Hoogleraar/afdelingshoofd Genetica met ambitie voor “Personalized Genomics”

Afdeling

Genetica

Werkomgeving

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), gelegen in de binnenstad van Groningen, is één van de acht universitaire medische centra die Nederland telt. Onze kracht is dat patiëntenzorg, onderzoek,onderwijs en opleiding nauw met elkaar verweven zijn, waarbij gezond ouder worden, Healthy Ageing, het verbindende thema is. Het UMCG is ISO gecertificeerd op de kerntaken patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. De kerntaken van de medische afdelingen zijn ondergebracht in zes sectoren.

De afdeling Genetica houdt zich bezig met alle aspecten van erfelijkheid, zowel op het terrein van de patiëntenzorg als wetenschappelijk onderzoek, en is actief betrokken bij onderwijs zoals aan studenten Geneeskunde, Life Science & Technology en Bio-informatica. Als afdeling van het UMCG wil de afdeling Genetica een kenniscentrum zijn op het gebied van genoomanalyse en erfelijkheidsadvisering, gekenmerkt door een intensieve samenwerking tussen alle disciplines. De afdeling Genetica heeft ongeveer 250 medewerkers en bestaat uit zes secties: Genoomdiagnostiek, Klinische Genetica, Onderzoek & Onderwijs, Ontwikkeling & Innovatie, Systeemgenetica en Beheer. Voor de patiëntenzorg verwachten we voor 2017 verwijzing van ca. 6.600 patiënten naar onze poliklinieken voor erfelijkheidsonderzoek en -advies, vaak in multidisciplinair verband. Er worden jaarlijks meer dan 20.000 diagnostische laboratoriumverrichtingen uitgevoerd.

De missie van de afdeling Genetica is om genetische oorzaken van ziekten te ontrafelen en methoden te ontwikkelen waardoor deze kennis snel en verantwoord kan worden toegepast in de patiëntenzorg ten behoeve van preventie, diagnostiek en behandeling.
De ambitie van de afdeling Genetica is om in de komende vijf jaar uit te groeien tot een toonaangevend centrum voor “Personalized Genomics”. Hiervoor beschouwt de afdeling Genetica samenwerking met LifeLines, een grote prospectieve cohort studie, als essentieel.

Genoomanalyse is in snel tempo onderdeel aan het worden van basisdiagnostiek, voor zowel het stellen van diagnoses als het bepalen van behandeling. Dit betekent dat toegang tot genoomanalyse als eerstelijns-test gewenst is vanuit steeds meer klinische disciplines. Hierbij zal de grootste uitdaging zijn om de klinisch genetische diagnostiek, behalve voor Mendeliaans overervende aandoeningen, ook in te zetten voor patiënten met veelvoorkomende, multifactoriële aandoeningen. Hierbij zal in toenemende mate gebruik gemaakt worden van een multi-omics benadering. Ook komt er steeds meer focus op gebruik van genetische risicoprofielen, die nieuwe mogelijkheden zullen bieden voor zowel preventie als medicatiekeuze. Dit biedt de afdeling unieke kansen om zich nog breder te profileren als kenniscentrum, van waaruit voor de zorg in de meeste brede zin van het woord decision support geleverd wordt aan professionals, patiënten en hun families. Voor de komende vijf jaar zijn belangrijke doelen:
- Wetenschappelijk tot de absolute top blijven behoren in het genomics onderzoek en aantrekkelijk zijn voor het werven van (internationaal) talent om de ontwikkelingen in het veld te kunnen vertalen naar preventie en verbetering van zorg.
- Uitgroeien tot een (internationaal) expertisecentrum op het gebied van genoominterpretatie en -uitleg, zowel voor andere professionals als voor patiënten en hun families, via het ontwikkelen van onder andere geautomatiseerde decision support tools.
- Transformeren van genetische patiëntenzorg naar een genetics-first strategie en ontwikkeling van nieuwe toepassingsgebieden, in samenwerking met betreffende professionals, ook naar multifactoriële complexe (niet-Mendeliaanse) aandoeningen en populatiegerichte screening.
- Verbeteren van de mogelijkheden tot preventief onderzoek op basis van genetische risico-profilering, gebruik makend van big-data uit populatiestudies (LifeLines).
- Ontwikkelen van laagdrempelige informatiekanalen voor erfelijkheidsadvisering voor patiënt en zorgprofessional via e-Health en digital Health innovaties.
- Erkend worden als (internationaal) expertise- en researchcentrum wat betreft datasharing, biobanking, databasing en systeem genetica.

