Medisch Psychologen

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Het UMCG is een dynamische organisatie gericht op academische patiëntenzorg. Hierbij gaat de aandacht uit naar de zorg voor complexe patiënten en is er aandacht voor innovatie, onderzoek en onderwijs. De patiëntenzorg in het UMCG vindt plaats in vijf sectoren en centra voor Acute Zorg, Transplantatie en Oncologie. De medisch psychologen werken primair voor specifieke patiëntengroepen met somatische diagnoses. Zij behandelen patiënten die tijdens of kort na hun medische behandeling te maken krijgen met ziektegerelateerde psychische klachten. Zij zijn aangesteld bij het Universitair Centrum Psychiatrie en werken vanuit het UCP op de verschillende somatische afdelingen. Naast verdieping in complexe patiëntenzorg zijn er mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderwijs.

Door het vertrek van twee medisch psychologen zoeken wij twee GZ-psychologen die gaan werken met patiënten van:
- het UMCG Comprehensive Cancer Center, met de specialismen medische oncologie, hematologie, radiotherapie, longoncologie en het dagcentrum.
- sector B, met de specialismen oncologische, abdominale en plastische chirurgie, en het levertransplantatieteam.
De complexe zorg vereist dat er afdelings- en sectoroverstijgend gewerkt kan worden zodat geïntegreerde zorg geboden kan worden.
De vakgroep Medische Psychologie UMCG bestaat uit klinisch psychologen, GZ-psychologen en psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. Er zijn twaalf collega’s binnen deze vakgroep, verdeeld over verschillende sectoren en afdelingen.

Functiebeschrijving

- U maakt deel uit van een multidisciplinair team dat zich richt op de psychosociale begeleiding van patiënten.
- U verricht indien nodig psychodiagnostisch onderzoek.
- U voert psychologische behandelingen uit.
- U adviseert andere disciplines over psychosociale zorg.
- U adviseert, geeft voorlichting en instructie aan patiënten en hun sociaal systeem.
- U neemt deel aan het interdisciplinaire patiëntenoverleg en andere relevante overlegsituaties.
- U draagt desgevraagd bij aan wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs.

Wat vragen wij

- U bent geregistreerd als GZ-psycholoog en BIG-geregistreerd en heeft ruime werkervaring in de somatische gezondheidszorg, bij voorkeur ook in de behandeling van oncologische patiënten.
- U heeft affiniteit met het werken met somatische patiënten.
- U beschikt over ruim voldoende gespreks- en test-diagnostische vaardigheden.
- U bent in staat zelfstandig te werken en uw deskundigheid in te brengen in multidisciplinair overleg.
- U beschikt over goede advies- en communicatieve vaardigheden.
- U bent initiatiefrijk, stressbestendig en kunt omgaan met conflicterende belangen.
- U kunt zowel zelfstandig als in interdisciplinair teamverband werken.
- U heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
- U levert een continue bijdrage aan kwaliteitsverbeteringen en zorgvernieuwingsprojecten.
- U bent een positief ingestelde teamplayer, die gewend is de verbinding te zoeken met alle interne en externe samenwerkingspartijen.
- U kunt andere disciplines coachen bij complexe praktijksituaties.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Wat bieden wij

Een aanstelling voor minimaal 24 uur per week met een jaar proeftijd. Uw salaris bedraagt maximaal € 4.842,- (schaal 11) bruto per maand bij een fulltime aanstelling, afhankelijk van relevante werkervaring. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
- Mw. dr. I. A. Zeijlmans van Emmichoven, tel. (050) 361 4459 (ma t/m do) tot 20 december
- Mw. M.E. Schaaphok-Oostingh, MSc, tel. (050)-361 5819 (ma, di, do) tot 20 december
- Dhr. R.G.M. Verschure, hoofd Algemene Zaken UCP, tel. (050) 361 5214 (na 20 december)

Meer informatie


Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Universitair Centrum Psychiatrie

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 1 februari 2017. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier