Student onderzoek invloed opleidingsniveau medewerkers operationele aansturing

Afdeling

Stage, afstuderen en scriptie

Werkomgeving

Het UMCG Centrum voor Revalidatie is onderdeel van het UMCG, met een locatie in Groningen en in Haren (Beatrixoord). De standplaats voor deze opdracht is Beatrixoord. De missie van het centrum is: ‘Mensen met een handicap of chronische ziekte helpen zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Wij helpen op medisch, lichamelijk, psychosociaal en arbeidskundig terrein.’ De aanpak is multidisciplinair en als wetenschappelijk centrum liggen nieuwe inzichten ten grondslag aan de behandeling.

Probleemschets
Het beleid van het UMCG is gericht op het toe werken naar het verlenen van meer complexe zorg, waarbij de patiënt echt centraal wordt gesteld door de mens te zien. Voor de verpleegkundige organisatie is de stuurgroep Verpleegkundige Innovatie en positionering in 2020 (VIP 2020) in het leven geroepen, omdat met het oog op de toekomstige ontwikkelingen een heroriëntatie op de verpleegkundige beroepsuitoefening in het UMCG gewenst is. Deze stuurgroep gaat in kaart brengen welke opleiding de huidige groep verpleegkundigen voltooiden, men maakt een overzicht van de veranderende opleiding tot verpleegkundige in twee functieniveaus en verschillende functieregistraties, men levert een analyse van de gevolgen van de sterk veranderende zorgverlening in het UMCG (meer complexe zorg en uitfaseren minder complex zorg: oftewel verandering in zorgzwaarte) op korte termijn en een analyse van de competenties binnen het toekomstige verpleegkundige beroepsprofiel (gebaseerd op ontwikkelingen zoals meer complexe zorg, patiëntbelang, vergrijzing, toename kwaliteit- en veiligheidseisen en arbeidsmarktproblematiek). E.e.a. gaat uitmonden in een vertaling en advies over de consequenties van de nieuwe beroepenstructuur verpleging voor het opleidings- en stagebeleid UMCG en het verpleegkundig functiegebouw UMCG inclusief loopbaanmogelijkheden.

Grote vraag voor het Centrum voor Revalidatie is wat deze route 2020 gaat betekenen voor de operationele aansturing, er vanuit gaande dat op de weg er naar toe het opleidings- en competentieniveau van medewerkers gericht zal zijn op meer complexe zorg en ook wat dit betekent voor de (her)inrichting van de (werk)organisatie en de operationele aansturing.

Een afgeleide vraag die men binnen het CvR graag wil beantwoorden is:
Hoe verhoudt de operationele aansturing van de verpleegteams zich tot het huidige en toekomstige systeem?

Vragen die hier ook bij leven zijn: Wat vraagt het opleidingsniveau van medewerkers van de leiding: direct aansturen of juist niet? Welke regelruimte is nodig? Wat zegt de literatuur hierover? Hoe gaan andere organisaties hier mee om, bijvoorbeeld het concept van Buurtzorg: geen leiding. Waarom loopt dit zo goed? Wat doen ze daar anders? Kan een dergelijk concept ook binnen de muren van een afdelingsteam van een ziekenhuisteam toegepast?

Functiebeschrijving

In de onderzoeksvraag zitten meerdere te onderzoeken facetten. In je motivatiebrief geef je duidelijk aan wat je wilt onderzoeken en hoe je dat wilt gaan doen. M.a.w. je kunt in overleg voor een groot deel je eigen onderzoek vorm geven.
Je onderzoek moet uitmonden in een adviesrapport die raakt aan de VIP 2020 en daar aan bij draagt.

Wat vragen wij

Voor deze afstudeeropdracht zijn naast de kennis en vaardigheden uit je studie de volgende kenmerken en eigenschappen van belang:
- Voor de opdracht relevante HBO- of WO-opleiding.
- Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden die je naar gelang het contact op een correcte wijze gebruikt.
- Je bent creatief en hebt frisse ideeën, ook binnen gestelde kaders.
- Je hebt affiniteit met de verpleegkundige beroepsgroep en HRM.
- Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden.
- Je bent ambitieus en wilt graag nieuwe dingen leren.
- Je vindt het leuk om samen te werken en anderen enthousiast te maken.

Wat bieden wij

- Stageovereenkomst met het UMCG
- Goede begeleiding in het UMCG
- Wetenschappelijke werkomgeving
- Ruimtes met flexplekken, voorzien van pc en telefoon
- Studentenwerkoverleg (inloopuur) voor intervisie, vragen en ondersteuning
- Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & trics die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

afstuderen@umcg.nl (niet gebruiken voor sollicitaties)

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.

Digitaal sollicitatieformulier