Conservator Bijzondere Collecties (1,0 fte)

Afdeling

Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit die behoort tot de Europese top. Onderzoekers en docenten in tal van vakgebieden zijn gepassioneerd voor hun werk en krijgen de kans om zich te ontplooien. De universiteit spant zich in om de talenten, ambities en prestaties van haar 30.000 studenten en 5.500 medewerkers te belonen.

De Universiteitsbibliotheek (UB) Groningen biedt tal van diensten aan, waaronder toegang tot elektronische en papieren collecties, onderzoeksondersteuning en onderwijsondersteuning. Wij bieden onze diensten aan in nauwe afstemming met de universitaire docenten en onderzoekers.

De bijzondere collecties van de UB zijn een uiting van vierhonderd jaar wetenschap en verzamelen aan de universiteit; zij vertegenwoordigen een onschatbare wetenschappelijke, maatschappelijke, cultuurhistorische en economische waarde.

Functiebeschrijving

U bent verantwoordelijk voor de bijzondere collecties van de UB. Daarbij speelt u een belangrijke rol bij het realiseren van de erfgoedspeerpunten: een betere toegankelijkheid en een intensiever gebruik van de bijzondere collecties bij onderwijs en onderzoek aan onze universiteit; digitalisering is daarbij van cruciaal belang. Ook draagt u bij aan beleidsvoorstellen voor de digitale en fysieke presentatie van de bijzondere collecties van de UB.

De functie is ondergebracht bij de afdeling Bijzondere Collecties.

In deze functie bent u verantwoordelijk voor:
- het eigenaarschap van projecten op het gebied van bijzondere collecties
- het bevorderen van het gebruik op uiteenlopende, vernieuwende manieren van de fysieke en digital-born collecties door onderzoekers, docenten, studenten en het brede publiek
- het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de collecties (zichtbaarheid, bereikbaarheid en ontsluiting)
- de opbouw en uitbreiding, het beheer en behoud van de fysieke en digital-born collecties, waaronder het initiëren, beoordelen en bewaken van (digitale) conserverings- en restauratieplannen
- het publiceren over handschriften, oude drukken, boekwetenschappen en nieuwe toepassingen en ontwikkelingen op het gebied van de bijzondere collecties
- het samenwerken met faculteiten en partnerinstellingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Functie-eisen

U beschikt over:
- een voltooide academische opleiding, bij voorkeur een afgeronde promotie in de historische wetenschappen
- het vermogen om een voortrekkersrol te vervullen bij het zichtbaar maken van de bijzondere collecties binnen de RUG en daarbuiten
- uitstekende communicatieve en consultancyvaardigheden
- kennis van digitalisering en het fysiek publiek maken van bijzondere collecties
- ervaring met beheer en behoud van bijzondere collecties
- goede beheersing van het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk
- affiniteit met onderwerpen als boekwetenschap, cartografie, erfgoedstudies, digital humanities, archief- en bibliotheekwetenschap
- een breed netwerk in het (nationale en internationale) wetenschapsveld en in culturele kringen
- bij voorkeur wetenschappelijke kennis en vaardigheden op voor de bijzondere collecties relevante vakgebieden
- bij voorkeur kennis van bibliografische ontsluitingsmethoden en -systemen voor bijzondere collecties
- bij voorkeur beheersing van het Latijn.

Vereiste competenties: ondernemerschap, flexibiliteit, resultaatgerichtheid, klantbetrokkenheid en omgevingsgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 48 maanden.

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring van minimaal € 3475,- tot maximaal € 4757,- (schaal 11 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd, afhankelijk van ervaring. Het betreft een aanstelling voor de periode van twee jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij een positieve beoordeling na 18 maanden. De functie is ingedeeld conform het instrument Universitair Functie Ordenen (UFO). Het UFO-profiel is Specialist Wetenschappelijke Informatie 1.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatiegesprekken: 12 - 14 maart 2018.

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 01.03.2018 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Dr. Rienk Withaar, afdelingshoofd Bijzondere Collecties
06-38253299,
r.g.withaar@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 218032

Digitaal sollicitatieformulier