Universitair Docent Straf(proces)recht (1,0 fte)

Organisatie
Rijksuniversiteit GroningenAfdeling
Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebiedoverstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 3500 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.
De vakgroep Strafrecht en Criminologie verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van het straf(proces)recht in verschillende bachelor- en masteropleidingen. Ter versterking van het onderwijs en onderzoek zoekt de vakgroep per 1 februari 2017 een universitair docent Straf(proces)recht.


Functiebeschrijving
Tot het takenpakket van de Universitair Docent behoort:
• het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs (deels in het Engels) op het gebied van het Straf(proces)recht
• het begeleiden van bachelor- en masterscripties
• coördinatie van het onderwijs
• het verrichten van onderzoek op het terrein van het Straf(proces)recht, passend binnen het onderzoeksprogramma Effective Criminal Law
• het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksprojecten en het verwerven van tweede- en derdegeldstroomonderzoek.


Functie-eisen
• gepromoveerd op een juridisch proefschrift over een straf(proces)rechtelijk onderwerp
• bij voorkeur ervaring met het verzorgen van Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs op het gebied van het straf(proces)recht
• in het bezit van de basiskwalificatie onderwijs (BKO) of bereid tot het verkrijgen daarvan binnen afzienbare termijn
• aantoonbare, uitstekende onderzoekskwaliteiten blijkend uit gezaghebbende publicaties op het terrein van het straf(proces)recht; ervaring met het formuleren van onderzoeksprojecten strekt tot aanbeveling
• beschikt bij voorkeur over een (internationaal) netwerk ten behoeve van onderzoeksactiviteiten
• aantoonbare organisatorische en communicatieve vaardigheden
• ervaring in de strafrechtspraktijk strekt tot aanbeveling.


Arbeidsvoorwaarden
De Rijksuniversiteit Groningen biedt afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 3427,- (schaal 11) tot maximaal € 5330,- (schaal 12 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd. Het betreft een aanstelling voor de periode van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid. Datum van indiensttreding: 1 februari 2017. Solliciteren U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 07.11.2016 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Maximum salaris: 5330.


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
Prof.mr. H.D. Wolswijk, 050-3638343 / 3635630
h.d.wolswijk@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 216301


Digitaal sollicitatieformulier