Functiebeschrijving

Het afdelingshoofd Genetica is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding, het onderwijs en de financiële gezondheid van de afdeling. De functie valt hiërarchisch onder de Raad van Bestuur UMCG. Het managementteam (MT) van de afdeling bestaat uit alle sectiehoofden van de afdeling. Wekelijks komt dit MT samen onder aansturing van het afdelingshoofd.
De opgave voor het nieuwe afdelingshoofd ligt voor een belangrijk deel in de verdere ontwikkeling van het centrum voor Personalized Genomics. Het MT van de afdeling Genetica heeft hiertoe een strategie tot 2020 opgesteld. Leidend in deze strategie is te komen tot een breed inzetbare geïntegreerde genoomanalyse en erfelijkheidsadvisering, o.a. gebruik makend van de mogelijkheden die LifeLines biedt. U zorgt voor het op koers houden van de afdeling om gestelde doelen te behalen en voor de inbedding van de afdelingsstrategie van Personalized Genomics in het UMCG. Hierin legt u gemakkelijk verbinding met afdelingen binnen het UMCG.

Wat vragen wij

Minimale kwalificaties
- U bent hoogleraar met een achtergrond in de Humane Genetica.
- U heeft minimaal vijf tot tien jaar ervaring in het leiding geven aan een complexe professionele organisatie als de afdeling Genetica.
- U geniet erkenning onder vakgenoten.
- U heeft bestuurlijke ervaring.
- U durft besluiten te nemen wanneer binnen het MT richting ontbreekt.

Gewenste kwalificaties
- U heeft kennis van de actuele ontwikkelingen in de Genetica, zowel op het gebied van patiëntenzorg en opleiding als met betrekking tot het onderzoek.
- U herkent zich in de doelstellingen die de afdeling zich gesteld heeft en geeft leiding aan de uitvoering van het strategisch beleidsplan.
- U bent een toonaangevend wetenschapper.
- U ziet kansen en bent in staat innovaties met betrekking tot genoomanalyse en gebruik van big-data te vertalen in nieuwe strategische doelen.
- U bent een innovatief, inspirerend, transparant en verbindend leider, gericht op excellente samenwerking binnen en buiten de afdeling en op het welzijn van de medewerkers.
- U heeft oog voor de kracht, het talent en de ambitie van de secties en individuele medewerkers en stimuleert hun ontwikkeling.
- U staat boven de partijen en stimuleert wat goed is voor het grote geheel van de afdeling Genetica en het UMCG.
- U bent een gesprekspartner op strategisch niveau en verhoudt zich moeiteloos tot alle geledingen binnen en buiten het ziekenhuis.
- U bent een actieve netwerker en in staat om binnen en buiten het ziekenhuis nieuwe relaties op te bouwen om het werkveld van de Genetica verder uit te bouwen.
- U heeft ruime werkervaring in de (Nederlandse) gezondheidszorg.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Gestreefd wordt naar benoeming per 1 juli 2017.

Wat bieden wij

Het betreft een fulltime aanstelling voor de functie afdelingshoofd.
Afhankelijk van uw relevante werkervaring en opleiding wordt u een passend salarisaanbod gedaan. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
prof. dr. C. Wijmenga, hoogleraar genetica, e-mail: c.wijmenga@umcg.nl

Solliciteren
U kunt reageren t/m 1 juni 2017 via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Als u liever per post reageert kunt u dit sturen aan:
Universitair Medisch Centrum Groningen
t.a.v. dhr. J. Bouwers, hoofd UMC-staf P&O (LB10)
Postbus 30001
9700 RB GRONINGEN

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

prof. dr. C. Wijmenga, hoogleraar genetica e-mail: c.wijmenga@umcg.nl (niet voor sollicitaties)

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Systems Genetics
film about the dept's work
Department of Genetics

SolliciterenDigitaal sollicitatieformulier