Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Adviseur Integrale Kosten Systematiek en (subsidie-)regelingen

Functie omschrijving

Heb jij een financieel-economische achtergrond, ervaring als adviseur en beschik je over kennis van integrale kosten en subsidies? En ben jij op zoek naar een mooie en afwisselende functie, waarin je zelfstandig kan werken en inzicht krijgt in verschillende maatschappelijke vraagstukken die met subsidies worden aangepakt? Kom dan ons leuke team versterken en werk met ons samen aan kansen binnen kaders!

Het team
Team Advies Nationaal (TAN) van de afdeling Uitvoeringsbeleid heeft veel kennis van en ervaring met (subsidie)regelingen die RVO uitvoert voor verschillende opdrachtgevers, zoals het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Denk bijvoorbeeld aan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), Support International Business (SIB) en subsidies voor ondernemers op het gebied van duurzame energie, onderzoek en innovatie en duurzame landbouw. TAN adviseert over uitvoering en handhaving van nationale (subsidie)regelingen en verzorgt trainingen op dat gebied. TAN geeft onder meer advies aan andere RVO-teams, wanneer er nieuwe regelingen worden ontwikkeld die RVO gaat uitvoeren en begeleidt risico- en doelgroepanalyses. Het team bestaat uit adviseurs, inspecteurs en trainers/opleiders. Binnen TAN houden enkele adviseurs zich (deels) bezig met de advisering over en de beoordeling van de Integrale Kosten Systematiek (IKS).

Voor de beoordeling/advisering IKS (primaire taak) gecombineerd met advisering over (subsidie)regelingen, zoekt TAN twee nieuwe collega's.

De Integrale Kosten Systematiek
De IKS is één van de drie standaardmethoden voor het berekenen van subsidiabele (loon)kosten uit het Uniform Subsidiekader (USK). De andere twee methoden zijn: loonkosten plus vaste opslag en vast uurtarief. De IKS is in het subsidiekader geïntroduceerd om het financieel beheer van subsidies te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor een aanvrager van subsidie te verminderen. De IKS draait om directe en indirecte kosten (overhead), die worden toegerekend aan een kostendrager (zoals arbeid) en berekend in een tarief per eenheid van die kostendrager (zoals arbeidsuren). De IKS kan o.a. worden gebruikt als rekenmethode in aanvragen voor nationale en Europese EZK- en LNV-subsidies. Voor het gebruik van de IKS in een subsidieaanvraag, heeft een ondernemer een goedkeuring IKS van RVO nodig.

Jouw functie
Het is een uitdagende functie, waarin jij gevraagd en ongevraagd adviseert over het gebruik van de IKS bij verschillende soorten subsidieregelingen binnen het nationale en Europese domein, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3).
Vanwege de complexiteit van de IKS en het gebruik daarvan bij meerdere regelingen is de beoordeling en het beheer van de IKS centraal georganiseerd en belegd bij TAN.

Als beoordelaar/adviseur IKS toets je of het kostenmodel dat een onderneming hanteert, geschikt is om (in een afgeleide vorm) te gebruiken als IKS in een aanvraag voor subsidie. Als dit het geval, keurt RVO de IKS goed. Als het gehanteerde kostenmodel niet aan de IKS-voorwaarden voldoet, volgt er een afkeuring IKS. Beoordeling van een IKS gebeurt op verzoek van een aanvrager door middel van de zgn. ‘Eigen Verklaring’ en aanvullende informatie die nodig is om het kostenmodel te kunnen beoordelen, zie: Integrale kostensystematiek (IKS) (rvo.nl). Voor vaststelling van nationale en Europese EZK- en LNV-subsidies van € 125.000,- of meer is bovendien een rapport van feitelijke bevindingen (RvB) rondom de IKS vereist. Als dit aan de orde is, zorg jij voor een beoordeling daarvan voor de subsidieverstrekker. Verder behoort de monitoring van de ontwikkeling van IKS-tarieven tot de taken van de IKS-medewerkers en neem je deel aan in- en externe overleggen rondom de IKS.

