Technisch vergunningverlener Waterwet / Ontgrondingenwet

Drenthe geeft je de ruimte!

Vol met ambities om een verantwoord gebruik van bodemenergie te bevorderen en een goede grondwaterkwaliteit te behouden zijn wij voor een periode van twee jaar op zoek naar een

Technisch vergunningverlener Waterwet / Ontgrondingenwet
                             
1,0 fte ( 36 uur per week)

Vind jij het een uitdaging om binnen de kader van wet en beleid te zoeken naar mogelijkheden en kansen? Kun jij verschillende belangen met elkaar verbinden? En wil jij daarbij een veelzijdige baan, die je door heel Drenthe brengt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je functie
Als technisch vergunningverlener behandel je de vergunningaanvragen in het kader van de Waterwet en de Ontgrondingenwet. Een functie waarin je namens de provincie verantwoordelijk bent voor initiatieven met (zichtbare) impact op de omgeving, waaronder ontgrondingen, bodemenergie-systemen en voorzieningen voor veilig drinkwater. Jouw gesprekspartners zijn zeer divers. Van bedrijven of gemeenten tot adviseurs en inwoners. 

In deze functie benader je het vraagstuk samen met de betrokkenen vanuit een breed (omgevings) perspectief. Je overlegt met de interne adviseurs en betrokkenen bij de vergunningverlening.

Je weegt bij de vergunningverlening telkens de verschillende belangen af. Binnen de wettelijke en beleidskaders bespreek je mogelijkheden en kansen en waar dat mogelijk is zoek je samen met betrokkenen naar oplossingen. Bij complexe vergunningaanvragen Waterwet treed je op als projectleider.

Tot slot draag je bij aan de ontwikkeling van jouw aandachtsgebied en aan beleidsevaluatie. Hiervoor bedenk je op basis van periodieke evaluaties en monitoring nieuwe en betere methoden, werkprocessen en oplossingen. Je zorgt voor kennisdeling en draagt actief bij aan de aansluiting van de vergunningverlening op het toezicht.

Je bent achtervang voor onze juridisch vergunningverlener Ontgrondingen

Jouw profiel

  • Je hebt een relevante (HBO) opleiding en vaktechnische kennis op het gebied van geohydrologie, bodemkunde/ grondmechanica en bodemenergietechniek
  • Je hebt minimaal 4 jaar relevante ervaring op het gebied van vergunningverlening en inzicht in het vergunningverleningsproces, de handhaving en de samenhang met andere bedrijfsprocessen. Kennis van en ervaring met MER-procedures is een pré
  • Je hebt kennis van de relevante wet- en regelgeving, waaronder basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht
  • Je bent succesvol in het leiden of coördineren van (deel)projecten
  • Je bent resultaatgedreven en ondernemend
  • Je bent aanspreekbaar, dienstverlenend, verbindend en integer
  • Je kunt goed analyseren, plannen en organiseren
  • Je bent flexibel en besluitvaardig
  • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
  • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

Jouw werkterrein
De provincie is bevoegd gezag voor een groot aantal wetten en verordeningen. Het betreft onder andere de Waterwet, Ontgrondingenwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet natuurbescherming en de provinciale omgevingsverordening. De uitvoering van deze wetgeving is ondergebracht bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit team werkt daarbij nauw samen met de relevante beleidsteams, om zo optimaal bij te kunnen dragen aan het sluiten van de beleidscyclus.

Wij bieden
Werken bij de provincie Drenthe betekent werken aan maatschappelijke vraagstukken die iets betekenen voor de Drentse samenleving. Je werk is afwisselend en uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Naast een vernieuwde werkomgeving en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij, afhankelijk van ervaring, voor deze functie een salaris inclusief het Individueel Keuze Budget maximaal € 56.740,-- (salarisschaal 10; norm 1 april 2016; functienaam VE-1000, Vergunningverlener) bruto per jaar bij een 36-urige werkweek.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de functie, dan kun je contact opnemen met Mary Volkers, teamleider van het team VTH, via (0592) 36 55 55. Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Geertje Woldring, medewerker P & O, via (0592) 36 55 55.

Solliciteren?
Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan het college van gedeputeerde staten van Drenthe en sturen naar werkenbij@drenthe.nl. Je brief dient uiterlijk donderdag 29 juni 2017 in ons bezit te zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 6 juli 2017.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld waarbij interne kandidaten van de provincies Groningen en Drenthe en Prolander bij gelijke geschiktheid voorrang hebben.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.