Senior Information Security Officer (32-36 uur)

Afdeling

Bureau Juridische Zaken

Werkomgeving

Het UMCG zoekt een senior Information Security Officer met coördinerende taken in combinatie met een aanstelling als functionaris voor de Gegevensbescherming (voor 12 uur per week).

De Privacy Werkorganisatie (PWO) is onderdeel van Juridische Zaken, UMC-staf en richt zich op het adviseren over en het toetsen van beleid en werkprocessen van het UMCG aan de privacywetgeving. Bescherming van privacy is een actueel thema: het speelveld van de PWO is daarmee in beweging en vraagt investering in vernieuwing en verbetering van kwaliteit en continue samenwerking met alle organisatieonderdelen.
Het UMCG ziet privacybescherming en beveiliging als een integraal onderdeel van ons handelen, zowel in de patiëntenzorg als in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Medewerkers en leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor eigen werkprocessen en beleid. Uitgangspunt daarbij is dat binnen de kaders van de privacywetgeving gezocht wordt naar werkbare oplossingen. De PWO faciliteert daarbij.
In de PWO werken vier enthousiaste specialisten op het gebied van privacybescherming en beveiliging van persoonsgegevens. De nieuwe collega is gespecialiseerd in informatiebeveiliging.

Functiebeschrijving

- Je bevordert bewustzijn op het gebied van privacy en informatieveiligheid en je geeft advies en aanwijzingen met betrekking tot beveiligings- en beschermingsmaatregelen.
- Je coördineert vragen uit de organisatie en zorgt voor afstemming met verschillende gremia.
- Je ziet breed toe op de uitvoering van maatregelen en de naleving van het beleid. Je verzorgt geconsolideerde rapportages over de voortgang en uitvoering.
- Je adviseert de Raad van Bestuur en directeuren over het uitvoeren en toepassen van privacy beleid en de daaruit voortvloeiende beveiligingsmaatregelen.
- Je verzorgt voorlichting en training, waar nodig in de vorm van onderwijs of laat dit verzorgen.
- Je bent intern en extern het aanspreekpunt m.b.t. privacyvraagstukken en de beveiliging van persoonsgegevens. Je functioneert als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.
- Je volgt externe ontwikkelingen en wet- en regelgeving op beide aandachtsgebieden en beoordeelt de doorwerking op de bedrijfsvoering op korte en lange termijn aan de hand van het principe “privacy by design & default”. Je traint medewerkers en adviseert bij de uitvoering van Privacy Impact Assessments.
- Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en instandhouding van een meldsysteem voor informatie- en privacy incidenten en privacy inbreuken (o.a. datalekken). Je bent verantwoordelijk voor het laten nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van dergelijke incidenten.
- Je documenteert voor de Raad van Bestuur en de externe toezichthouder de interne en externe persoonsregistraties (‘verwerkingen’) en bijbehorende gegevensuitwisseling. Je hebt overzicht over de bijbehorende contracten en adviseert bij het opstellen daarvan.

Wat vragen wij

- Een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde.
- Je hebt aanvullende scholing gevolgd op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming.
- Je hebt enkele jaren werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
- Je beschikt over algemene ICT-kennis en hebt daar sterke affiniteit mee.
- Initiatief nemen gaat je makkelijk af.
- Je bent communicatief vaardig en hebt uitstekende adviesvaardigheden.
- Je bent analytisch goed onderlegd en in staat risico’s goed in te schatten.
- Je weet te verbinden en mensen bij elkaar te brengen maar houdt de te behalen resultaten in het vizier.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat je voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat je kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Wat bieden wij

Het betreft een tijdelijke aanstelling (32 tot 36 uur per week) voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
Het salaris bedraagt maximaal € 5.507,- (schaal 12) bruto per maand bij een volledige aanstelling en is mede afhankelijk van relevante opleiding en ervaring. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Cathy Zelhorst, coördinator telefoonnummer (050) 361 9658
Robert Jager, hoofd Juridische Zaken telefoonnummer (050) 361 4489

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Over het UMCG
Welkom in Groningen

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 8 december 2016. De sollicitatiegesprekken zijn woensdagmiddag 14 december 2016. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier