Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen