Regiodirecteur

Wie wordt de nieuwe regiodirecteur van Terra?

Stichting AOC Terra vormt samen met twee andere onderwijsstichtingen, het Dollard College en rsg de Borgen, de Stichting Onderwijsgroep Noord. In de Stichting Onderwijsgroep Noord zijn de centrale functies van de onderwijsgroep ondergebracht. Onder het motto ‘Iedereen maakt een stap’ wordt momenteel door Onderwijsgroep Noord een verandertraject doorgevoerd. Hierdoor is er een vacature ontstaan voor de functie van regiodirecteur van Terra Emmen. Als regiodirecteur Terra Emmen ben je verantwoordelijk voor twee vestigingen, namelijk Terra Emmen vmbo /het Groene Lyceum en Terra mbo.

Geef jij als verbindende leider de vijf teamleiders de professionele ruimte om op een goede manier hun vestiging verder te ontwikkelen? Draag je samen met de vier andere regiodirecteuren de gezamenlijke verantwoordelijkheid over de twaalf vestigingen van Terra? Ben jij die faciliterende en resultaatgerichte leider die de mooie ontwikkelingen borgt? 

1 Ruimte geven aan en verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling

Als regiodirecteur bouw je voort op de kanteling van de organisatie en het grote saamhorigheidsgevoel waar de afgelopen jaren hard aan is gewerkt. De medewerkers krijgen en nemen veel verantwoordelijkheid, laten zichzelf zien en groeien daardoor. In de school heeft de professional zeggenschap over de kern van het vak. Op de vestigingen heeft de docent de professionele ruimte en autonomie om de juiste dingen te doen. Teamgecentreerd werken is een belangrijk thema waar momenteel aan wordt gewerkt. De nieuwe regiodirecteur moet deze ontwikkeling onderschrijven en verder mee implementeren. Het gedachtegoed dat je verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling komt op alle niveaus terug binnen Terra, van de regiodirecteur tot de leerling en de student. Leerlingen en studenten hebben ieder hun eigen beginsituatie en hoewel er ook nog klassikaal wordt gewerkt, wordt steeds meer invulling gegeven aan het gepersonaliseerde leren. Meer maatwerk en differentiatie zijn een belangrijke ontwikkeling binnen Terra Emmen.

2 Leiding geven aan vijf teamleiders

De nieuwe regiodirecteur Terra Emmen geeft leiding aan vijf teamleiders en is voor deze teamleiders de direct leidinggevende. Drie teamleiders zijn werkzaam op het vmbo. Eén van deze drie teamleiders stuurt de medewerkers op het Groene Lyceum aan. Zij geven leiding aan 70 medewerkers. De andere twee teamleiders geven leiding aan 30 medewerkers op de mbo vestiging van Terra Emmen. Beide scholen hebben een apart managementteam en één keer in de zes weken komen beide managementteams samen als regiomanagementteam.

3 Inspireren en nieuwsgierig

De nieuwe regiodirecteur is een coachende leider die durft los te laten. Je straalt vertrouwen uit naar de mensen om je heen. Als nieuwe regiodirecteur geef je verantwoordelijkheid en leggen teamleiders verantwoordelijkheid aan je af. Je denkt actief mee over de ontwikkeling van de drie vestigingen, maar fungeert niet als boegbeeld van de scholen. Je werkt samen met de teamleiders en faciliteert, ondersteunt en inspireert de teamleiders. Je bent oprecht nieuwsgierig en geeft de mensen om je heen de aandacht die zij verdienen. Hiermee laat je jouw mensgerichte kant zien zonder daarbij de taakgerichte kant van jouw functie uit het oog te verliezen.

4 Verbinding met omgeving

Als nieuwe regiodirecteur zet je sterk in op de verbinding met de gemeenten, de samenwerkingsverbanden en de contacten met het bedrijfsleven. Je bent een goede netwerker[1] en kunt snel een relevant netwerk opbouwen. Samen met de vier andere regiodirecteuren dragen jullie de gezamenlijke verantwoordelijkheid over de twaalf vestigingen van Terra. De regiodirecteuren werken momenteel ruim een jaar samen, waarin veel stappen zijn gezet. Van de nieuwe regiodirecteur wordt een wezenlijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van deze samenwerking verwacht. Er is alle ruimte om met een nieuwe, frisse blik deze samenwerking verder te ontplooien. Op het gebied van deze samenwerking vormt het komen tot een heldere verdeling van de verschillende portefeuilles één van de mogelijke opdrachten. De regiodirecteuren werken in opdracht van het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord en leggen ook gezamenlijk verantwoording af over hun werkzaamheden.

