Onafhankelijke Raadsman

De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning is sinds april 2013 het centrale meldpunt voor klachten over de afhandeling van schadeclaims door NAM en vanaf januari 2015 ook voor klachten over het Centrum Veilig Wonen (CVW) dat de schade-afhandeling sinds van NAM heeft overgenomen. Klachten over bouwkundige versterking kunnen ook worden gemeld bij de Raadsman.

De Onafhankelijke Raadsman is ingesteld door de minister van Economische Zaken naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer. De Raadsman is een persoon én instituut; hij staat nadrukkelijk boven de partijen. De Raadsman heeft vooreerst een adviserende functie en is geen officieel toezichthouder, maar kan wel (zwaarwegende) aanbevelingen doen. Daarnaast zet hij zich waar mogelijk in als vraagbaak, bemiddelaar en ‘ombudsman’ voor iedereen die zich benadeeld voelt.