Projectcontroller (0,5 fte)

Organisatie
Rijksuniversiteit GroningenAfdeling
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FRW) van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat uit ca. 100 medewerkers en is gericht op hooggekwalificeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van Demografie, Geografie en Planologie.
De faculteit verzorgt onderwijs voor ruim 900 studenten, in verschillende bachelor- en masteropleidingen en bestaat uit vier basiseenheden, te weten Planologie, Demografie, Economische Geografie en Culturele Geografie. Daarnaast kent de faculteit een eigen Onderzoeksinstituut URSI (Urban and Regional Studies), de Graduate School of Spatial Sciences (GS) en een Bureau Onderwijs. Binnen de GS is meer dan 60% van de promovendi afkomstig uit het buitenland. Het onderzoeksthema van de faculteit is 'towards Wellbeing, Innovation and Spatial Transformation' (tWIST).


Functiebeschrijving
De projecten hebben betrekking op onderzoek dat wordt uitgevoerd onder specifieke subsidie- of financieringsvoorwaarden (2e geldstroom), of in opdracht van externe partijen (3e geldstroom), of het betreffen interne projecten van de RUG.
De projectcontroller wordt aangestuurd door de managementcontroller van de faculteit. Faculteiten en diensten hebben hun financieel-administratieve dienstverlening ondergebracht bij het FSSC.

De kerntaken van de functie zijn (o.a.):
• uitvoeren kostprijsberekeningen en opstellen projectbegroting
• bewaken projectbudgetten
• bewaken toepassing wet- en regelgeving en interne richtlijnen en kaders
• interne controle op projectverantwoording en uitvoeren (tussentijdse) nacalculaties
• interne controle op juiste, volledige en tijdige verantwoording van projecturen
• initiëren van aanmaken verkoopfacturen
• voorbereiden memoriaalboekingen
• uitvoeren tussentijdse nacalculaties, analyse naar oorzaak verschillen voor- en nacalculatie, beoordeling ontwikkeling onderhanden werk op basis percentage gereed
• initiëren gereedmelding projecten
• opstellen interne en externe projectverantwoordingen en rapportages
• ondersteunen ontwikkeling en verder professionaliseren gebruik datawarehouse voor wat betreft projectrapportages
• beheren (digitaal) projectdossier en implementatie archiveringsbeleid
• functioneel applicatiebeheer en gebruikersondersteuning voor wat betreft urenregistratiesysteem
• up-to-date houden kennisbank
• ondersteunen penvoerderschap van projecten
• onderhouden externe contacten met subsidieverstrekkers.


Functie-eisen
• een afgeronde relevante HBO-opleiding, HBO-werk- en denkniveau
• goede beheersing van Excel en Word
• goede communicatieve en sociale vaardigheden
• uitstekende Nederlandse en Engelse taalvaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk)
• een pro-actieve houding
• minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van projectcontrol.

Voor de functie vereiste competenties zijn analytisch vermogen, overtuigingskracht, stressbestendigheid, plannen en organiseren en resultaatgerichtheid.


Arbeidsvoorwaarden
Contractduur: 12 maanden.
De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal € 3671,- (schaal 9 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd. In eerste instantie betreft het een dienstverband voor de periode van een jaar. Daarna behoort verlenging van het dienstverband tot de mogelijkheden. De functie is gekoppeld aan het UFO-profiel Administrateur 2. Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk. Solliciteren U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 26.10.2016 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Maximum salaris: 3671.


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
De heer L. Oudman, managementcontroller
050-3638453,
l.oudman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer T076216


Digitaal sollicitatieformulier