Docent/Onderzoeker Orthopedagogiek (0,8 fte)

Organisatie
Rijksuniversiteit GroningenAfdeling
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Orthopedagogiek. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit werken ca. 600 medewerkers.

Orthopedagogiek
Orthopedagogiek maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van de zorg voor kinderen en jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen, met onderwijs- en leerproblemen en/of met beperkingen.


Functiebeschrijving
De basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een docent/onderzoeker (0.8 fte), ter vervanging van een staflid dat met bevallingsverlof gaat. De medewerker zal worden ingezet voor onderwijstaken in het bachelor- en masterprogramma en voor onderzoek.

Het betreft de volgende taken:
- begeleiden van studenten als opleidingssupervisor in het masterproject, in het bijzonder de masterstage (alle secties)
- begeleiden van studenten bij stageterugkomdagen (alle secties)
- begeleiden van studenten bij het maken van opdrachten in het kader van stageterugkomdagen
- coördinatie van vakken in het bachelor- en masterprogramma en nakijken van opdrachten
- inzet bij de Toetscommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
- medewerking aan lopend onderzoek in de basiseenheid (dataverzameling/-analyse).


Functie-eisen
• een masterdiploma hebben in de gedrags- en sociale wetenschappen, bij voorkeur in de pedagogische wetenschappen
• affiniteit hebben met de verschillende domeinen van de orthopedagogiek (onderwijs, jeugdzorg, zorg voor personen met beperkingen)
• ervaring hebben met onderwijs in kleine en/of grote groepen en het begeleiden van studenten bij opdrachten
• ervaring hebben in het begeleiden van studenten (bv. bij stage, opdrachten)
• interesse hebben in onderzoek op het domein van de orthopedagogiek
• enthousiast, communicatief en sociaal vaardig zijn
• initiatief kunnen nemen
• goede organisatorische vaardigheden hebben en daadkrachtig zijn
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels hebben.


Arbeidsvoorwaarden
Contractduur: 12 maanden.
De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2588,- tot maximaal € 4084,- (schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten) bij volledige werktijd. De Rijksuniversiteit Groningen biedt 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar (0.8 fte). Datum van indiensttreding: 1 augustus 2017. Solliciteren U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 30.06.2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Maximum salaris: 4084.


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
Prof.dr. Hans Grietens
050-3639176,
h.grietens@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 217245


Digitaal sollicitatieformulier