Medewerker Works Council (werkervaringsplaats AVEBE)

Vacature code: NLwep 331
Afdeling: Works Council
Onderwijsniveau: MBO-HBO richting MER - Communicatie
Vaardigheden: Communiceren, Luisteren, Organisatie sensitiviteit (gevoel voor verhoudingen en de rol van de afdeling binnen de organisatie. Organiseren (zelfstandig met voorstellen komen)
Uren per week: 28.0

Omschrijving opdracht

  • Internet voor OR moderniseren en structureren (openbaar en eigen voormedezeggenschap)
  • Communicatie algemeen, enquête is in voorbereiding en meehelpen in uitvoering
  • Structurering toegankelijker archief (fysiek /digitaal op elkaar afstemmen)

Reageren

Je kunt je reactie sturen naar:

In de reactie vermeld je minimaal het volgende:

  • geboortedatum, woonplaats; 
  • bsn-nummer;
  • of je een uitkering ontvangt en zo ja, welke;
  • het nummer van de werkervaringsplaats waarop je solliciteert;
  • de reden waarom je graag op deze plek werkervaring op wilt doen;
  • de leerdoelen die je voor ogen hebt in deze periode;

Om de reacties goed uit elkaar te houden vragen wij je om in de bestandsnamen van je brief en het CV je voor- en achternaam te vermelden. Dus bijvoorbeeld: motivatiebrief Sandra van Veen, CV Sandra van Veen.

De Noorderlink werkervaringsplaatsen bieden jou als pas afgestudeerde HBO- of universitair opgeleide jongere de mogelijkheid om gedurende een periode van een half jaar ervaring op te doen binnen een functie die aansluit op jouw afstudeerrichting. Je gaat aan de slag met een takenpakket of opdracht en wordt hierbij begeleid door de betreffende organisatie. Deze werkervaringsplaats is onbetaald en uiteindelijk is het de bedoeling dat deze ervaring jou helpt bij het vinden van een reguliere, betaalde baan. Hiertoe mag je gebruik maken van het netwerk van de organisatie waar je werkt.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie over de procedure elders op deze website.