Functionaris Gegevensbescherming (0,8 fte)

Organisatie
Rijksuniversiteit GroningenAfdeling
Bureau van de Universiteit

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek, is internationaal georiënteerd, honoreert verschillen in ambities en talenten, werkt actief en intensief samen met bedrijfsleven, overheden en burgers, en behoort tot de top van Europese universiteiten.

Binnen de RUG worden persoonsgegevens verwerkt van studenten, medewerkers en gegevens op het gebied van onderzoek. Het College van Bestuur van de RUG is verantwoordelijk voor een rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens.

Het College van Bestuur is op zoek naar een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) om hem te ondersteunen bij de naleving van de privacy wetgeving. Deze functionaris rapporteert aan het College van Bestuur.


Functiebeschrijving
De functie van de FG betreft die van een onafhankelijk interne toezichthouder met zelfstandige taken en bevoegdheden die in de privacy wet- en regelgeving zijn beschreven. De taken van de FG zijn onder meer:
• informeren en adviseren over verplichtingen op grond van privacy wet- en regelgeving
• het (mede) ontwikkelen van beleid voor de verwerking van persoonsgegevens
• toezien op de uitvoering en toepassing van het beleid
• toezien op het documenteren, melden en meedelen van inbreuken
• toezien op de uitvoering en toepassing van de aankomende Europese privacy verordening, met name m.b.t. de vereisten inzake privacy by design, privacy by default en gegevensbeveiliging en met betrekking tot het informeren van betrokkenen en hun verzoeken in het kader van de uitoefening van hun rechten
• toezien op uitvoering van privacy effectbeoordeling
• input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode.


Functie-eisen
• afgestudeerd jurist met relevante werkervaring
• integer en betrouwbaar
• goede kennis van privacy wetgeving
• goede kennis van de universitaire organisatie
• goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels
• voldoende kennis van informatietechnologie.


Arbeidsvoorwaarden
De Rijksuniversiteit Groningen biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring een salaris van minimaal € 3427,- en maximaal € 4691,- (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd. Er wordt in eerste instantie een dienstverband voor de periode van een jaar aangegaan. Binnen dit jaar wordt d.m.v. een beoordeling nagegaan of een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden behoort. De omvang van het dienstverband is 0,8 fte. Een onderdeel van de selectie is een gesprek met de directie van het Bureau van de Universiteit. De sollicitatiegesprekken zullen gehouden worden op 18 januari 2017. Solliciteren U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 09.01 2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Maximum salaris: 4654.


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
Mr.drs. A.H.L. Korten, hoofd afdeling ABJZ
050-3635444,
a.h.l.korten@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer T028216


Digitaal sollicitatieformulier