Daarnaast ga je adviseren over uitvoering van (subsidie)regelingen door RVO. Je adviseert daarbij vanuit de kaders, met name het USK of Aanwijzingen voor Subsidieverstrekking en het Raamwerk voor Uitvoering van Subsidies (RUS) die van toepassing zijn op de gehele Rijksoverheid. Je kan als adviseur worden ingeschakeld op verschillende momenten in het proces van beleid tot uitvoering en onderhoudt daarom actief contact met verschillende RVO-afdelingen. Je vindt het een uitdaging om met afwisselende inhoud bezig te zijn, want de adviesverzoeken die je krijgt kunnen betrekking hebben op alle transitie thema's die in Nederland spelen. Een voorbeeld betreft advisering bij diverse klimaatregelingen vanuit het Ministerie van EZK, die voortvloeien uit het klimaatakkoord. Jij onderzoekt hierbij de conformiteit aan de geldende kaders en adviseert over het benutten van de ruimte die deze kaders bieden. Waar nodig kom je met voorstellen tot verbeteringen.

Jouw taken zijn onder andere:

 • Beoordeling van verzoeken tot goedkeuring IKS van bedrijven en (kennis)instellingen, administratief en zonodig via een bedrijfsbezoek.
 • Beoordeling van een RvB rondom de IKS.
 • Beheer van verstrekte goedkeuringen IKS.
 • Monitoring van de ontwikkeling van IKS-tarieven die worden gehanteerd na goedkeuring van de IKS.
 • Advisering aan verschillende subsidieverstrekkers over het gebruik van de IKS bij subsidieverlening en subsidievaststelling.
 • Interne en externe communicatie over de IKS.
 • Onderhouden van een netwerk met ministeries, subsidieverstrekkers (waaronder provincies) en aanvragers/begunstigden van subsidie.
 • Advisering bij het ontwerp en de uitvoering van nieuwe en gewijzigde (subsidie)regelingen waarbij je samenwerkt met de diverse ketenpartners, van juridische zaken tot klantcontact.
 • Het leveren van input voor trainingen over o.a. het USK en RUS.
 • Het geven van input voor de (externe) voorlichting aan subsidieaanvragers en begunstigden, om voorlichting te versterken en de spelregels voor het aanvragen en verantwoorden van subsidies helder te maken.

Ons takenpakket groeit en wij zijn daarom op zoek naar collega’s, die graag kennis en vaardigheden bundelen op het gebied van vertaling van beleid naar uitvoering. Met als doel het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker).

Functie-eisen

 • Je werkt en denkt op hbo+- of wo-niveau op het gebied van bedrijfseconomie en/of bedrijfskunde.
 • Je hebt kennis van financiële systemen van bedrijven en kennisinstellingen.
 • Je hebt ervaring of affiniteit met het inrichten van financiële instrumenten en/of (subsidie-)regelingen.
 • Je weet je weg te vinden in een politiek-bestuurlijke omgeving en gaat goed om met belangentegenstellingen.
 • Je weet vanuit jouw overzicht over het werkterrein collega's inhoudelijk te adviseren.
 • Je weet onderwerpen aan elkaar verbinden.
 • Je bent in staat om een relevant netwerk te onderhouden rond de onderwerpen waaraan je werkt, zowel binnen als buiten RVO.
 • Je drukt je vlot en begrijpelijk uit, zowel mondeling als schriftelijk, en weet je omgeving met flair en op basis van solide argumenten te overtuigen.
 • Je kunt uitstekend plannen en organiseren.

Competenties:

 • Sterk analytisch vermogen
 • Accuraat
 • Netwerken
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Organisatie- en omgevingssensitiviteit

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2957,- tot €4707,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Den Haag (of Utrecht) zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie zal dat naar verwachting gemiddeld 1-2 dagen per week zijn.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar, met mogelijkheid tot vast.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPEU/Uitvoeringsbeleid/Advies Nationaal

De afdeling Uitvoeringsbeleid (UB) is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. De slogan van UB is: “UB laat beleid werken”. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn: advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces.

UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Dier, Agro en Subsidies, Advies Mest, Milieu en Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesadvies & LSS en Analyse en Rapportage.


Reageer op deze vacature