Projectcontroller, functieschaal 11

Nationaal Coördinator Groningen

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. De bewoner staat hierbij centraal.

NCG bestaat sinds 2015 en is een samenwerking van zes Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en de Rijksoverheid. Medewerkers van NCG werken vanuit de locaties Groningen, Den Haag en de zes versterkingspunten in de provincie Groningen (Appingedam, Delfzijl, Uithuizen, Loppersum, Ten Boer en Schildwolde).

Kijk voor meer informatie over NCG op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

Wij zoeken een projectcontroller

Stand­plaats: Groningen
Uren per week: 32 - 36
Maand­salaris: € 3.192,67 - € 4.905,85
Salaris­niveau: schaal 11
Niveau: WO
Plaatsingsdatum: 15 juli 2019
Sluitingsdatum: 7 augustus 2019
Dienst­verband: proeftijdaanstelling (ARAR art. 6.2.a.) voor de duur van 6 maanden die bij gebleken geschiktheid wordt omgezet naar een vast dienstverband

Vacaturekenmerk: NCG_20190710_11

Functieomschrijving
Het team bedrijfsvoering van NCG bestaat uit verschillende disciplines. Binnen het team bedrijfsvoering wordt een sectie project control opgebouwd waar nu een  projectcontroller voor wordt gezocht. De sectie project control speelt in het kader van de control een eigenstandige rol in de versterkingsoperatie en ondersteunt het team gebiedsgericht werken hierbij. Als projectcontroller breng je structuur aan in een complexe organisatie.

Jouw taken

 • Je informeert het management en adviseert en ondersteunt de senior projectcontroller bij de (totstandkoming van de) planning-en-controlcyclus, zowel in voorbereidende (verzamelen en analyseren) als uitvoerende zin.
 • Je draagt in samenwerking met het teamhoofd bedrijfsvoering, bij aan het vorm geven van het vierogenprincipe bij de realisatie van de versterkingsopgave.
 • Je adviseert en ondersteunt de gebiedsmanagers in de ontwikkeling en uitvoering van financieel-economische vraagstukken in de engineering en constructiefase van de versterkingsopgave.
 • Je verzamelt, analyseert en toetst prognosegegevens zowel op geld, tijd als kwaliteit.
 • Je signaleert en beoordeelt op (te verwachten) budgetafwijkingen en adviseert hierover aan het management en de gebiedsmanagers.
 • Je beoordeelt en verwerkt vraagstukken met financiële consequenties m.b.t. de versterkingsopgave.
 • Je fungeert als vraagbaak op het gebied van planning- en controlaangelegenheden die betrekking hebben op het versterkingsprogramma.
 • Je geeft veranderingen vorm om de processen en de organisatie te verbeteren.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie bij de Rijksoverheid.
 • Je hebt aantoonbare actuele inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van projectcontrol bij fysieke bouwopgaven.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de ontwikkeling van een systeem voor financiële sturingsinformatie voor nieuwe activiteiten.
 • Je bent vertrouwd met de gebruikelijke modellen, business cases en je hebt deze ontwikkeld en/of toegepast.
 • Naast vakinhoudelijke kennis beschik je over uitstekende creatieve en communicatieve vaardigheden en organisatorische kwaliteiten, blijkend uit aantoonbare ervaring met het opzetten van een systeem van projectcontrol voor nieuwe opgaven.
 • Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en je bent goed in staat om draagvlak te creëren en te bevorderen.
 • Je hebt aantoonbare succesvolle ervaring in het adviseren in een projectmatige omgeving. 
 • Je hebt meerdere jaren relevante ervaring in adviestrajecten op strategisch niveau, met meerdere klanten en multidisciplinair.

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een proeftijdaanstelling (ARAR art. 6.2.a.) voor de duur van 6 maanden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die bij gebleken geschiktheid wordt omgezet naar een vaste aanstelling.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Werving procedure
De werving vindt gelijktijdig intern, rijksbreed en extern plaats. Interne kandidaten hebben voorrang. Interne kandidaten zijn in dienst van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied: Gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen.
Hierna hebben medewerkers van de Rijksoverheid voorrang op externe kandidaten.

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Dan vragen wij je dit duidelijk te vermelden in je sollicitatiebrief en een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen. Kandidaten die solliciteren vanuit bovengenoemde gemeenten en overheidsinstellingen, de overige departementen, de rijksdiensten, de Hoge Colleges van Staat en de rechterlijke macht worden met voorrang behandeld.

Sollicitatie
Wij ontvangen graag uiterlijk 7 augustus 2019 je sollicitatie met cv via het sollicitatieformulier Projectcontroller.

Meer informatie
Over de vacature: Linda Geerlings, Teamhoofd Bedrijfsvoering, 06 - 15 27 82 38
Over de sollicitatieprocedure: Erik Verkerk, HR adviseur, 06 - 48 13 12 89