5 Huisvesting en verantwoording kwaliteit

De verbinding tussen het vmbo en het mbo dient in de komende jaren te worden versterkt. In de komende jaren krijgen de scholen nieuwe gebouwen, waardoor een mogelijke opdracht van de regiodirecteur Terra Emmen de begeleiding van de totstandkoming van deze nieuwe gebouwen zal zijn. De financiën van de scholen zijn in control maar vragen voortdurend om aandacht. Als nieuwe regiodirecteur beschik je over de vaardigheden om cijfers te kunnen duiden. De kwaliteit van het onderwijs is goed op orde, maar binnen de kwaliteitszorg verdient de verantwoordingscyclus aandacht. Je bepaalt, bewaakt en verantwoordt de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast beschik je over een visie op eigentijds vmbo en mbo. Het teamgecentreerd werken draagt eraan bij dat medewerkers niet alleen verantwoording naar boven afleggen, maar vooral ook naar elkaar. Zo wordt onder andere geëxperimenteerd met teamfunctioneringsgesprekken. Als nieuwe regiodirecteur sluit deze beweging om nog meer met elkaar en van elkaar te leren aan bij jouw eigen visie.

6 Terra Emmen

Terra Emmen bestaat uit vmbo, het Groene Lyceum en het mbo. Dagelijks werken op Terra 70 personeelsleden om de 600 leerlingen van het vmbo en het Groene Lyceum het best mogelijke onderwijs te geven. Naar Terra Emmen mbo gaan iedere dag zo’n 400 studenten. Zo’n 30 personeelsleden proberen iedere dag het maximale uit de studenten te halen. Wanneer leerlingen kiezen voor vmbo krijgen zij naast theorie veel praktijkvakken. Leerlingen kunnen kiezen uit drie leerwegen: Gemengde leerweg, Kaderberoepsgerichte leerweg en Basisberoepsgerichte leerweg. Wanneer een leerling naar het Groene Lyceum gaat, kan de leerling in vijf of zes jaar een vmbo- en mbo-diploma halen. Het Groene Lyceum is een fijne opleiding, met ruimte voor theorie én praktijk. Mbo Emmen biedt mbo-opleidingen op alle niveaus.

 

Terra

Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Onze opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu. Terra heeft twaalf vestigingen. Er zijn vestigingen voor mbo in Assen, Emmen, Groningen, Meppel en Winschoten. Praktijkonderwijs kan worden gevolgd in Winsum en voor vmbo kunnen leerlingen terecht in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Oldekerk, Winsum en Wolvega. Het Groene Lyceum wordt aangeboden in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Winsum en Wolvega. Het volwassenenonderwijs (TerraNext) wordt verzorgd op één van onze vestigingen of bij een bedrijf of instelling ‘in company’. De merkbelofte van het Terra luidt als volgt: ‘Bij Terra worden mensen bewust, bekwaam en betekenisvol’. Terra heeft de ambitie om te streven naar een ‘leven lang leren’ voor de leerling, de medewerkers en in verbinding met de regio.

Onderwijsgroep Noord

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van Terra, het Dollard College en rsg de Borgen. Het Dollard College en rsg de Borgen zijn brede scholengemeenschappen voor praktijkonderwijs, mbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. Het Dollard College heeft daarnaast zesjarige havo, vwo tweetalig onderwijs en een internationale schakelklas en rsg de Borgen het technasium. Naast het bijbrengen van brede vaardigheden kenmerkt dit onderwijs zich evenzeer door de zorg voor een goede doorstroom. Bovenal streeft Onderwijsgroep Noord naar een zorgzame en veilige omgeving waarin persoonlijk talent tot ontwikkeling komt. Binnen Onderwijsgroep Noord werken zo’n 1400 medewerkers op 23 vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het College van Bestuur en de Ondersteunende Diensten zijn gevestigd in de stad Groningen.

7 Praktische informatie en procedure

Als je deze uitdaging aandurft en aankunt, horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je als kandidaat over de competenties beschikt die gebruikelijk zijn voor functies als deze. Wij nodigen expliciet vrouwen uit om te solliciteren.

Het betreft een functie in schaal 14 voor 0,8 – 1,0 fte conform de cao mbo 2016-2017.

De eerste gespreksronde staat gepland op dinsdagmiddag 13  december 2016 en de tweede op vrijdagochtend 16 december 2016. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Jouw brief en cv kun je versturen via www.vbent.org t.a.v. de heer H.A. Hendriks o.v.v. vacaturenummer 20160505.

Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 205 16 00.

We zien je reactie graag uiterlijk maandag 5 december 2016 tegemoet.[1] Waar in dit document wordt gesproken over ‘hij’ of in de mannelijke vorm wordt geschreven, kan ook ‘zij’ of de vrouwelijke vorm gelezen worden.