Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 3500 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Binnen de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG ontstaat als gevolg van het vertrek van een van de zittende hoogleraren een vacature hoogleraar Straf- en strafprocesrecht. Het betreft een structurele leerstoel binnen de faculteit. De leerstoel heeft een omvang van 1,0 fte. Een nieuwe benoeming zal plaatsvinden op niveau hoogleraar 2.

Functiebeschrijving

De leeropdracht is straf- en strafprocesrecht. Het Nederlands straf- en strafprocesrecht is een eigenstandig rechtsgebied, dat invloeden ondervindt vanuit andere rechtsgebieden, vanuit ontwikkelingen in het straf(proces)recht van andere landen, alsmede van internationale en supranationale rechtspraak (met name het EHRM) en maatschappelijke ontwikkelingen. De leerstoelhouder zal het straf(proces)recht vanuit deze realiteit benaderen.

De functie omvat:
• het coördineren en (mede) verzorgen van onderwijs (waaronder ook postacademisch onderwijs) in het Nederlands en in het Engels alsmede verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs op het terrein van het straf(proces)recht
• het verzorgen, initiëren en leiding geven aan het onderzoek op het terrein van het straf(proces)recht, daaronder begrepen het werven van middelen om dit onderzoek te kunnen financieren
• het begeleiden van promotieonderzoek
• het (mede) leiding geven aan de sectie Strafrecht, en het in afwisseling met de zittende hoogleraren Straf- en Strafprocesrecht en Criminologie vervullen van het voorzitterschap van de vakgroep Strafrecht & Criminologie
• het deelnemen aan colleges en commissies gericht op het bestuur van de faculteit en daaraan gelieerde instituten.

Functie-eisen

De kandidaat is een gepromoveerd jurist die moet voldoen aan de – voor elke hoogleraar geldende – eis dat gebleken moet zijn dat deze in staat is:
• om op heldere en enthousiaste wijze te doceren
• onderzoek op hoog niveau te verrichten
• onderzoek van anderen te instigeren, stimuleren en begeleiden.

De ideale kandidaat beschikt over:
• erkende expertise op het terrein van het straf(procesrecht), blijkend uit uitstekende onderzoekspublicaties
• uitstekende didactische kwaliteiten, blijkend uit vak-evaluaties, en een inspirerende onderwijsvisie
• ruime onderzoekservaring en ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten
• ervaring met het begeleiden van promovendi
• belangstelling voor interdisciplinair onderzoek
• het vermogen de leerstoel (inter)nationaal te profileren
• leidinggevende en bestuurlijke capaciteiten, inclusief uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
• goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
• een breed netwerk binnen de universitaire gemeenschap en/of de rechtspraktijk
• internationale contacten op het vakgebied
• praktijkervaring.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een dienstverband voor onbepaalde tijd als hoogleraar 2. De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt van minimaal € 5334,- tot maximaal € 7766,- (schaal H2 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport opvragen bij mevrouw G. Steendam, telefoon 050-3635653, e-mail: fb-rechten@rug.nl

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 21.08.2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.mr.dr. J.B. Wezeman, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid
050-3635607,
J.B.Wezeman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 217271

Digitaal sollicitatieformulier