Agentschap Telecom

Pionierende cloudsecurity specialist

Functie omschrijving

De cyberveiligheid van Nederland en Europese Unie valt of staat met veilige producten, diensten en processen. De gevolgen van misbruik van kwetsbaarheden kunnen verstrekkend zijn; uitval van energievoorzieningen, persoonsgegevens die worden gestolen, uitvallen van handelsplatformen en nog meer. Agentschap Telecom heeft sinds kort een nieuwe taak als nationale cybersecuritycertificeringsautoriteit (NCCA). In deze taak werkt AT nauw samen met andere EU-lidtstaten.

Als cloud security-specialist maak je deel uit van een nog klein, maar snel groeiend en dynamisch certificerings-team. Jij bent daarin onze cloud security- en certificeringsschema-specialist en weet samen te werken met de andere specialisten in het team. Je bent medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de certificeringstrajecten die door private certificeringsinstanties (conformity assessment bodies) zijn uitgevoerd. Daarbij maken deze certificeringsinstanties mede gebruik van Assurance rapporten en betreft de conformity assessment niet enkel het beoordelen van de opzet en het toetsen van het bestaan maar ook het vaststellen van de werking gedurende een bepaald periode. Jouw kennis van Cloud services en de (cyber)beveiliging daarvan zorgen ervoor dat je de belangrijkste aandachtspunten vanuit jouw monitor rol identificeert en kunt onderbouwen richting de certificeringsinstantie. Uiteindelijk besluit de NCCA of de certificerende instelling een certificaat op het CSA niveau hoog mag afgeven. De uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten van de beoordeling leg je vast in een goedkeuringsdossier dat de basis is van het formele goedkeuringsbesluit.

Verder ga je je actief bezig houden met het volgen van nieuwe technische state-of-the-art ontwikkelingen en draagt namens Nederland bij aan het totstandkomen van Europese certificeringsschema’s en het beheer hiervan. Dit betreft onder andere bijdragen aan de ontwikkeling van guidance en onderhoud aan het schema. In de toekomst komen meer services en proces georienteerde schema's zoals een schema voor Artificial Intelligence en secure development. Door de toegenomen rol van internationale standaarden zul je ook de gelegenheid krijgen namens Nederland bijdragen te leveren in de werkgroepen van Europese standaardisatie instanties.

Ben jij op zoek naar uitdagend, innovatief en maatschappelijk waardevol werk in een internationale context en werk waar je, ongeacht je ervaring, voordurend bijleert dan is deze functie iets voor jou. Je kunt een belangrijke rol spelen voor Nederland en de maatschappij in brede zin. Ben je op zoek naar werk in een stimulerende collega's in een dynamisch en ambitieus team, dan is deze functie je op het lijf geschreven. Jouw professionaliteit, ambitie en wil om te groeien is essentieel om het nieuwe certificerings-team succesvol te maken.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding technische informatica of met vergelijkbare expertise zoals een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van ontwerpen, beveiligen en testen van informatiebeveiligingsdiensten in combinatie met CISA. Een postdoctoale studie en kwalificatie voor IT auditing (RE) geldt als een pluspunt.
 • Je bent een technisch professional, goed in je vak en maatschappelijk betrokken.
 • Je vindt het een mooie uitdaging om samen met anderen te werken aan een nieuwe taak.
 • Je vindt als teamspeler - samen met je collega's - de optimale balans tussen het nemen van risico's en het streven naar zorgvuldigheid, waarbij de kwaliteit van je beoordelingen bovenaan staat.
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen van cloud services en daarbij ingezette techniek en hoe deze te kunnen testen, zoals netwerkaparatuur, IT en telecommunicatie-infrastructuren en componenten.
 • Je hebt kennis van evaluatiestandaarden en -methodieken.
 • Je toont interesse en inzet om nieuwe technologieën en evaluatiemethoden eigen te maken en bestaande kennis te onderhouden.
 • Je hebt ervaring met het werken in teamverband en werkt zorgvuldig en kunt een degelijk dossier opbouwen ter verantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden en onderbouwing van een eventueel autorisatiebesluit.
 • Je hebt oog voor verbetermogelijkheden en draagt daarmee bij aan de verdere verbetering van de interne processen en aanpak.
 • Je bent in staat een organisatie op nationaal of internationaal niveau te vertegenwoordigen en diens belangen te behartigen.

