Promovendus kritische transities in ernst en aard van psychopathologie jongeren

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE; www.icpe.nl), onderzoeksafdeling van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het ICPE doet kwalitatief hoogstaand, interdisciplinair onderzoek naar de oorzaken en consequenties van psychiatrische aandoeningen. Binnen het centrum werken psychologen, psychiaters, sociologen, biologen en statistici aan fundamenteel onderzoek en toepassingen hiervan in de klinische praktijk. Bij het ICPE is onder andere expertise aanwezig op het gebied van depressie, psychologische behandelingen voor depressie, dagboek onderzoek, time-series designs, idiografisch onderzoek, netwerkbenadering van psychopathologie, en statistische methoden voor het analyseren van time-series data (zie ook www.ilab-psychiatry.nl).

Het onderzoek
Het onderzoeksproject is een deelproject van het ‘Transitions In Depression’ (TRANS-ID) onderzoek naar waarschuwingssignalen van transities in depressieve klachten. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de European Research Council (ERC).
Het doel van dit deel-onderzoek is om breder te kijken dan depressie alleen en te onderzoeken of de ontwikkeling van psychopathologie zich gedraagt volgens principes van complex dynamische systeem theorie. Deze theorie veronderstelt dat er zogenoemde waarschuwingssignalen geobserveerd kunnen worden die voorafgaan aan een grote ‘transitie’ in het systeem, bv een plotse toename, afname of verandering in klachten. We willen hiermee inzicht krijgen in de vraag of we bij hoog-risico jongeren kunnen inschatten hoe kwetsbaar ze zijn voor een eventuele transitie in klachten en om wat voor type klachten dit dan gaat. In dit onderzoek worden daarom individuele veranderprocessen op een zeer gedetailleerd niveau in kaart gebracht via een dagboekstudie. Dit is een uniek time-series design waarbij deelnemers een half jaar lang dagelijks vragen beantwoorden via de mobiele telefoon aangaande symptomen en dagelijkse context. Met deze data kan voor het eerst in detail onderzocht worden of we inderdaad waarschuwingssignalen kunnen identificeren in deze data die voorafgaan aan transities in bepaalde clusters van symptomen. Daarmee kan dit onderzoek aantonen of psychopathologie zich ontwikkelt conform principes van complex dynamische systemen. Ook kan het een belangrijke bijdrage leveren aan een betere en gepersonaliseerde inschatting van het risico op transities in klachten in hoog-risico jongeren.

Functiebeschrijving

Voor dit vierjarige onderzoeksproject zoeken wij een promovendus (AIO: assistent in opleiding tot onderzoeker). De functie bestaat uit de volgende activiteiten:
- het opzetten en uitvoeren van de data verzameling in samenwerking met een andere AIO.
- het afnemen van diagnostische interviews bij de deelnemers aan de studie.
- het verwerven van statistische vaardigheden zoals individuele tijdreeksanalyses, het maken van dynamische modellen en het uitvoeren van analyses in programma’s als R.
- het schrijven van artikelen over de resultaten die ingediend worden bij wetenschappelijke top tijdschriften uitmondend in een proefschrift.
- contacten leggen met internationale onderzoeksgroepen op dit gebied en zich nieuwe inzichten/vaardigheden eigen maken tijdens een mogelijk hieruit voortvloeiend werkbezoek.
- het presenteren van de resultaten op (inter)nationale congressen.

Wat vragen wij

Dit project is geschikt voor iemand die zowel interesse heeft in psychopathologie als in statistische technieken. Wij zoeken voor dit project iemand met:
- een afgeronde, relevante master-opleiding, op het gebied van psychologie/psychopathologie of aanverwante studie, bij voorkeur een onderzoeksmaster
- uitstekende organisatorische vaardigheden
- uitstekende sociale vaardigheden
- aantoonbare statistische interesse
- een leergierige houding
- zelfstandigheid in het leren van nieuwe vaardigheden
- vaardigheden om in een team samen te werken
- uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands
- uitstekende beheersing van het Engels om wetenschappelijke artikelen te schrijven

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Wat bieden wij

Het betreft een fulltime aanstelling van 36 uur voor een periode van vier jaar. Het onderzoek zal per 1 mei 2017 van start gaan (overleg over deze startdatum is mogelijk).

Uw salaris bedraagt € 2.244,- bruto per maand in het eerste jaar tot € 2.874,- bruto per maand in het derde jaar (schaal PRO), op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Een eventueel selectiegesprek zal plaatsvinden op 8, 9 of 10 november.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact (bij voorkeur via email) op met:
Dr. Hanneke Wigman, j.t.w.wigman@umcg.nl, tel. (050) 361 3623
Prof. Dr. Marieke Wichers, m.c.wichers@umcg.nl, tel. (050) 361 0566
Dr. Catharina Hartman, c.hartman@accare.nl, tel. (050) 361 4349
(e-mailadressen niet gebruiken voor sollicitaties)

Meer informatie


Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICP)
Ilab
Universitair Centrum Psychiatrie

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 1 november 2016. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier