bijzonder naar de (neuro-)psychodiagnostiek.
- U geeft supervisie en/of werkbegeleiding aan GZ- en KP-opleidelingen, in het bijzonder op het gebied van de (neuro-)psychodiagnostiek.
- U levert, binnen de daarvoor gestelde kaders, een actieve bijdrage aan het beleid en beheer van de afdeling.

Wat vragen wij

- Registratie als klinisch psycholoog;
- Registratie als gedragstherapeut (VGCT);
- Ervaring met en een bijzondere aantoonbare belangstelling voor de doelgroep ontwikkelingsstoornissen;
- Ervaring met het verrichten van (neuro-)psychologische diagnostiek en het superviseren daarvan;
- Stressbestendig;
- Goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden;
- Flexibel inzetbaar;
- Zelfstandig kunnen werken;
- Om kunnen gaan met agressie en ongewenst gedrag of bereid dit te leren tijdens een verplichte training.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Wat bieden wij

Het betreft een aanstelling voor 0,89 fte (32 uur).
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt u een passend salaris geboden.
Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

dhr. E.H. Horwitz, psychiater en hoofd Behandelzaken telefoonnummer (050) 361 1718
dhr. K.R. Ronduite, hoofd Algemene Zaken telefoonnummer (050) 361 2062

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 13 juni 2017. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier