Wold & Waard | Ervaren woonconsulent voor ons ambitieuze energieprogramma

Wij zoeken een

ervaren woonconsulent

voor ons ambitieuze energieprogramma

2017-2026 

32 uur per week

Wij
Wij zijn Wold & Waard, woningcorporatie in het Westerkwartier en verhuren zo’n 5.000 goede, betaalbare woningen in de sociale sector. We richten ons met name op huurders met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat ons niet alleen om het huis, wij leveren ook een bijdrage aan de woonomgeving en de leefbaarheid.

De komende jaren gaan wij onze woningen energetisch vergaand verbeteren. Onze ambitie is een energieneutraal woningbezit in 2050; de eerstkomende 10 jaar gaat het om ca. 1.000 woningen. Voor dit energieprogramma zoeken we een woonconsulent met ruime ervaring met complexe renovatieprojecten.

De functie
Binnen het programmateam ben jij het eerste aanspreekpunt voor huurders. Binnen Wold & Waard bewaak je hun belangen; extern bewaak je de in het programma gemaakte afspraken. Je houdt je je onder meer bezig met de begeleiding van individuele huurders en met het organiseren van bewonersbijeenkomsten. Ons energieprogramma zit nog in de opstartfase. Dat biedt veel ruimte voor eigen inbreng en vraagt om een flexibele, oplossingsgerichte houding. Je rapporteert aan de programmamanager, maar werkt binnen de afdeling Woondiensten.

Jij
Je hebt hart voor de sociale huisvesting en kennis van de vraagstukken die daarbij horen. Je voelt je betrokken bij huurders en hun belangen. Je bent sociaal zeer vaardig en daadkrachtig. Je werkt aan de hand van planningen, komt afspraken na en ziet oplossingen waar anderen problemen zien. Je communiceert helder - zowel mondeling als schriftelijk - en bent gewend om te schakelen tussen verschillende niveaus. Je hebt aantoonbaar ervaring met renovatieprojecten waarbij huurderbetrokkenheid een belangrijke rol speelde. Je beschikt over een hogere beroepsopleiding en bent flexibel in werktijden, omdat regelmatig buiten kantooruren gewerkt moet worden. 

Wat bieden wij?
Wij bieden een aanstelling van 32 uur per week, vooralsnog voor de periode van één jaar. De functie is ingeschaald in schaal H. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan je eigen ontwikkeling te werken.

Enthousiast?
Stuur dan motivatiebrief + CV voor 1 september naar secretariaat@woldwaard.nl. De eerste gespreksronde staat gepland voor medio september. Met vragen over deze vacature kun je terecht bij Ronco Muller (manager Woondiensten).