Competenties:

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Zorgvuldigheid

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een veiligheidsonderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Agentschap Telecom (AT)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Agentschap Telecom houdt Nederland veilig verbonden. We zijn toezichthouder, uitvoerder en autoriteit, met een positie middenin het digitale domein. En binnen dit domein gaan veranderingen snel. De impact van digitalisering en telecommunicatie is enorm. Gelukkig hebben we in ons land geweldige netwerken: snel, betrouwbaar en overal bereikbaar. En dat moet natuurlijk zo blijven. Agentschap Telecom zorgt daarvoor. Samen met bijna 400 medewerkers houden we ons bezig met het verdelen van frequenties die hiervoor nodig zijn, kijken we of graafwerkzaamheden in Nederland veilig verlopen en we checken of apparatuur aan de eisen voldoet, zodat het geen storingen veroorzaakt. Daarnaast zetten we ook in op andere gave dossiers, zoals 5G, artificial intelligence, cyberveiligheid en ruimtevaart.

We zorgen ervoor dat netwerken in Nederland betrouwbaar, beschikbaar en veilig zijn. Zo maken we ons land ook digitaal weerbaar. Want de gevolgen van telecomuitval zijn enorm: het openbaar vervoer komt stil te liggen, hulpdiensten kunnen hun werk niet doen en de hartbewaking in ziekenhuizen valt uit. Maar ook moet iedereen veilig online zaken kunnen regelen en kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid, waar je ook bent.

Uitdagend, innovatief en maatschappelijk waardevol werk
Bij Agentschap Telecom werken mensen met passie voor hun vak. We hebben twee kantoren: in Groningen én het centraal gelegen Amersfoort. Maar wat ons betreft mag je ook regelmatig thuis aan de keukentafel werken, of in de trein of bibliotheek. We zijn namelijk gewend om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.

Nationale Cybersecuritycertificeringsautoriteit (NCCA)

De Europese Commissie gaat dit jaar en de jaren daaropvolgend onder de Europese Cyber Security Act (CSA) uiteenlopende certificeringsschema’s publiceren (certificeringsregelingen) waaronder aanbieders en fabrikanten hun producten, diensten en processen kunnen laten certificeren door conformiteitsbeoordelende instanties en waar door een nationale autoriteit toezicht op moet worden gehouden.

Agentschap Telecom is de Nationale Cybersecuritycertificeringsautoriteit (NCCA: National Cybersecurity Certification Authority) zoals genoemd in de Cyber Security Act (CSA). Het NCCA-certificerings-team is binnen Agentschap Telecom dé kennisdrager van de Europese certificeringsschema’s.

Een belangrijke taak is om, op het zekerheidsniveau hoog, vooraf te controleren of Europese certificaten mogen worden afgegeven door een conformiteitsbeoordelende instantie. Het team beoordeelt de competenties van certificerende instellingen ten behoeve van de Europese toelating als onderdeel van de accreditatie door de RvA. Het team monitort op het niveau hoog de certificeringswerkzaamheden van de instelling zodat een grondig beeld ontstaat of de geleverde kwaliteit voldoende is om een certificaat uit te rijken. Verder volgt het team actief nieuwe state-of-the-art ontwikkelingen en draagt namens Nederland actief bij aan het totstandkomen van Europese certificeringsschema’s en het beheer hiervan. Het team is nog klein maar snelgroeiend en dynamisch. Het is samengesteld uit professionals in hun vakgebied die het belangrijk vinden elkaar uit te dagen. De team-leden zijn bereid om zowel zelfstandig als in teamverband pro-actief te handelen.


Reageer op deze vacature