Opleidingsmanager Pabo (teamleider D)

Wil jij je inzetten voor grensverleggend onderwijs bij de Academie Primair Onderwijs? Zorg jij ervoor dat het onderwijs voortdurend vernieuwt en aansluit bij de actualiteit?  Ben jij de onderwijskundig leider die het verschil gaat maken?  

NHL Stenden Hogeschool zoekt per 1 oktober 2020 voor de Academie Primair Onderwijs een 

Opleidingsmanager Pabo (teamleider D) 

0,8 fte  

Wie zoeken we  

Een onderwijskundig leider die samen met het managementteam van de Academie in de periode 2020-2024 werkt aan de transitie van de opleiding Leraar Basisonderwijs die op vijf locaties in Noord-Nederland wordt vormgegeven en die bouwt aan ons innovatieve onderwijsconcept Design Based Education Een bevlogen leider die verantwoordelijkheid durft te nemen en zichtbaar maakt waar wij als hogeschool voor staan: grensverleggend onderwijs. Een visionair en inspirator.  

Waar ga je aan de slag  

De Academie Primair Onderwijs (Academie PO) is één van de veertien academies binnen NHL Stenden Hogeschool. Deze Academie biedt onderwijs aan ruim 2000 studenten verdeeld over de Pabo (voltijd en deeltijd), de internationale PABO (ITEps), de Academische PABO en twee educatieve masters. De Academie heeft vijf lesplaatsen in Noord-Nederland, Leeuwarden, Groningen, Meppel, Emmen en Assen. De Academie Primair Onderwijs levert vanuit sociaal en educatief perspectief een belangrijke bijdrage om de regio’s leefbaar te houden en vormt daardoor een belangrijke spil in het zwaartepunt Vital Regions. Jouw werkgebied is regio Friesland, Groningen en Drenthe, met de locaties Emmen, Assen, Groningen en Leeuwarden.  

Binnen de Academie Primair Onderwijs vindt momenteel een onderwijs- en organisatietransitie plaats. We ontwikkelen opleidingscurricula die gebaseerd zijn op het concept Design Based Education en we werken in de academie toe naar resultaatverantwoordelijke teams.   

Wat ga je doen 

Als opleidingsmanager ben jij verantwoordelijk voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van de voltijd- en deeltijdprogramma’s van de Opleiding Leraar Basisonderwijs op de diverse locaties van de Academie.  

Als opleidingsmanager betekent dit concreet:  

 • Draagt actief bij aan de ontwikkeling van de strategie van de Academie Primair Onderwijs en van (onderdelen van) NHL Stenden als geheel 

 • Draagt ideeën, concepten en (meerjaren) beleidsplannen aan op brede en complexe terreinen zoals Opleiden in de School; internationalisering; verbinding onderwijs en onderzoek (lectoraten), flexibel onderwijs en stelt beleidsnotities op ten behoeve van de Opleiding Leraar Basisonderwijs 

 • Draagt op deze terreinen beleidsstandpunten uit, verwerft draagvlak voor ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid (in opdracht van de directie) en haalt weerstanden weg.  

 • Brengt de locatieteamleiders van de OLB in positie zodat zij gezamenlijk als resultaatverantwoordelijk team (RVT) de integrale verantwoordelijkheid voor de opleiding op zich gaan nemen.  

 • Is tevens actief in het primaire proces, in een rol die past bij zijn/haar capaciteiten. 

 • Vertaalt politieke, landelijke, hogeschool- en academieontwikkelingen naar het lange- en korte termijnbeleid van de Opleiding Leraar Basisonderwijs  

 • Bevordert samenwerking tussen teams binnen de OLB, overige opleidingen van de Academie PO en ook buiten de Academie PO op het terrein van onderwijskwaliteit en -ontwikkeling 

 • Legt verbinding tussen de Academie en het werkveld en draagt proactief bij aan de internationale én regionale ambities van onze hogeschool. Think global, act local. 

 • Stuurt het team van locatieteamleiders van de Opleiding Leraar Basisonderwijs onderwijsinhoudelijk aan en is gesprekspartner voor de examen-, opleidings- en curriculumcommissie en de Raad van Advies.  Resorteert rechtstreeks onder de academiedirecteur. Voorziet deze van input in het kader van de gesprekkencyclus met de teamleiders.   

Profielschets 

 • Je beschikt in elk geval over een afgeronde (WO) masteropleiding en je hebt ruime ervaring binnen het (hbo)-onderwijs, zowel als docent als in een leidinggevende rol. Je hebt aantoonbaar affiniteit met het werkveld van het primair onderwijs en hebt hier ook in gewerkt.  

 • Je hebt ruime ervaring met onderwijskundige innovatietrajecten. 

 • Je omarmt het gedachtegoed van NHL Stenden hogeschool en in het bijzonder onze visie op leiderschap. Je bent ondernemend, verbindend en vindingrijk. 

 • Je bent je bewust van je rol als onderwijskundig leider, bent inspirator en visionair, weet verschillende belangen op een goede manier te verbinden en hier helder en transparant over te communiceren. 

 • Je bent overtuigd van de kracht van de verschillen binnen een team, je stimuleert de uitwisseling van verschillende perspectieven op vraagstukken, bewaakt de integraliteit en zorgt dat iedereen zich gehoord voelt en weet.  

 • Je weet aantoonbaar de juiste balans te vinden tussen sturen (kaders stellen, resultaten/output benoemen, grenzen aangeven) en ruimte geven (delegeren, loslaten) en stemt dit af op de behoeften van de organisatie en de te behalen doelstellingen. 

 • Je herkent (inter) nationale en hogeschoolbrede ontwikkelingen, weet deze te vertalen naar het eigen team waarbij je tevens leidinggeeft aan de gevolgen daarvan. 

 • Je beschikt over (ruime) kennis en ervaring met bedrijfsvoering, financiële verantwoording en verslaglegging, marketing, communicatie en integraal personeelsbeleid. 

 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.  

Wij bieden je 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 6.199,12 (schaal 13) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering.  

Ingangsdatum: 1 oktober 2020. De functie is in eerste instantie voor een periode van 1 jaar, met de optie op verlenging tot uiterlijk 1 oktober 2024.  

Over NHL Stenden Hogeschool  

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!   

Reageren

Ben jij de enthousiaste en inspirerende opleidingsmanager die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV via de sollicitatieknop t.a.v. Jantine Kuijpers, Academiedirecteur, onder vermelding van vacaturenummer 2466 APO.  

Procedure

Je kunt tot 17 augustus reageren. De sollicitatiegesprekken vinden plaats via MS Teams, en zijn gepland in week 35 of 36.  

Vragen?  

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen met Jantine Kuijpers, Academiedirecteur tel nr. +31 6 28 30 37 70 of Judit Kuipers, HRM-adviseur, +31 6 15 31 95 81. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.