Postdoc Onderzoeker Lerarenopleiding (0,8 fte)

Afdeling

Faculty of Science and Engineering

Organisatie

University of Groningen

In de Faculty of Science and Engineering (FSE) wordt onderzoek en onderwijs uitgevoerd in de bètadisciplines Biologie, Life Sciences & Technology, Farmacie, Informatica, Kunstmatige Intelligentie, Natuurkunde, Scheikunde, Sterrenkunde, Wiskunde en Technische Bedrijfskunde.

Het Institute for Science Education and Communication (ISEC) voert onderzoek uit naar de didactiek van de bètadisciplines in VO en HO en verzorgt onderwijs in samenwerking met de Lerarenopleiding in de master Educatie en Communicatie in Science and Engineering. Zie voor meer informatie: http://www.rug.nl/research/didactiek-onderwijsontwikkeling/

Functiebeschrijving

De universiteiten van Leiden, Delft en Groningen voeren gezamenlijk een onderzoeksproject uit, gericht op de in- en uitstroom van de universitaire lerarenopleidingen in de wiskunde, informatica, natuurkunde en scheikunde. Dit project wordt door het Ministerie van OCW gefinancierd ter versterking van de vakdidactiek in de bètawetenschappen.
De postdoc-onderzoeker zal in het deelproject van de RUG onderzoek doen naar het beeld dat bèta-bachelorstudenten hebben van het bèta-leraarschap, hun motivatie en aspiratie om leraar te worden, en hun self-efficacy ten aanzien van het doceren van een bèta-schoolvak. Daarnaast wordt gekeken naar de effecten van deelname aan de educatieve minor. Het project wordt uitgevoerd door het Institute for Science Education and Communication (ISEC) in samenwerking met de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit project staat samenwerking met anderen zowel binnen als buiten de universiteit op de voorgrond.

Taakomschrijving:
• verrichten van onderzoek op het hierboven beschreven terrein, uitmondend in wetenschappelijke publicaties en vakpublicaties
• actief participeren en samenwerken binnen het onderzoeksteam van de drie participerende universiteiten
• leggen en onderhouden van contacten met studenten en docenten van de educatieve minor
• rapporteren van de bevindingen t.b.v. implicaties voor de praktijk en het beleid van de educatieve programma’s voor bèta-studenten
• in overleg kunnen (beperkte) onderwijstaken deel uitmaken van de functie.

Functie-eisen

• gepromoveerd in de bèta-didactiek, onderwijswetenschappen of sociale wetenschappen
• aantoonbare ervaring of affiniteit met het opleiden van leraren
• kennis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden en technieken van wetenschappelijk bèta-didactisch en/of algemeen onderwijsonderzoek
• goede sociale en mondelinge communicatieve vaardigheden
• goede projectmanagementvaardigheden
• goede schrijfvaardigheden en beheersing van het Nederlands en Engels
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• analytische instelling en creativiteit.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

De Rijksuniversiteit Groningen biedt afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 2588,- tot maximaal € 4084,- (schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd. Het betreft een aanstelling voor de periode van een jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging met 12 maanden. De functie is ingedeeld in UFO-profiel: Onderzoeker 4.

Datum van indiensttreding: Zo spoedig mogelijk.

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 01.09.2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Martin Goedhart
050-3638303,
m.j.goedhart@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 217251

Digitaal sollicitatieformulier