ov-bureau groningen drenthe

Wat doet het OV-bureau

Groningen en Drenthe staan voor complexe openbaar vervoervraagstukken. Scholieren, studenten, forenzen, ouderen, winkelend publiek en toeristen willen allemaal op tijd naar hun bestemming. Dit leidt vooral rond de stad Groningen tot een gestaag groeiende verkeersstroom die de bereikbaarheid onder druk zet. In schril contrast hiermee staan de krimpgebieden op het platteland. Zij hebben heel eigen vragen, ook op OV-gebied.

Bundeling van krachten

Het OV-bureau Groningen Drenthe - met als moederorganisaties de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen - is sinds 2005 de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het openbaar vervoer per bus. We vormen met elkaar één geïntegreerd vervoergebied. Samen bereiken we dan ook meer dan elk apart. Bundeling van inzet, kennis, middelen en ideeën maakt steeds beter vervoer mogelijk voor onze reizigers.

Doelstelling

Ons doel is in Groningen en Drenthe zoveel mogelijk mensen te stimuleren in de bus te stappen. Ook streven we ernaar dat onze reizigers tevreden zijn en blijven. Tegelijk zoeken met onze opdrachtgevers naar passende oplossingen voor de vervoervraagstukken in onze regio en zo dragen wij bij om steden bereikbaar en platteland ontsloten te houden.

Ambtelijke organisatie

Het OV-bureau bestaat uit een enthousiast en energiek team van ongeveer twintig medewerkers onder leiding van de directeur. Samen hebben zij uitgebreide expertise opgebouwd in alle aspecten van het openbaar vervoer, waarover zij u graag willen informeren. De sfeer op de werkvloer is open, informeel en collegiaal, maar we zijn ook professioneel, creatief en slagvaardig. Als team kunnen we daarom relatief snel en niet zelden met verrassende oplossingen reageren op actuele ontwikkelingen en vragen vanuit ons vervoergebied.

Binnen de ambtelijke organisatie zijn er drie clusters: ontwikkeling, beheer en klant/reiziger. De drie clusters worden ondersteund door het cluster financieel & control, juridisch, informatie & analyse en het secretariaat.