Valorisatie & IP jurist (1,0 fte)

Organisatie
Rijksuniversiteit GroningenAfdeling
Bureau van de Universiteit

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek, is internationaal georiënteerd, honoreert verschillen in ambities en talenten, werkt actief en intensief samen met bedrijfsleven, overheden en burgers, en behoort tot de top van Europese universiteiten.

Northern Knowledge is de organisatievorm voor de RUG en het UMCG waarin wordt samengewerkt met partners in het publiek-private domein, alsmede het loket voor valorisatie-activiteiten. De ambities van de universiteit op het gebied van kennisdisseminatie, valorisatie, ondernemerschap, relaties met de industrie en campusontwikkeling worden hier gecoördineerd.

Voor de hele universiteit is de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ) binnen het Bureau van de Universiteit onder meer belast met:
• beleid op het gebied van de universitaire bestuursorganisatie
• taken in verband met onderwijs wet- en regelgeving en het daarmee samenhangende beleid (nationaal/internationaal)
• behartiging van alle interne en externe bezwaar- en beroepsprocedures, in het bijzonder Awb-procedures
• de behandeling van privaatrechtelijke aangelegenheden
• het opstellen en/of beoordelen van overeenkomsten voor door derden gefinancierd onderzoek (publiek/privaat)
• het oplossen van overige juridische en/of bestuurlijke vraagstukken.

Bij de afdeling ABJZ is ten behoeve van Northern Knowledge een vacature ontstaan voor een valorisatie & IP jurist.


Functiebeschrijving
Als valorisatie & IP-jurist begeleidt u in teamverband met collega-juristen, business developers en onderzoekers het contracteringsproces met (externe) partijen en draagt u bij aan het opstellen en toetsen van overeenkomsten zoals research- en licentieovereenkomsten. U bent een goede onderhandelaar en vervult een scharnierfunctie tussen onderzoekers en bedrijven die aan de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde kennis willen exploiteren. Dit kunnen startups of multinationals zijn. U bent breed inzetbaar op het onderwerp “valorisatie” en ontwikkelt en implementeert bijvoorbeeld ook gedragscodes, richtlijnen en regelgeving rondom het thema valorisatie, en ziet toe op een correcte naleving hiervan.

Functie-eisen
U heeft een gedegen, actuele kennis van het privaatrecht en in het bijzonder het intellectueel eigendomsrecht en beheerst de Engels taal zowel actief als passief uitstekend.

Werkervaring in het bedrijfsleven op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht is een duidelijke pre.

U heeft het vermogen en de ambitie om zowel zelfstandig als in teamverband te opereren, binnen de eigen afdeling en in interdisciplinair verband.

U bent een goede onderhandelaar, integer, flexibel en kan snel schakelen in veranderende (werk)omstandigheden, daarnaast heeft u een grote mate van organisatiebewustzijn, en beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden, kunt omgaan met tegengestelde belangen en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.


Arbeidsvoorwaarden
Contractduur: 12 maanden.
De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris voor deze functie afhankelijk van uw kennis en ervaring en bedraagt minimaal € 3427,- (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) tot maximaal € 4691, (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd. Het UFO Profiel Jurist 2 is van toepassing. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar waarna bij goed functioneren de aanstelling verlengd wordt tot 2021. Daarna zal worden beoordeeld of een voorzetting van de aanstelling mogelijk is. Solliciteren U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 23.06.2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Maximum salaris: 4691.


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
Mr.drs. A.H.L. Korten, hoofd ABJZ
050-3635444,
a.h.l.korten@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 217200


Digitaal sollicitatieformulier