Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Adviseur monitoring duurzaam bouwen

Functie omschrijving

Sla de krant open en je weet het; de verduurzaming van de gebouwde omgeving staat centraal in het Klimaatakkoord. Het is misschien wel één van de grootste, maatschappelijke, transities waar wij aan werken. Wil je samen met een enthousiast team werken aan analyses en onderzoek en zo je steentje bijdragen aan de toekomst van Nederland?

In het Klimaatakkoord is uiteengezet hoe de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland aangepakt moet worden om bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen. RVO is als uitvoerder van het beleid van onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat nauw betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van concrete maatregelen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We doen dat onder andere met inhoudelijke expertise, ondersteuning van publiek-private samenwerking en subsidies op bijvoorbeeld de onderwerpen utiliteitsbouw, woningbouw, energielabeling en aardgasvrije wijken.

Als adviseur monitoring verzamel en bewerk je data met als doel dat BZK en partijen als CBS en PBL continu beschikken over actuele en onbetwiste cijfermatige gegevens over de ontwikkeling van energiebesparing en andere energiegerelateerde onderwerpen in de gebouwde omgeving. De data worden gebruikt voor rapportages over beleid (o.a. EU-rapportages), voor het beantwoorden van ad hoc vragen en om inzicht te hebben in trends en stand van zaken bij de beleidsontwikkeling.

Concrete werkzaamheden waar je aan kunt denken is het uitzetten en begeleiden van onderzoek naar wat consumenten voor energiebesparende maatregelen hebben genomen afgelopen jaar, het begeleiden van onderzoek naar de kosten van de besparende maatregelen en het inschatten van het aantal gebouwen met een bepaalde functie.

Je komt te werken in het Cluster Monitoring en Onderzoek wat verantwoordelijk is voor data-analyses en onderzoek over de volle breedte van verduurzaming in de gebouwde omgeving (utiliteitsbouw en woningen), de uitvoering van het Klimaatakkoord en het Programma Aardgasvrije wijken en de voorraadgegevens en statistieken over bijvoorbeeld de label C-verplichting voor kantoren. Wij staan als team garant voor de inhoud en trekken nauw op met andere collega's binnen RVO.

Functie-eisen

 • Je hebt WO werk- en denkniveau (door opleiding of ervaring verkregen).
 • Je hebt een relevante opleiding afgerond (bij voorkeur met de vakken statistiek en analyse).
 • Je hebt affiniteit met het opzetten en begeleiden van onderzoek door een extern bureau.
 • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor details.
 • Naast een teamspeler ben je ook goed in staat zelfstandig jouw dossiers en onderzoeken uit te voeren.
 • Je kan verbindingen leggen met andere relevante onderwerpen binnen en buiten RVO.
 • Je bent is staat samen te werken met mensen met diverse achtergronden (wetenschap, bedrijfsleven, overheid, belangengroeperingen).
 • Je bent communicatief vaardig zowel mondeling (presentaties verzorgen) als schriftelijk (rapporten schrijven).

Competenties:

 • Analyseren
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Gedreven
 • Organisatie- en bestuurssensiviteit

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2811,- tot €4519,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Binnen RVO werken wij hybride, en daarmee plaatsonafhankelijk. De mogelijkheid bestaat om thuis te werken en (indien corona het toelaat) op een RVO-locatie. De dichtstbijzijnde RVO-locatie word je standplaats. Wel verwachten wij je 1-2 werkdagen per week op locatie Utrecht voor teambijeenkomsten en -overleggen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

NP/Duurzame Bouw, Regio en Samenleving/Duurzaam Bouwen 2

Het team Duurzaam Bouwen is onderdeel van de afdeling DRS van de directie Nationale Programma’s. De medewerkers binnen de afdeling DRS bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouwsector, alsmede duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staat duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en I&W.

Onze diensten lopen uiteen van het integrale Programma Energie en Gebouwde Omgeving, energiebesparingsconvenanten tot Green Deals. Wij bedienen daarbij de steden en regio’s op het gebied van bouw en diensten, op het gebied van (sociale) innovatie en duurzame economische ontwikkeling (bv INTERREG en elektrisch rijden).

De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bestaat uit de volgende 10 teams:

 • 3 teams Duurzaam Bouwen
 • 2 teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling
 • 2 teams Duurzame Mobiliteit
 • Team Natuurlijk Ondernemen
 • Team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid
 • Team Regionale Opdrachten

Ons team bestaat momenteel uit 60 medewerkers die in de praktijk integraal door 3 teammanagers (met portefeuilleverdeling) worden aangestuurd. Binnen ons team werken we uiteraard ook aan persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling. Afhankelijk van je wensen kan je daarbij gebruik maken van het EZK-portaal met een ruim aanbod aan (online) trainingen en opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk leiderschap, strategisch adviseren of politiek bestuurlijke sensitiviteit.


Reageer op deze vacature