Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Medewerker Toezicht en Handhaving Wet natuurbescherming

Functie omschrijving

Als medewerker toezicht en handhaving beoordeel je of de Wet natuurbescherming wordt overtreden bij (grote) infrastructurele projecten. Je doet dit zowel intern als op locatie waarbij je handhavend kunt optreden. Hierbij pas je een breed palet aan bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen toe. Je gaat aan de slag als toezichthouder en handhaver soortenbescherming en wordt daarbij ingezet op verschillende onderwerpen, zoals; ruimtelijke ingrepen, houtopstanden, gedragscodes. Een ander onderdeel van je takenpakket is handhaving en toezicht op de wet- en regelgeving over invasieve uitheemse soorten. Hiermee draag jij bij aan de opgave van RVO.nl; het beschermen van inheemse dier- en plantensoorten, ecosystemen en biodiversiteit.

Wat ga je doen?

 • Je behandelt handhavingsdossiers op de onderwerpen ruimtelijke ingrepen, houtopstanden en gedragscodes.
 • In het kader van toezicht en handhaving breng je gemiddels 1 à 2 keer per maand (on)aangekondigd bezoeken aan infrastructurele projecten door heel Nederland. Je bereidt het bezoek voor, legt een bezoek ter plaatse af en zorgt voor de verslaglegging en verdere afhandeling van dossiers (en voert waar nodig hercontroles uit).
 • Je treedt in overleg met initiatiefnemers en eventueel belanghebbenden in het kader van lopende handhavingsdossiers en geeft voorlichting over de Wet natuurbescherming.
 • Intern heb je korte lijntjes met onze ecologen en juristen om gezamenlijk te bepalen welke stappen in een dossier gezet moeten worden.
 • Je verricht tevens collegiale handhavingstoetsen op de door RVO.nl af te geven ontheffingen. Deze toets kan eraan bijdragen dat ontheffingen beter uitvoerbaar zijn en worden nageleefd door initiatiefnemers, waardoor overtredingen van de Wnb worden voorkomen.
 • Je beoordeelt samen met onze ecologen steekproefsgewijs de ecologische werkprotocollen van projecten.
 • In samenwerking met collega's, handhavings- en ketenpartners behandel je handhavingsdossiers en hou je toezicht op de wet- en regelving over invasieve uitheemse soorten. Je beoordeelt of er sprake is van een overtreding en bepaalt welke maatregelen ingezet worden om de overtreding te stoppen/toekomstige overtredingen te voorkomen. Je onderhoudt hierbij contacten met diverse doelgroepen en betrokkenen. Je neemt daarnaast deel aan voorlichtingsactiviteiten om naleving van de wet- en regelgeving te verhogen.

Functie-eisen

Je werkt zorgvuldig en met oog voor detail, want soms luistert het beoordelen zeer nauw. Als beoordelaar moet je je kunnen, en ook willen, verdiepen in de desbetreffende wet- en regelgeving. Ook heb je vaak meerdere dossiers tegelijk lopen, dus je bent een goede planner die niet snel het overzicht verliest. Je nieuwsgierigheid helpt je om jezelf steeds (verder) te ontwikkelen en dat combineer je met een flexibele instelling.

Daarnaast heb je:

 • Een afgeronde HBO- of WO-opleiding in de richting van Bos- en natuurbeheer, ecologie, biologie of vergelijkbaar.
 • Relevante en actuele kennis van wet- en regelgeving, zoals de Wet natuurbescherming, de Algemene wet bestuursrecht en de Europese Verordening over invasieve uitheemse soorten.
 • Relevante werkervaring binnen een soortgelijke functie.
 • Affiniteit met- en/of kennis van ruimtelijke ordening, civiele techniek, landinrichting, ruimtelijke inrichting of anderszins is een pré.
 • Rijbewijs B is een pré.

Competenties:

 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Analytisch vermogen
 • Stressbestendig

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2881,- tot €4070,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk. Wij verwachten dat je in deze functie gemiddeld 1 dag per week op de RVO-vestiging in Den Haag wordt verwacht.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPEU/Vergunningen en Handhaving 1/Handhaving Dier, Natuur en hhregie 1

De afdeling Vergunning en Handhaving is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. Binnen deze afdeling worden vergunningen en ontheffingen verleend. Tevens vindt handhaving plaats op vigerende wetgeving.

Het team Handhaving Dier, Natuur & Handhavingsregie is gespecialiseerd in de bestuursrechtelijke handhaving op het terrein van de natuurwetgeving (Wet natuurbescherming, CITES-verdrag) en dierenwelzijn (Gezondheids- en Wet dieren) en maakt onderdeel uit van de afdeling Vergunningen & Handhaving. Deze handhaving bestaat uit het opleggen van bestuursrechtelijke maatreglen zoals het schrijven van waarschuwingsbrieven en beschikkingen (bestuurlijke boete, last onder dwangsom en -bestuursdwang) en het geven van voorlichting over de regelgeving. Het team bestaat uit ca. 45 medewerkers en heeft als standplaatsen Den Haag en Assen.

De medewerkers binnen de afdeling V&H bedienen een breed scala aan sectoren zowel binnen de agrarische sector, alsmede dier, natuur en visserij. We werken voor verschillende opdrachtgevers en diverse ministeries, maar met name voor het ministerie van LNV.


Reageer op deze vacature