Novus Videre

DIT IS NOVUS VIDERE | FIJN:

Novus Videre betekent letterlijk ‘het nieuwe zien’. Wij zijn een jonge organisatie, die met nieuwe integrale proposities op het gebied van wonen, zorgen en leren een beter leven in wijken, dorpen en steden faciliteert.

De onderneming levert diensten en producten met prestatie- en performancegaranties. Dat doen we omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een fijne leefomgeving. Technologie, platforms, (Big)data, klantonderzoek en productontwikkeling zijn hierbij onontbeerlijk.

Er worden tot op heden drie merken gevoerd. Fijn Wonen is al operationeel en zit in de scale-upfase. Fijn Zorgen en Fijn Leren zitten in de Start-Up fase, waarbij wordt gewerkt aan de propositieontwikkeling.