Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Senior Communicatieadviseur agrarisch grondgebonden

Functie omschrijving

Strategieën ontwikkelen, grote communicatieprojecten en -campagnes leiden, crisiscommunicatie verzorgen en meedenken over content. Als senior communicatieadviseur heb je een enorm veelzijdige functie. En het mooiste van alles? Je doet het allemaal voor ondernemend Nederland. Met jouw adviezen help je ondernemers om hun agrarische ambities waar te maken.

Dit ga je doen
Voor belangrijke thema’s, programma’s zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en regelingen in jouw domein, stel jij de communicatiestrategie en KPI’s op. Denk hierbij aan maatschappelijke opgaven als duurzame landbouw en de transitie naar een toekomstgerichte landbouw. Jouw strategie biedt je collega-communicatieadviseurs en de contentspecialisten – met wie je nauw samenwerkt – een goede basis voor communicatieplannen en -producten die de doelgroep inspireren en in beweging brengen.

Eigentijdse en doeltreffende communicatie, daar ga je voor. (Digitale) trends en ontwikkelingen volg je dan ook op de voet en vertaal je naar vernieuwende communicatiebeleidsplannen, -strategieën en -aanpakken. Natuurlijk verdiep je je ook in de doelgroep, oftewel de agrarische ondernemer. Hiervoor zet je onze beschikbare data over (kanalen)bereik en klantreizen slim in. Daarbij heb je onder meer contact met collega’s van klantcontact, klantanalyse, omgevingskennis en evenementen.

Samenwerken met inhoudelijk deskundigen van de afdeling Uitvoeringsbeleid is een vanzelfsprekend onderdeel van je functie. Daarnaast werk je samen met de opdrachtgever, het ministerie van LNV, in het bijzonder met de communicatieadviseurs van Directie Communicatie LNV. Zij voorzien je van de nodige input, die jij vertaalt naar een goede strategie en een kernboodschap. Dat doe je overigens in nauwe afstemming met je communicatie- en contentcollega’s op het gebied van socials, web en beeld. Staan de strategie en kernboodschap? Dan koppel je die, inclusief plan, planning en aanpak, terug naar de vakspecialisten.

Je hebt als senior communicatieadviseur dus echt een spilfunctie, waarin je de overall-thema-aanpak en de kwaliteit van het werk bewaakt. Er is veel ruimte om continu te verbeteren. Sterker nog: we werken volgens de plan-do-check-actcyclus. Hiermee draag je bij aan steeds beter communicatie tussen de overheid en ondernemers.

Functie-eisen

  • Je hebt een relevant WO-diploma en minstens vijf jaar ervaring in een communicatieadviesfunctie op tactisch en strategisch niveau.
  • Je hebt goede kennis van het communicatiewerkveld en relevante ontwikkelingen hierbinnen.
  • Je hebt ervaring met het vertalen van (digitale) trends en ontwikkelingen naar communicatiebeleid of -aanpak.
  • Je hebt ervaring met crisiscommunicatie.
  • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands.

Competenties:

  • Adviesvaardigheden: zowel gevraagd als ongevraagd kun je je collega’s van goed onderbouwde adviezen voorzien.
  • Resultaatgericht: je weet resultaten te bereiken door samen te werken en weerstand en tegengestelde belangen te overbruggen.
  • Klantgericht: je denkt vanuit je doelgroep.
  • Samenwerken: je houdt ervan om met veel verschillende collega’s samen te werken en van elkaar te leren.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Assen zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie zal dat naar verwachting gemiddeld 1 à 2 dagen per week zijn.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast.

Wij kunnen je in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd bieden. Afhankelijk van functioneren én ontwikkelingen in opdrachten kan een vast contract in beeld komen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KAI/Communicatie en Analyse I/Agrarisch Grondgebonden

De afdeling Communicatie en Analyse verzorgt de klantcommunicatie van RVO. De communicatie- en contentteams vertalen het uitvoeringsbeleid naar klantgerichte en eenduidige boodschappen en content op diverse kanalen en via diverse middelen passend bij de doelgroepen.


Reageer op deze vacature