Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Communicatieadviseur Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)

Functie omschrijving

Op lange termijn zorgen voor gezonde grote wateren in een veranderend klimaat. Daar draag jij aan bij als communicatieadviseur voor Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

“Toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie”. Dat is waar Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan werken met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Met de PAGW-maatregelen wordt achteruitgang van de ecologische waterkwaliteit voorkomen en dragen we bij aan doelbereik voor Natura 2000. Drie werkwijzen staan daarbij centraal: waar mogelijk de natuurlijke dynamiek herstellen, de grote wateren (weer) met elkaar en het achterland verbinden en ontbrekende – en eerder verloren - leefgebieden ontwikkelen voor plant en dier.

Als communicatieadviseur ben jij verantwoordelijk voor de PAGW communicatie. Hierbij werk je nauw samen met de landelijke omgevingsmanager. In verschillende fases wordt de communicatie-inzet uitgewerkt en uitgerold. In de eerste fase wordt er vooral gefocust op het realiseren van communicatiemiddelen, zoals kernboodschappen en de website. Het is belangrijk dat dit vervolgens wordt meegenomen in de communicatie van het programma en de verschillende PAGW projecten en andere natuur- en waterprogramma’s. Met behulp van communicatiemijlpalen die worden opgesteld voor het programma en de projecten geef jij sturing aan deze uitrol. Vervolgens kunnen communicatieboodschappen verder ontwikkeld worden en ga jij aan de slag met het verder creatief uitwerken en vormgeven van de communicatiestrategie.

Samengevat hou jij je bezig met de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Je zet een communicatieorganisatie neer, waarbij je rekening houdt met de verschillende uitvoeringsorganisaties.
 • Je adviseert via de omgevingsmanager het programmamanagement proactief over communicatievraagstukken.
 • Je bent een sparringspartner voor de landelijk omgevingsmanager en de communicatieadviseurs van de projecten.
 • Je bewaakt eenheid in regionale communicatie en zorgt ervoor dat alle doelen en richtlijnen op elk kanaal wordt meegenomen.
 • Je zorgt voor actueel houden van de communicatiestrategie en de creatieve uitvoering daarvan door oa de ontwikkeling van communicatieproducten.
 • Je zorgt met jouw collega's voor een heldere samenhang van de diverse communicatieactiviteiten/middelen.

Naast de PAGW-opdracht kun je ook nog gevraagd worden om bezig te zijn met andere opdrachten binnen de ACT Stikstof en Natuur.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je bent aantoonbaar vaardig in het opstellen en uitvoeren van tactische communicatieplannen, bij voorkeur bij programma’s en grote infrastructurele projecten.
 • Je hebt aantoonbare en actuele kennis van ontwikkelingen binnen communicatie en kunt deze doorvertalen naar beleid.
 • Je ziet tijdig strategische kansen en hebt ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke of complexe omgeving.
 • Je weet resultaten te bereiken door samen te werken en bruggen te slaan.
 • Je hebt een goede politieke antenne en ervaring met het omgaan met weerstand.
 • Bij voorkeur heb je kennis van en affiniteit met water- en/of natuurbeleid.

Competenties:

 • Zelfstandig
 • Resultaatgericht
 • Snel nieuwe kennis eigen kunnen maken
 • Organisatiesensitief
 • Ondernemend en praktisch
 • Verbindend
 • Creatief en vernieuwend

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Wij volgen gedurende de context van Corona de richtlijnen van het kabinet over thuiswerken. We sorteren zo veel mogelijk voor op hybride werken na de Corona periode. Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor in Den Haag en Utrecht te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk.

De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 januari. In de week van 24 tot en met 28 januari vinden een klikgesprek en het arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Wij zouden graag willen dat de kandidaat op 1 maart kan starten bij ons.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en   optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.
En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KAI/Afdeling Communicatie en Analyse II/Combinatieteam

De directie Klant, Advies en Informatie (KAI) speelt een belangrijke rol bij het informeren, voorlichten en helpen van onze klanten. Van startups tot gevestigde agrariërs, iedereen kan bij ons terecht. Aan de telefoon, op onze websites en op social media helpen we hen met informatie en digitale dienstverlening. Klantgericht, relevant en toegankelijk.

In de werkgroep communicatie zitten momenteel 2 vertegenwoordigers vanuit Staatsbosbeheer, een vertegenwoordiger vanuit Rijkswaterstaat en de landelijk Omgevingsmanager. Een keer per 6 weken is er overleg met de werkgroep communicatie en de omgevingsmanagers van de lopende PAGW projecten. De mensen die aan de PAGW werken zijn allemaal zeer gedreven en hebben veel affiniteit met een gezonde duurzame leefomgeving.

Je maakt deel uit van de ACT Stikstof en Natuur (Advies en Content Team). In deze ACT werken we gezamenlijk aan de opdrachten/opgaven op het gebied van Stikstof en Natuur (Omgevingswet). Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de informatie mbt Relatiebeheer en bedrijfsoverdrachten. Ook verzorgen we de TenderNedopdracht. De ACT Stikstof en Natuur is een team waar we samen invulling geven aan de opdrachten waarbij we vanuit de ondernemer denken en handelen.


Reageer op deze vacature