Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Senior Adviseur Europese Landbouwsubsidies

Functie omschrijving

Ben jij een senior adviseur met visie en overtuigingskracht? Kun jij beleid en regelgeving vertalen naar het eigen vakgebied van de uitvoering en verlies je daarbij de strategische doelen niet uit het oog? En combineer jij het grote plaatje met oog voor detail en creëer je daarmee draagvlak op alle niveaus? Ben jij de "verhalenverteller" die we zoeken? Dan biedt deze functie je de mogelijkheid om bij te dragen aan excellente publieke dienstverlening in een van de grootste maatschappelijke opgaven in het agro domein.

De landbouw in Europa verduurzaamt. Daarbij bevinden de Europese landbouwsubsidies zich in een unieke overgangsfase van compliance-gerichte naar performance-gerichte regelingen. Het team Europees Betaalorgaan staat in het centrum van hoe deze ontwikkeling vorm krijgt in Nederland: van naleving controleren naar doelbereik faciliteren. Jij bent aan zet om van beleidsvoornemen tot subsidievaststelling de maatschappelijke opgave en het klantperspectief centraal te stellen. Dat heeft impact: op het werk van RVO-collega's, de ontwikkeling van agrarische ondernemingen en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland.

Het team Europees Betaalorgaan heeft een centrale rol in het borgen van een EU-conforme uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Nederland en maakt daarbij de verbinding tussen de werelden van de Europese Commissie, de nationale en provinciale opdrachtgevers, en de klant. Als senior adviseur opereer je in een dynamisch werkveld, dat sterk verweven is met en invloed heeft op andere aandachtsgebieden binnen en buiten het landbouwbeleid, zoals natuur, mest en klimaat.

Je wendt je invloed in Brussel aan om de EU-verordeningen en uitvoeringsregels te laten aansluiten bij de Nederlandse plannen en wensen. Je adviseert beleidsmakers over de noodzakelijke keuzes voor doeltreffende, uitvoerbare en beheersbare regelingen. Je vertaalt beleidskeuzes en regelgeving naar de uitvoeringspraktijk en creëert draagvlak voor vernieuwing door je netwerk en kennis van zaken. Met jouw overzicht en strategische visie ben je een serieuze gesprekspartner voor je omgeving, waaronder collega-adviseurs, teammanagers van de uitvoeringsketens, het MT van de directie KPEU, beleidsmakers van LNV en provincies, auditors en natuurlijk de agrarische sector.

Je weet koers te zetten, collega’s en de omgeving daarin mee te nemen om zo ook koers te houden en resultaten te boeken. Je stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor jezelf en voor anderen en stemt dit af met de opdrachtgever. Je komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang. Bovenal houd je het overzicht over de verschillende onderwerpen en zorg je voor aansluiting bij aanpalende aandachtsgebieden en regelingen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van en ervaring met het domein van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is een vereiste.
 • Minimaal drie jaar werkervaring in vergelijkbare functie, zoals Senior Adviseur of Senior/coördinerend beleidsmedewerker.
 • Affiniteit met financiën en/of juridische zaken.
 • We verwachten dat je bewust bent van je eigen talenten en de talenten van je collega's en die bewust inzet.
 • We verwachten dat je de samenhang tussen het organisatie-, klant- en opdrachtgeversperspectief ziet en bewust deze (en meer) perspectieven meeneemt in het realiseren van de opgave.

Competenties:

 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Analyseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4551,- tot €6786,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPEU/Uitvoeringsbeleid/Europees Betaalorgaan 1

De afdeling Uitvoeringsbeleid (UB) is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en
regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn: advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces.

UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Niet-grondgebonden, Advies Mest/Dier/Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesadvies en LSS en Analyse en Rapportage.

Het team Europees Betaalorgaan zoekt vanuit het klantperspectief naar opgavegerichte oplossingen, altijd binnen de gegeven Europese kaders. Met 30 betrokken professionals adviseren we beleidsdirecties, portefeuillehouders en uitvoerende teams over de inzet en verantwoording van subsidies en andere marktmaatregelen onder het Europese landbouw- en visserijbeleid. We denken in mogelijkheden, adviseren in scenario's en leggen de verbanden om beleid en uitvoering te blijven verbeteren.


Reageer op deze vacature