Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Plv. Voorz. Visitatiecommissie Dierentuinen/Uitv.experts speciale Regelingen

Functie omschrijving

Plaatsvervangend Voorzitter Visitatiecommissie Dierentuinen / Uitvoeringsexpert Speciale Regelingen.

Als plaatsvervangend voorzitter heb je een sturende rol binnen de Visitatiecommissie Dierentuinen en hak je waar nodig knopen door op dossierniveau. Je zorgt dat de kwaliteit van het werk van de commissie op orde is en past binnen de advieslijn van de commissie. Zo stimuleer je dierentuinen om een hoog niveau van dierwelzijn na te streven en de maatschappelijke rol ten aanzien van publieksvoorlichting en natuurbescherming goed in te vullen.

De Visitatiecommissie Dierentuinen is een semi-ambtelijke adviescommissie, die op verzoek van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dierentuinen inspecteert voorafgaand aan de verlening of wijziging van een zogeheten dierentuinvergunning. De commissie bestaat uit een ambtelijk voorzitter, een ambtelijk plaatsvervangend voorzitter, ambtelijke secretarissen, enkele dierenartsen van de NVWA en diverse deskundigen, die in het verleden werkzaam waren in de Nederlandse dierentuinsector. De commissie brengt advies uit voor de beleids- en besluitvorming rondom dierentuin-gerelateerde zaken, zoals de afgifte of wijziging van dierentuinvergunningen.

Je bent, samen met de voorzitter, de inhoudelijke en procesmatige vraagbaak voor zowel de commissie als de ketenpartners binnen en buiten RVO. Daarnaast werk en handel je ook dossier overstijgend, hierbij is het belangrijk dat je ervan bewust bent dat je binnen een politiek geladen organisatie werkt en werkzaamheden verricht namens de Nederlandse overheid. Daarnaast is het van belang dat je de Nederlandse dierentuinsector kent en weet voor welke uitdagingen de sector staat.

Werkzaamheden die hierbij komen kijken, zijn:

 • Je voert een collegiale toets uit op de adviezen en de publicaties, voordat deze definitief worden gemaakt. Je wordt door de secretarissen al vroeg in het proces betrokken, zodat je kan meedenken over de te kiezen aanpak.
 • Je bent betrokken bij de voorbereiding van vergaderingen en inspecties en leidt deze.
 • Je bent betrokken bij overleggen met vergunningverlening op het moment dat er problemen/knelpunten zijn die opgelost moeten worden.
 • Indien nodig schrijf je mee aan adviezen (in het geval van complexe dossiers) en werk je desgevraagd mee aan publicaties van het ministerie van LNV.
 • Je treedt op als getuige deskundige bij rechtszaken.
 • Op dossier overstijgend niveau borg je, samen met de voorzitter, de kennis in de commissie en draagt deze uit.
 • Je houdt beleid, wetgeving, (wetenschappelijk) publicaties en in de keten gemaakte keuzes in de gaten en communiceert eventuele ontwikkelingen/wijzigingen hierin met de commissie en past waar nodig de werkwijze er op aan. Dit doe je in nauwe samenwerking met de uitvoeringsexperts en specialisten van andere onderdelen van RVO en met de beleidsmedewerkers van het ministerie van LNV.

Naast de functie van plaatsvervangend voorzitter vervul je voor ongeveer een derde van je tijd de rol van uitvoeringsexpert binnen het cluster Speciale Regelingen. Binnen dit cluster worden vergunningen en ontheffingen afgegeven, in het kader van natuurbescherming en dierenwelzijn. Denk hierbij aan ontheffingen die het gebruik van biologische bestrijders toestaan, ontheffingen die het onder zich hebben van beschermde diersoorten toestaan, ontheffingen die het gebruik van de hond als trekkracht toestaan of ontheffingen het gebruik van bepaalde diersoorten voor de productie toestaan. Als uitvoeringsexpert ben je de inhoudelijke sparringpartner voor de beoordelaars en de collega's binnen de keten. Je controleert door de beoordelaars gemaakte besluiten. Daarnaast denk je mee over procesverbeteringen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau; het liefst in de richting rechtswetenschappen, biologie, dierwetenschappen of vergelijkbaar.
 • Aantoonbare ervaring met het (inhoudelijk) aansturen van medewerkers en het bewaken en sturen van processen.
 • Je kunt goed met anderen samenwerken en je in anderen verplaatsen, maar bent ook instaat om zelfstandig besluiten kan nemen.
 • Jij kan tactisch omgaan met weerstand en tegengestelde belangen en weet de relatie goed te houden. Je bent daarbij in staat om het vertrouwen van de dierentuinsector te verwerven.
 • Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring en een relevant netwerk binnen de Nederlandse dierentuinsector.
 • Kennis van natuurbescherming, dierenwelzijn en dierentuinen en de relevante wet- en regelgeving (Wet natuurbescherming, Wet dieren en Besluit houders van dieren).

