Jongerencoach (werkervaringsplaats gemeente Groningen)

Ambitieus, afgestudeerd en interesse in coachen en begeleiden? (werkervaringsplaats) 

Hallo pas-afgestudeerde! Ontbreekt praktische werkervaring nog op je cv? Per direct zijn wij op zoek naar een recent afgestudeerde HBO/WO student met affiniteit voor de sociale kaart die een steentje bij kan dragen in het project Binn’stad als jongerencoach. Project Binn’stad is opgezet door de Gemeente Groningen, team Leerlingzaken. 

Over Binn’stad 

Binn’stad is een project voor leerlingen en werkzoekende jongeren van de laagste mbo niveaus, die moeilijk kunnen meedraaien in het reguliere onderwijs. Deze jongeren zijn én jong én hebben een laag niveau én vaak ook nog sociale problematiek waardoor werkgevers ze (nog) niet willen hebben. In het project worden docenten en coaches extra ingezet voor de begeleiding van deze leerlingen. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om deze jongeren een kans te bieden en kunnen de leerlingen een (vak)diploma gaan halen. 

Waarom een werkervaringsplaats bij Binn’stad? 

Een werkervaringsplaats betekent onbetaald werk als jongerencoach bij Binn’stad. Je maakt gedurende de periode van maximaal zes maanden onderdeel uit van ons project en je krijgt de ruimte om te werken in een multidisciplinair team. Door de werkervaring die je opdoet geef jij je carrière een vliegende start! Bij Binn’stad is het percentage WEP’ers die de afgelopen twee jaar succesvol zijn uitgestroomd naar regulier werk 80%. 

Alles op een rij!  

  • Je vergroot jouw kansen op een betaalde baan
  • Je vergroot je netwerk 
  • Je krijgt werkervaring op niveau voor maximaal een half jaar 
  • Je wordt begeleid door ervaren collega’s 

Functie 

De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit de begeleiding van de leerlingen. Je fungeert als een vertrouwenspersoon, je motiveert de leerlingen en stimuleert hun ontwikkeling. Echter, je bent geen hulpverlener. Je ondersteunt de docenten bij de begeleiding van de leerlingen, bij de communicatie tussen opleiding, stageplek en leerling tijdens stagetraject, bij problemen op de stageplek en bij tussentijdse evaluatie op de stageplek. Je zorgt voor de verslaglegging van de gevoerde gesprekken in leerlingdossiers. Je onderhoudt contact met hulpverleningsinstanties en signaleert eventuele problemen en zet acties in gang. 

Extra taken binnen de functie kunnen zijn het schrijven van protocollen en handboeken voor het draaiboek van het project. Het geven van trainingen en workshops als extra begeleiding van de leerlingen en het ondersteunen bij huiswerk/schoolwerk wanneer een jongere dit nodig heeft om een diploma te halen of toe te kunnen treden naar de arbeidsmarkt. 

Afstudeerrichting (hbo/wo): Psychologie, SPH, Maatschappelijk Werk, Sociologie 

Reageren

Je kunt je reactie sturen naar: info@talentcareercenter.nl

In de reactie vermeld je minimaal het volgende:

  • geboortedatum, woonplaats; 
  • bsn-nummer;
  • of je een uitkering ontvangt en zo ja, welke;
  • het nummer van de werkervaringsplaats waarop je solliciteert;
  • de reden waarom je graag op deze plek werkervaring op wilt doen;
  • de leerdoelen die je voor ogen hebt in deze periode;

Om de reacties goed uit elkaar te houden vragen wij je om in de bestandsnamen van je brief en het CV je voor- en achternaam te vermelden. Dus bijvoorbeeld: motivatiebrief Sandra van Veen, CV Sandra van Veen.

De Noorderlink werkervaringsplaatsen bieden jou als pas afgestudeerde HBO- of universitair opgeleide jongere de mogelijkheid om gedurende een periode van een half jaar ervaring op te doen binnen een functie die aansluit op jouw afstudeerrichting. Je gaat aan de slag met een takenpakket of opdracht en wordt hierbij begeleid door de betreffende organisatie. Deze werkervaringsplaats is onbetaald en uiteindelijk is het de bedoeling dat deze ervaring jou helpt bij het vinden van een reguliere, betaalde baan. Hiertoe mag je gebruik maken van het netwerk van de organisatie waar je werkt.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie over de procedure elders op deze website.