Adviseur Bodem (32-36 uur)

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe zoekt een

 Adviseur Bodem

(32- 36 uur / 0,89-1 fte)

Bij de RUD Drenthe werken zo’n 200 gespecialiseerde medewerkers met kennis van en ervaring met milieuwetgeving. Inwoners en bedrijven van Drenthe kunnen op ons rekenen. Wij zorgen namelijk voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Nu én voor volgende generaties. Dit doen wij onder andere door het houden van toezicht en het handhaven van de wettelijke milieuregels, door vergunningverlening en door onze gemeenten en provincie te adviseren over verschillende milieuthema’s. 

Met deze missie staan wij in het brandpunt van grote maatschappelijke ontwikkelingen in ons land: het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in een drukbevolkt land, het verantwoord gebruik van de schaarse ruimte, de economische ontwikkeling, de verduurzaming en de energietransitie en de bescherming van natuur. Daar kun jij aan meewerken!

Als Adviseur Bodem richt jij je voornamelijk op het geven van adviezen, het toetsen en beoordelen van bodemonderzoeken en plannen en verstrekken van bodeminformatie. Je gaat werken vanuit het team Bodem.

Een greep uit je werkzaamheden

 • Intern en extern adviseren over bodemonderzoeken, saneringen en bodembescherming.
 • Adviseren aan gemeentelijke afdelingen, de provincie, bedrijven, particulieren en instellingen over het bodembeleid.
 • Advisering en plantoetsing over bodemaspecten bij omgevingsvergunningaanvragen en bestemmingsplannen (omgevingsvisie/omgevingsplannen).
 • Initiëren van bodemonderzoeken.
 • Leveren van een vakinhoudelijke bijdrage in projectteams. 
 • Leveren van een bijdrage in de kennisontwikkeling en -doorwerking van het adviesveld Bodem binnen onze organisatie.

Wat bieden wij jou?

De RUD Drenthe is een organisatie waar jouw werk van directe invloed is op de kwaliteit van leven van mensen, de natuur en de balans daarmee met economische vooruitgang. Werken bij de RUD Drenthe is dynamisch, veelzijdig en complex en wordt ervaren door collega’s als ontzettend leuk. We hebben een werkomgeving waarin je kunt leren én jezelf kunt ontwikkelen. Er is dus volop mogelijkheid om jouw kennis op peil te houden. Daarnaast is onze werksfeer informeel en bestaat er een goede werk-privé balans met flexibele werktijden. Lees hierover meer op www.ruddrenthe.nl/vacatures.

Wij bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar die, bij gebleken geschiktheid, wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het betreft een functie van 32 tot 36 uur per week, waarbij onze voorkeur uitgaat naar 36 uur per week.

De functie Adviseur Bodem is ingedeeld in het HR21 functieprofiel van Medewerker Beleidsuitvoering II. Het salaris (afhankelijk van kennis en ervaring) is gebaseerd op schaal 9 van de Cao SGO met een bruto maandsalaris van maximaal € 4.537,- bij een dienstverband van 36 uur per week.

Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Het IKB kan (maandelijks) worden ingezet voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen of het aanschaffen van een fiets of het uitruilen van woon-werk kilometers. Je ontvangt voor de dagen dat je thuiswerkt een vergoeding van € 3,- netto.

Wat neem je mee?

 • Minimaal een afgeronde, relevante HBO opleiding (bijvoorbeeld Milieukunde)
 • Goede kennis en aantoonbare werkervaring op gebied van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.
 • Affiniteit met andere (milieu-)wetgeving zoals Wabo, Wm, Activiteitenbesluit, Waterwet (KRW) en Wro.
 • Basiskennis van de verandering van wetgeving in relatie tot de Omgevingswet.
 • Kennis en affiniteit met BIS/GIS.
 • Je bent adviesvaardig en hebt bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je hebt ervaring met beleidsvoorbereidende processen.
 • Je bent omgevingsbewust en hebt probleemoplossend vermogen.
 • Je bent gericht op samenwerken en kunt een verbindende rol vervullen.
 • Je bent graag bereid mee te werken aan de verdere teamontwikkeling.
 • Uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

Ben je enthousiast?

We ontvangen dan graag je sollicitatie!

Je motivatiebrief en cv kunnen worden gestuurd naar personeelszaken@ruddrenthe.nl 

Let op: De procedure wordt gesloten zodra er zich een goede kandidaat heeft gemeld. Dus wacht niet te lang! We zien je sollicitatie graag tegemoet. De sollicitatiegesprekken worden zo snel mogelijk ingepland.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Mocht je meer informatie over deze functie willen hebben dan kun je contact opnemen met Selcio Tuzla (Teamleider Bodem), telefoonnummer 0592-754411.

Wij hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.

Voor meer informatie over de RUD Drenthe zie www.ruddrenthe.nl