Lid Raad van Toezicht

Voor de Raad van Toezicht van Onderwijsgroepnoord zoeken wij met ingang van 1 januari 2017 een  

LID RAAD VAN TOEZICHT

vacaturenummer 16665

Algemeen
De Raad van Toezicht is belast met de uitvoering van het interne toezicht op de continuïteit en strategie van Onderwijsgroep Noord, de onderwijskwaliteit, de personele kwaliteit en het financiële beleid en beheer. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met het College van Bestuur. Naast de formele rol als werkgever vervult de raad de rol van sparringpartner van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. De leden van de raad vormen per tweetal een commissie waarbinnen thema’s worden voorbereid om hierover vervolgens advies uit te brengen aan de gehele raad.

De Raad van Toezicht formuleerde in het voorjaar van 2016 een nieuwe visie op toezicht houden. Enerzijds beïnvloeden wet- en regelgeving deze visie, anderzijds spelen interne ontwikkelingen hier een rol in. Kernbegrippen die onderdeel zijn van de visie: - horizontaal toezicht houden, open dialoog;  - werken vanuit veiligheid, vertrouwen en transparantie; - inspirerende, innovatieve en dynamische grondhouding.

Uw profiel
Als lid van de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Noord zijn bestuurlijke besluitvormingsprocessen in complexe (semi)non-profit organisaties u niet vreemd en u verwerft snel overzicht. U bent in staat het College van Bestuur terzijde te staan als sparringpartner. U bent onafhankelijk en in staat tot kritische zelfreflectie.

U hebt gedegen kennis van financiën en inzicht in complexe financiële organisaties en hebt aantoonbaar bestuurlijke ervaring. U kunt out-of-the-box denken en u weet invulling te geven aan modern toezichthouden. U bent in staat om vanuit ondernemerschap gesprekspartner te zijn voor het College van Bestuur en de accountant. U neemt zitting in de auditcommissie.

Overige informatie
De frequentie van overleg is ten minste zeven keer per jaar. De vergoeding bedraagt € 7.800,- per jaar (excl. 25% vergoeding voor zitting in de auditcommissie).

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden geschikte vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Geïnteresseerd?
Dan ontvangen we graag uw brief met curriculum vitae vóór 30 oktober 2016. De sollicitatiecommissie bestaat uit de voorzitter, drie leden van de Raad van Toezicht en het lid College van Bestuur. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 22 november 2016. U kunt uw sollicitatie sturen naar: sollicitaties@onderwijsgroepnoord.nl.

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op www.onderwijsgroepnoord.nl.

Onderwijsgroep Noord biedt ook u perspectief!

Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld.