Manager Interne Bedrijfsvoering

voor Woningcorporatie Thús Wonen


Woningcorporatie Thús Wonen

Iedereen verdient een plek waar hij zich thuis voelt. Thús Wonen helpt mensen met een laag inkomen aan een woning in het prachtige Noordoost Friesland. De 6.500 woningen voldoen aan de basisvoorwaarden van goed wonen en kunnen dankzij die eenvoud goedkoop blijven. Thús Wonen is dé woningcorporatie voor de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland en met ook een aantal woningen in de gemeente Ferwerderadiel. Het kantoor staat in Dokkum.Omstandigheden als krimp en overheidsbeleid dwingen Thús Wonen tot scherpe keuzes en het focussen op de kerntaak: zorgen voor betaalbare, fatsoenlijke huizen in een prettige omgeving.
Voor plezierig wonen zijn saamhorigheid, leefbaarheid en woonomgeving minstens zo belangrijk als de staat van onderhoud van de woning. Hier zetten de medewerkers zich binnen de mogelijkheden met hart en ziel voor in. De dienstverlening is gericht op het op peil houden van de woningen en de leefbaarheid van de woonomgeving. Daarbij houdt Thús Wonen rekening met duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

Thús Wonen wil een transparante organisatie zijn die de dialoog aangaat met haar omgeving. Vanuit Dokkum werken ongeveer 70 betrokken medewerkers in een open en informele sfeer aan haar sociale doelstellingen.

Bij Thús Wonen is de vacature ontstaan van

MANAGER INTERNE BEDRIJFSVOERING

Als manager Interne Bedrijfsvoering geef je leiding aan de afdeling van 12 personen en ben je lid van het managementteam. Je vertaalt de organisatie- en afdelingsdoelstellingen naar concrete doelstellingen voor je medewerkers. Je faciliteert hen, je geeft ze kracht en je motiveert ze zich optimaal te ontwikkelen waardoor zij de doelstellingen van de organisatie en hun eigen werkzaamheden op efficiënte en effectieve wijze realiseren en Thús het beste uit haar medewerkers haalt en zij uit zichzelf.

Je organiseert dat de volgende portefeuilles optimaal worden ingevuld door de betreffende specialisten binnen Interne Bedrijfsvoering en je vertegenwoordigt deze portefeuilles in het MT:

 • Financiële (beleids-)advisering, financiële vertaling van de organisatiedoelen, toezicht op verantwoord beheer van de financiële middelen en toetsing
 • (Meerjaren-)begroting en jaarrekening
 • Treasury
 • Human Resources Management
 • ICT en facilitair
 • Informatievoorziening
 • Procesoptimalisatie
 • Interdisciplinaire samenwerking
 • Personeelsmanagement binnen Interne Bedrijfsvoering

Persoonsprofiel

 • Als manager Interne Bedrijfsvoering ben je lid van het managementteam van een lerende organisatie. Deze positie doet een beroep op je verantwoordelijkheid, doelgerichtheid en besluitvaardigheid en dient als voorbeeld voor anderen in de organisatie. Je kan de processen in de organisatie duiden in termen van organisatieontwikkeling.
 • Je zoekt actief en organisch de verbinding met anderen, stelt je open op, durft onafhankelijke standpunten in te nemen, spreekt anderen aan en bent zelf ook aanspreekbaar. 
 • Je daagt anderen uit vanuit veiligheid in hun verantwoordelijkheid te groeien, met begrip voor de individuele ontwikkelmogelijkheden. 
 • Je bent als leidinggevende sparringpartner van de medewerkers. Je denkt mee, bevraagt, spiegelt, geeft inzicht. 
 • je bent een leidinggevende die coacht, die waar nodig ondersteunt en een handreiking geeft.

Functie-eisen

 • HBO-plus/WO werk- en denkniveau;
 • ±5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare strategische functie;
 • Brede kennis van bedrijfsvoering, financiën, HRM en ICT;
 • In staat om snel kennis van relevante wet- en regelgeving, maatschappelijke en branchegerichte ontwikkelingen op te bouwen;
 • Ervaring en grote affiniteit met organisatieontwikkeling in de zin van het zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen van verantwoordelijkheden en vanuit faciliterend leiderschap sturen op resultaten en het motiveren, empoweren en ontwikkelen van medewerkers;
 • Draagt de volkshuisvesting een warm hart toe, waarbij ervaring in de branche een pré is;
 • Is bereid op korte termijn de Friese taal te leren (verstaan).

Je competenties

 • Visie
 • Ontwikkelen van anderen
 • Werken in teamverband
 • Zelfvertrouwen
 • Impact

De arbeidsvoorwaarden

Thús Wonen biedt je een salaris tot maximaal € 6200,- (schaal M CAO Woondiensten) bruto per maand bij volledige werktijd. Het betreft een dienstbetrekking van 0,8 – 1,0 fte en een dienstverband voor de periode van een jaar met intentie deze daarna om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Je reactie

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van roel&jasper BV. Hij wordt ondersteund door Melanie Pieters, bureaumanager. Ze zijn voor nadere informatie bereikbaar via telefoonnummer 050 3112502. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.Je sollicitatie met cv kan je (v/m) vóór 29 mei a.s. mailen naar