Clusterleider Klantketenbeheer

DICTU is een van de snelst groeiende ICT-uitvoerders binnen de Rijksoverheid. In dit dynamische werkveld zorg jij met je team voor het maximaal beschikbaar houden van applicaties voor de eindgebruikers. Zo draag jij bij aan een moderne en betrouwbare digitale overheid.

Je geeft leiding aan het team Klantketenbeheer van de divisie Cloud. Het team is nog in de oprichtingsfase en jij hebt een belangrijke taak in de ontwikkeling naar een aantal zelfstandig functionerende kleinere teams. In de eerste fase heb je een meer directieve en organiserende rol en daarna wordt je rol meer faciliterend en ondersteunend.

Jouw taken

 • Je geeft effectief leiding en coördineert de planning. Daarbij zorg je voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)bewaking.
 • Je past personeelsinstrumenten juist en op tijd toe. Denk aan start-, functionerings- en beoordelingsgesprekken, ontwikkeling, opleiding en loopbaan.
 • Je stuurt en ondersteunt medewerkers adequaat.
 • Je bent verantwoordelijk voor een adequate (interne) communicatie en een gestructureerd werkoverleg.
 • Je zorgt dat het team financieel in control is.
 • Je zorgt dat de afgesproken resultaten behaald worden en dat producten en diensten worden opgeleverd volgens geldende kaders.
 • Je initieert ontwikkelingen, innovaties en mogelijkheden voor een constante verbetering van het technisch beheer.
 • Je stelt meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures op.
 • Je stemt inhoudelijk en procesmatig af met de interne en externe omgeving.
 • Je implementeert en begeleidt veranderingen en je voert evaluaties uit.
 • Je legt en onderhoudt (in)formele contacten met relevante personen en organisaties
 • Je hebt intern en extern contact over werkzaamheden, dienstverlening(overeenkomsten) en (besluitvormings)processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond.
 • Je hebt brede of gespecialiseerde kennis van het IT-vakgebied.
 • Je hebt inzicht in procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan je eigen werkterrein.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met verandermanagement.
 • Je kunt hiërarchisch leidinggeven.
 • Je bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je kunt adviezen opstellen en producten en diensten procesmatig tot stand brengen.
 • Je bent organisatiesensitief, mensgericht (peoplemanager) en omgevingsbewust.

De standplaats is Assen. Gemiddeld één dag per week ben je werkzaam op een andere locatie, onder andere in Den Haag.

De selectie voor deze functie vindt na 14 September plaats, een fijne zomer toegewenst!