Vergunningverlener Bouw complex (36 uur)

De Omgevingsdienst Groningen verzorgt sinds november 2013 de uitvoering van vergunningverlening- , toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Bij de Omgevingsdienst is de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Groninger overheden samengebracht. Een belangrijk doel van de organisatie is het verhogen van de kennis en daarmee de kwaliteit van haar taken. 

Bij de Omgevingsdienst Groningen werken circa 200 medewerkers in een jonge en ambitieuze organisatie met als standplaats Veendam. De ambities richten zich op de kwaliteit van het primaire proces. De Omgevingsdienst werkt volgens de Lean-principes en hanteert Het Nieuwe Werken. 

De Omgevingsdienst kent verschillende teams op gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Advies en Ondersteuning. In verband met uitstroom in het team Vergunningverlening Bouw en Bijzondere wetten zijn wij op zoek naar een

Vergunningverlener Bouw complex (36 uur)
Medewerker beleidsuitvoering II
(tot 1-1-2018, met optie op verlenging)

Hij/zij is verantwoordelijk voor een integrale planbegeleiding vanaf vooroverleg tot en met het opstellen van de beschikking. De vergunningverlener heeft naast kennis van de huidige wetgeving goede communicatieve vaardigheden, is oplossingsgericht en heeft een goed ontwikkelde sensitiviteit voor datgene dat speelt op het terrein van Bouwen en RO.

De taken van de vergunningverlener (Bouw/) RO zijn:

 1. Beoordelen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk
  a. Controleren van de volledigheid, juistheid van de inhoud (inclusief berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten.
  b. Toetsen van bouwaanvragen aan bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit (Idem blad 2 voor uitwerking bijbehorende kritieke massa)
  c. Toetsen van bouwaanvragen aan bouwbesluit en bouwverordening
  d. Opstellen conceptvergunning en bepalen voorwaarden op basis van (eventuele) bijdragen jurist en specialisten
  e. Indien van toepassing: verlenen van ontheffing of het toepassen van de gelijkwaardigheidbepaling van het Bouwbesluit / bouwregelgeving.
  f. Beoordelen en afwegen legalisatiemogelijkheden bij afwijking van de vergunning
  g. Toetsen van een aanvraag aan het bestemmings- of inpassingsplan en het beoordelen van ontheffingsmogelijkheden.
  h. Maken van een keuze voor het geëigende juridische/planologische instrument per initiatief (afwijkingsbesluit of een andere planvorm/besluit op basis van de Wabo of Wro).
  i. Voorbereiden, motiveren, opstellen en laten nemen van een afwijkingsbesluit.

 2. Beoordelen melding voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken
  a. beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere geldende kaders;
  b. beoordelen wanneer specialisten (slopen, monumenten e.a.) moeten worden ingeschakeld;
  c. opstellen conceptbesluit op basis van integrale afweging van (eventuele) bijdragen van jurist en specialisten (o.a. sloop en asbest en monumentenzorg);
  d. inhoudelijk input leveren voor vooroverleg, overleg adviseurs en beoordelen zienswijzen en bezwaren.

De volgende type bouwwerken zijn doorgaans complex:

 • Gestapelde bouw
 • Bouwwerken > 1000 m2
 • Bouwwerken waar personen slapen (m.u.v. woningen)Kandidaten voldoen aan de volgende functie-eisen:

 • Relevante HBO opleiding en aanvullende opleidingen op het gebied van brandveiligheid, Wm, Wro, monumenten, Omgevingsrecht, bouwfysica en bouw- en woningtoezicht en een specialistische opleiding Ambtenaar BWT I en II;
 • Relevante werkervaring van minimaal 3 jaar in bovengenoemde werkzaamheden;
 • Diepgaande kennis op bouwbesluit, bouwverordening en werking gelijkwaardigheidsbesluit.


Wij bieden:

Een salaris dat gebaseerd is op maximaal schaal 9 van de CAR/UWO (norm 1 januari 2017).
Bovenop uw salaris ontvangt u 16,7% Individueel Keuzebudget (IKB).

De procedure:

De vacature wordt zowel intern als bij de deelnemende organisaties opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Omgevingsdienst Groningen en belangstelling hebben voor een vacature, hebben voorrang op andere kandidaten.


Informatie:

Heeft u vragen over deze functie dan kunt u contact opnemen met de teamleider Vergunningverlening Bouw en bijzondere wetten Martin Kremers 0598 788397. P&O adviseur Arjan Bolt, telefoonnummer 0598 788046 is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de sollicitatieprocedure.


Reageren:

Wanneer u belangstelling heeft voor de functie, dan kunt u tot 15 mei solliciteren door op deze link te klikken.

(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)