Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Business Development Coach Brazilië/Suriname

Functie omschrijving

De Business Development Coach (BD Coach) Brazilie/Suriname is de expert op handelsbevordering met deze landen en heeft kennis van de Zuid-Amerikaanse markt in het algemeen. In het werk van de BD Coach staan drie belangrijke stakeholders centraal:

 • Nederlandse ondernemers, je primaire doelgroep.
 • Posten in het buitenland (Ambassades, Consulaten en Netherlands Business Support Offices (NBSO's) in het buitenland).
 • Het binnenlandse publieke en private handelsbevorderende netwerk in Nederland (branches, ministeries, regionale organisaties, etc).

Voor de posten is de BD Coach een inhoudelijke sparringspartner en dient hij/zij als intermediair tussen posten en medewerkers c.q. organisaties binnen en buiten RVO. Samen met de post identificeert de BD Coach (handels)kansen in desbetreffend landen, om deze te matchen met de kansen die het Nederlandse bedrijfsleven ziet, kijkende naar de kracht en expertise van deze bedrijven. Vervolgens speelt de BD Coach een regisserende rol bij het opzetten en (laten) uitvoeren van activiteiten, die Nederlandse bedrijven stimuleren en ondersteunen bij het verkennen en verzilveren van hun kansen ten behoeve van hun internationale groei. Hierbij kun je onder andere denken aan marktstudies, (online) seminars & events en (digitale) handelsmissies.

De activiteiten, die jij als BD Coach samen met je partners opzet en uitvoert, passen binnen een strategische publiek-private meerjarige aanpak, die naast handelsbevordering ook raakvlakken heeft met internationale innovatiesamenwerking. Je bent, naast uitvoerder en regisseur, dus ook in staat een stapje terug te nemen en door een strategische bril te kijken naar de handelsrelaties tussen Nederland en Brazilië en Suriname en je durft daarin onderbouwde keuzes te maken. Hierbij adviseer je het postennetwerk en collega's op de ministeries, hoe jij vindt dat de "BV Nederland" haar internationale verdienvermogen kan versterken in Brazilië en Suriname.
Samen met de BD Coaches voor Mexico/Centraal Amerika en voor Argentinië/Colombia/Peru/Chili vorm je een team, dat verbindingen legt en samenwerkingsverbanden creëert in de regio Latijns Amerika.

BD Coaches weten hun weg te vinden in het binnenlandse netwerk van handelsbevorderende organisaties zoals gemeenten, Regionale Ontwikkelings Maatschappijen en Provincies (verenigd in Trade & Innovate NL), brancheorganisaties en andere private partijen (oa verenigd in NL in Business). Met hen schakel je om het bereik van je activiteiten te vergroten en leg je nuttige contacten voor de ondernemers, waar je mee werkt. Zo creëer je maximale meerwaarde voor de bedrijven die je ondersteunt en versterk je tegelijkertijd de publiek-private samenwerking in jouw domein.

De BD coach is sterk bestuurssensitief en is in staat om zelfstandig de belangen van RVO en daarmee haar klanten te behartigen en ideeën aan te dragen, die de dienstverlening richting Nederlandse ondernemers ten goede komen.

Tot slot heeft de BD Coach verschillende middelen tot zijn/haar beschikking om de handelskansen in het buitenland te koppelen aan de ambities van het Nederlandse bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn kansenseminars, grote en kleine bijeenkomsten over zaken doen in het buitenland, marktscans, trendanalyses, en inkomende- en uitgaande (handels)missies.

Onze ideale kandidaat is hiermee een hardwerkende, doelgerichte duizendpoot die snel kan en schakelen, maar die ook staat is om op strategisch niveau mee te denken over handelsbevordering op Latijns Amerika. Je beschikt over de nodige 'soft skills': goede contactuele eigenschappen, netwerken, samenwerkingsgerichtheid. Je weet hoe je effectief projecten opzet en uitvoert, maar bent zeker ook in staat je omgeving te betrekken in je werk en krijgt op die manier veel voor elkaar. Bovendien breng je relevante werkervaring mee doordat je in het buitenland of in de handelsbevordering gewerkt hebt (aan een Nederlandse post) of in een internationale positie in het bedrijfsleven. Affiniteit met en kennis van de regio is een pre en daarnaast wordt kennis en netwerk in belangrijke sectoren zoals agrifood, Lifescience & Health, energie, haven & maritiem en high tech systems & materials (HTSM) gewaardeerd.

Functie-eisen

 • Een relevante HBO opleiding hebben afgerond is vereist, in combinatie met de juiste werkervaring. Een afgeronde WO-opleiding geniet de voorkeur.
 • Minstens vier jaar relevante werkervaring, bij voorkeur zowel in het bedrijfsleven als (indirect) bij/met de overheid.
 • Je kunt sturen op een business case en het realiseren van doelstellingen: je moet kunnen doordringen tot de kern van het probleem om daarvoor een passende oplossing te bedenken.
 • Je bent daarmee ook een serieuze gesprekspartner voor het Nederlandse bedrijfsleven, de Nederlandse posten in het buitenland en het drukke stakeholderveld in Nederland.
 • Je bent een strategisch denker én resultaatgerichte doener en schakelt gemakkelijk daartussen.
 • Je vindt gemakkelijk je weg in de diverse publieke- en private netwerken en bent in staat om op verschillende niveaus de regie te voeren, te beïnvloeden, overtuigen en te verbinden, zodat jij het maximale rendement binnen je domein behaalt.
 • Je bent zelfstartend, initiatiefrijk en beschikt over flinke dosis teamspirit en collegialiteit.
 • Aantoonbare ervaring met zakendoen in de regio en ervaring met (subsidie-)instrumenten ter bevordering van internationaal ondernemen zijn een pré.
 • Ook heb je affiniteit met andere vormen van financiering en ondersteuning van internationale groei, private sectorontwikkeling, internationale innovatiesamenwerking en acquisitie van FDI.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is vereist.
 • Je bent gewend om onder tijdsdruk zowel kwaliteit als kwantiteit te leveren.
 • Je bent beschikbaar voor zakenreizen naar (de regio) Brazilië/Suriname, indien mogelijk voor wat betreft COVID-19 maatregelen.

Competenties:

 • Analyseren
 • Netwerken
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgerichtheid

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Wij volgen gedurende de context van Corona de richtlijnen van het kabinet over thuiswerken. We sorteren zo veel mogelijk voor op hybride werken na de Corona periode. Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou, dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk. Wij verwachten dat je in deze functie gemiddeld twee dagen dagen per week op de RVO-vestiging in Den Haag wordt verwacht.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

IP/Internationaal Ondernemen/Business Development

De afdeling Internationaal Ondernemen is onderdeel van de directie Internationale Programma's binnen RVO. De afdeling bestaat uit 5 teams. Wij werken aan handelsbevordering, investeringen en bedrijfslevenontwikkeling in ontwikkelingslanden. Onze doelgroep is ondernemers. Wij werken nauw samen met branchevereningingen in Nederland en met de Ambassades en Consulaten van Nederland in het buitenland. Binnen deze functie werk je voor het team Business Development.


Reageer op deze vacature