Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Jurist energie innovaties

Functie omschrijving

De verhoudingen tussen mensen, ondernemingen en het milieu in balans brengen. Daarvoor zijn energie innovaties nodig. Als jurist energie innovaties geef je uitvoering aan het nieuwe klimaatbeleid dat onze samenleving nodig heeft. Het werk rond energie innovaties is erg divers. Na een inwerkperiode ben je het juridische gezicht van een twintigtal innovatieve maatwerk(subsidie)regelingen, bijvoorbeeld uit de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Je geeft zoveel mogelijk zelfstandig adviezen aan collega’s over de interpretatie van voorschriften, je werkt gevraagd en ongevraagd aan beleidsverbeteringen en je werkt mee aan handhavingsvraagstukken. Je behandelt bezwaarschriften van burgers en ondernemingen over deze onderwerpen en zit zelf de hoorzittingen voor. Uiteraard doe je dit werk waar je dat nodig vindt met andere ervaren juristen en met technisch onderlegde collega’s. Daarnaast besteedt je ongeveer vier uur per week aan een door jou te kiezen kennisgroep (bijvoorbeeld over staatssteun, interne opleidingen of de Wet openbaarheid van bestuur).

Wat jouw baan zo interessant maakt? Je werkt aan een beter milieu voor toekomstige generaties. Je bent jurist, maar verplaatst je niet alleen in de juridische omstandigheden. Je wordt dagelijks uitgedaagd om te werken vanuit een meerdimensionaal perspectief, waarbij je vaktechnische, economische, maatschappelijke, bestuurlijke en politieke uitgangspunten betrekt bij je afwegingen. Dit doe je binnen een werkveld van nieuwe wetenschappelijke inzichten en steeds veranderende regels. Je vindt het uitdagend om de verbinding te zoeken met collega’s met een bèta of een financiële achtergrond. Het klimaatbeleid staat nog lang niet vast en je hebt de mogelijkheid om te wijzen op werkbare praktijken. Er is vaak sprake van grote individuele en economische belangen, waardoor je regelmatig weerstand ondervindt. In dat geval is het aan jou de taak om tot de kern van het geschil te komen en de (on)mogelijkheden van het gevraagde in beeld te brengen, bijvoorbeeld tijdens de hoorzittingen die je voorzit. Kortom: in deze rol draag je een steentje bij aan maatschappelijke vraagstukken én word je volop uitgedaagd.

Je meeste collega’s werken in Roermond, Zwolle of Utrecht. Je bent dus bereid om voor belangrijke werkinhoudelijke gesprekken naar die plaatsen te reizen. Je bent op korte termijn beschikbaar voor deze functie. Afhankelijk van je eerdere werkervaring kun je in een aanloopschaal worden geplaatst.

Functie-eisen

  • Afgeronde wetenschappelijke opleiding Nederlands bestuursrecht (bachelor en master Nederlands recht).
  • Ervaring met het zelfstandig geven van juridisch advies is een pré.
  • Ervaring met het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften is een pré.
  • Kennis van de hierboven genoemde nationale regelgeving is een pré.
  • Kennis van het staatssteunrecht is een pré.
  • Ervaring bij een juridische afdeling van een overheidsorganisatie is een pré.
  • Ervaring met plannen, organiseren en overtuigen is een pré.

Competenties: omgevingssensitief, plannen en organiseren, communicatie, integriteit, analyseren, overtuigen, samenwerken, creativiteit.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPNLenJZ/Juridische Zaken/Team JZ Energie en Leefomgeving

De Afdeling Juridische Zaken (JZ) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is belast met drie kerntaken: (brede) juridische advisering, het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften en het zelfstandig behandelen van beroepschriften inclusief het begeleiden van civiele gerechtsprocedures.
Bij JZ werken circa 180 medewerkers verdeeld over zes teams. De bezwaren worden behandeld in vier themagewijs georganiseerde teams: JZ Agro en Innovatie, JZ Energie en Leefomgeving, JZ EU Fiscaal en Klimaat en JZ Investment, Internationaal en Marktmaatregelen. De gerechtelijke beroepsprocedures zijn centraal belegd en worden behandeld in het team JZ Beroepen. De centrale ondersteunende activiteiten en de teamoverstijgende onderwerpen zijn ondergebracht in het team JZ Corporate. JZ kent hiernaast nog de horizontaal werkende secties Wob, Fraude, Klachten en Schadevergoedingen en expertgroepen op diverse rechtsterreinen waaronder Staatssteun en EU-conformiteit, Markt en Overheid, Mandaten en Civiel.

Het werkterrein van JZ omvat alle regelingen die de RVO uitvoert voor diverse opdrachtgevers, waaronder ministeries en lagere overheden. Het gaat hier om wettelijke regelingen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de maatschappelijke opgaven waar we met elkaar voor staan.

Je wordt organisatorisch geplaatst in het team JZ Energie en Leefomgeving. Dat team bestaat uit ongeveer 30 juristen die zijn verdeeld over vier clusters. Ieder cluster wordt inhoudelijk aangestuurd door een senior jurist. De vacature maakt deel uit van het cluster energie-innovaties, dat uit ongeveer vijf juristen bestaat. Je meeste directe collega’s hebben als standplaats Roermond of Zwolle.


Reageer op deze vacature