Competenties:

 • Analytisch, je doorgrond dossiers tot in detail en zoekt daarbij aansluiting met de algemene advies- of beleidslijn. Op basis van jouw analyse beoordeel je dossiers.
 • Resultaatgerichtheid, je hebt er oog voor dat producten van goede kwaliteit zijn en tijdig worden opgeleverd. Daarbij pas je in de vele maatwerkdossiers creativiteit en flexibiliteit toe.
 • Motiveren, in jouw aansturende rol stimuleer je medewerkers om hun aandeel te leveren.
 • Overtuigingskracht, je kunt goed beargumenteren waarom keuzes gemaakt worden en draagt dit helder uit.
 • Netwerken, je legt makkelijk en professioneel contact en onderhoudt die contacten.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie zal dat naar verwachting gemiddeld 2 dagen per week zijn.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPEU/Vergunningen en Handhaving 2/Vergunningen Natuur 2

In deze functie kom je terecht in het team Vergunningen Natuur 2. Dit team is onderdeel van de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Het team:
Ons team bestaat uit totaal ongeveer 32 medewerkers, verdeelt over 4 clusters, die zich bezig houden met de uitvoering van de Wet Natuurbescherming, Wet Dieren en CITES. Wij dragen zorg voor de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten met aandacht voor een goede balans tussen ecologie en economie, dierwelzijn.

We zijn een deskundig team met passie voor dier, natuur en onze omgeving. Er is een leuke mix tussen jong en oud met wisselende ervaring in deze sector. Individueel en in groepsverband wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling, van het bijspijkeren van specifieke soortenkennis. We zijn een lerend team met een dienstverlening die klantvriendelijk, tijdig en van goede kwaliteit is. We hebben direct contact met de klanten en zorgen voor de menselijke maat in de uitvoering van de regelgeving. Klantvriendelijkheid hebben we hoog in het vaandel staan dit doen we door goede samenwerking in het team en met onze ketenpartners. Met het team werken we continu aan verbetering van de processen volgens Lean Six Sigma principes. Onze teamwaarden zijn dan ook samenwerking, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid, autonomie en werkplezier. De teamleden wonen verspreid door het land, maar komen met enige regelmaat samen in vestiging Den Haag.

De afdeling Vergunningen en Handhaving (V&H) valt binnen de directie Kernprocessen EU. Deze directie voert vooral regelingen uit die direct of indirect voortkomen uit Europees beleid. De afdeling V&H voert regelingen uit in opdracht van het ministerie van LNV op de beleidsterreinen natuur, visserij, landbouw en dierenwelzijn. De maatschappelijke opgaven op deze beleidsterrein van LNV zijn groot. Door de uitvoering van onze opdrachten werkt V&H mee aan:

 • Behoud van natuur en biodiversiteit
 • Toekomstbestendige landbouw en visserij
 • Dierenwelzijn

We geven aan klanten voorlichting en advies. We beoordelen aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. We handhaven en nemen planten, dieren en goederen in bewaring. Ook ondersteunen we netwerken op ons werkterrein.

Doordat V&H vaak contact heeft met klanten, komen we veel te weten over hun wensen, verwachtingen en mogelijkheden. In de uitvoering van het werk en in contact met beleidsmakers wordt dat meegenomen.

Onze medewerkers zijn betrokken bij elkaar en bij het werk. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontplooien en dat het werk met plezier gedaan wordt.


Reageer op deze vacature