Junior Onderzoeker Orthopedagogiek (0,4 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Orthopedagogiek. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit werken ca. 600 medewerkers.

Orthopedagogiek
Orthopedagogiek maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van de zorg voor kinderen en jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen, met onderwijs- en leerproblemen en/of met beperkingen.

Functiebeschrijving

De basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een onderzoeker op het gebied van personen met aangeboren doofblindheid. Het betreft een onderzoek naar hoogwaardige communicatie bij kinderen en jongeren met aangeboren doofblindheid dat in samenwerking met Koninklijke Kentalis wordt uitgevoerd. Het project wordt gefinancierd door het fonds van Koninklijke Kentalis en het fonds Nuts Ohra. Het doel van het project is een model ontwikkelen waarmee de communicatie-ontwikkeling van kinderen met doofblindheid in kaart kan worden gebracht. Hiermee kunnen begeleiders de ontwikkelfase van een kind vaststellen, communicatiedoelen opstellen en strategieën bedenken om deze doelen te behalen. In het kader van dit onderzoek is een interventie ontwikkeld en zijn er vele video-opnamen gemaakt die geobserveerd en geanalyseerd moeten worden om de effecten van de interventie te kunnen evalueren. De werkzaamheden maken deel uit van een lopend promotieonderzoek.

De functie van de junior onderzoeker bevat de volgende taken:
- het observeren van video-opnamen over de communicatie tussen kinderen met doofblindheid en hun begeleiders onder supervisie van promovendus en promotor
- het goed geconcentreerd kunnen observeren en als hoofdobservator kunnen werken
- het in samenwerking met studenten trainen tot een goede interobservator- betrouwbaarheid bereikt is en daarin een constructieve en zelfstandige houding tonen
- het verwerken van verzamelde observatiedata
- het analyseren en interpreteren van verzamelde observatiedata
- schriftelijk en mondeling rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek aan deelnemers en financiers van het onderzoek
- schriftelijk rapporteren over de resultaten van het onderzoek in de vorm van eindrapportage.

Functie-eisen

- afgestudeerd zijn als master binnen de Gedragswetenschappen
- onderzoekservaring of ervaring hebben in het observeren en analyseren van video-opnamen
- affiniteit hebben met de doelgroep kinderen die niet goed kunnen horen en zien
- affiniteit hebben met het onderwerp interpersoonlijke communicatie
- representatief, enthousiast, sensitief, communicatief en sociaal vaardig zijn
- over goede organisatorische vaardigheden beschikken
- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en in het Engels hebben
- beschikbaar zijn per direct.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 60 months.

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2588,- en maximaal € 4084,- (salaris 10, cao Nederlandse Universiteiten) bij volledige werktijd. De Rijksuniversiteit Groningen biedt 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een dienstverband van 0,4 fte voor een periode van 16 maanden.

Datum van indiensttreding: 1 mei 2018

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 19.03.2018 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Marleen Janssen
050-3636575,
h.j.m.janssen@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 218104

Digitaal sollicitatieformulier