Consultant ICT (1,0 fte)

Afdeling

Bureau van de Universiteit

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de 100 beste universiteiten ter wereld. Iedere dag werken 30.000 studenten en 5.500 medewerkers hard en met plezier aan hun passie: wetenschap!
Meer weten over de RUG? Kijk op: https://www.rug.nl/about-us

Afdeling Informatievoorziening
De afdeling Informatievoorziening is onderdeel van het Bureau van de Universiteit en vormt de verbindende schakel tussen gebruikers van informatiesystemen, het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) en het College van Bestuur. De afdeling geeft richting aan de ontwikkeling en vernieuwing van de strategische informatiehuishouding; vooralsnog ligt hierbij de nadruk op de bedrijfsvoeringsystemen.

Functiebeschrijving

Consultant
De RUG wil een moderne, efficiënte en stimulerende werk- en studie-infrastructuur bieden om excellente academische en ondersteunende prestaties mogelijk te maken. Deze ambitie kan alleen gerealiseerd worden als de werkprocessen en bijbehorende ICT-instrumenten optimaal functioneren. Als consultant werkt u aan het ontwerpen, vastleggen, verbeteren, inrichten en bestuurbaar maken van deze processen. U analyseert en meet de processen, om ze samen met de gebruikers te optimaliseren en waar mogelijk te harmoniseren. Verder speelt u een belangrijke rol bij de implementatie en borging ervan in de organisatie.

Functie-eisen

Wie zoeken wij?
Slimme resultaatgerichte doeners met een no-nonsense mentaliteit. U spreekt de taal van een instelling voor hoger onderwijs en begrijpt de problematiek die er speelt. U kunt de “what’s in it for me?” voor de interne klant vinden en zo draagvlak creëren. Daarbij schakelt u gemakkelijk tussen werkvloer en directie. U gaat voor innovatieve oplossingen die echt waarde toevoegen. U bent in staat om de obstakels die organisaties ervaren bij het doorvoeren van een verandering te signaleren en weet deze obstakels bespreekbaar te maken. Ook weet u gebruikers te enthousiasmeren voor veranderingen en bent goed in staat om met weerstand om te gaan.

- hbo/academische opleiding afgerond (bedrijfskunde, bestuurlijke informatiekunde of vergelijkbaar)
- ervaring met het ontwikkelen van optimale modellen voor bedrijfsprocessen, doen van impactanalyses en begeleiden van verbetertrajecten
- kennis van Lean, Business Process Modelling en continuous improvement
- bekend met BPM tooling
- aantoonbare affiniteit met ICT
- uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en het Engels
- in staat om de juiste prioriteiten te stellen
- teamplayer maar kan ook goed zelfstandig werken
- beschikt over een sterk analytisch vermogen en soft skills om als consultant te functioneren
- ervaring met de domeinen HR en/of Finance strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 24 months.

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van opleiding er ervaring van minimaal € 2588,- (schaal 10 cao Nederlandse Universiteiten) tot maximaal € 4757,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd. De aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de periode van twee jaar. Een verlenging van het dienstverband behoort tot de mogelijkheden. De functie is ingedeeld conform het instrument Universitair Functie Ordenen (UFO). Het UFO-profiel is Consultant ICT (3 / 2).

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 19.02.2018 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Drs. J. Feringa, beleidsdirecteur Informatievoorziening
06-36407496,
j.feringa@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 217513

Digitaal sollicitatieformulier