Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Medewerker handhaving

Functie omschrijving

Vind je het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, en binnen een leuk team te werken met ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling? Het team handhaving mest zoekt een nieuwe collega!

De medewerkers handhaving hebben als primaire taak het uitvoeren van administratief onderzoek bij landbouwers en intermediaire ondernemingen voor de bestuursrechtelijke handhaving op de mestwetgeving. Binnen de reguliere mestopdracht worden verschillende stelsels worden uitgevoerd, o.a. dierproductierechten, de handhaving op de gebruiksnormen, handhaving op verplichte mestverwerking en handhaving op verantwoorde groei melkveehouderij. Risico- en doelgroepgericht werken (programmatisch handhaven) is een leidend principe. Jaarlijks wordt samen met de NVWA en opdrachtgever PAV de handhavingsaanpak afgestemd in het handhavingsprogramma.

De beoordeling in het kader van de handhaving wordt door de medewerkers handhaving uitgevoerd, de bewijsvoering in de onderzoeken is veelzijdig en in toenemende mate complex. Medewerkers voeren zienswijzegesprekken met (de adviseurs van) de betrokken ondernemers en worden geacht hierin op voldoende niveau gesprekspartner te zijn. Deze handhavingswerkzaamheden zijn kennisintensief en een ‘handhavings-mindset’ is noodzakelijk.

Ook leveren de medewerkers een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van werkprocessen en verbetering in de uitvoering. Eind 2018 is er vanuit het team handhaving mest initiatief genomen om in het kader van de Agenda 2022 te starten met het onderzoeken en uitwerken van een drietal speerpunten, om zo de Sustainable Development Goals (SDG’s) in verbinding te brengen bij het team: talent, communicatie en verbinding leggen.

Functie-eisen

  • Je beschikt over een HBO-diploma of werk- en denkniveau met relevante werkervaring. Bij voorkeur op het gebied van agrarisch of juridisch affiniteit.
  • Actuele kennis op het gebied van de regelingen(en) en de wijze van uitvoering ervan.
  • Je beschikt over een heldere en adequeate stijl van schrijven.

Competenties:

Aangesloten wordt bij de competenties zoals benoemd in het functieprofiel (incl. kwaliteitenprofiel en functietypering) voor de Medewerker behandelen en ontwikkelen uit het Functiegebouw Rijk:

  • Oordeelsvorming: Jij weegt mogelijkheden af aan de hand van relevante criteria en hakt knopen door.
    Integriteit: Jij bent onkreukbaar en eerlijk.
  • Klantgerichtheid: Jij geeft hoge prioriteit aan een goede dienstverlening t.b.v. onze klanten en ketenpartners.
  • Resultaatgerichtheid: Jij beschikt over goede sociale vaardigheden samen met collega’s zijn jullie verantwoordelijk voor het daadwerkelijk realiseren van deadlines en beoogde resultaten. Daarnaast treedt je doelgericht en daadkrachtig op en communicatief sterk.
  • Samenwerken: Jij draagt bij aan een gezamenlijk resultaat door af te stemmen tussen eigen kwaliteiten en belangen en die van het team. Je motiveert collega's door positieve feedback te geven. Daarnaast durf je gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het management en durf je zelfstandig beslissingen te nemen.
  • Plannen en organiseren: Je bereid je eigen werk goed voor en kunt de tijd efficiënt indelen. Dit doe je ook samen met andere teamleden, samen zijn jullie verantwoordelijk voor de te halen deadlines.

Wat betreft 'samenwerken' wordt aangesloten bij het Samenwerkingskader van RVO.nl.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2881,- tot €4070,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPEU/Vergunningen en handhaving 1/Handhaving Mest 3

De drie teams Waterkwaliteit vallen binnen RVO onder de directie Kernprocessen EU onder de afdeling Vergunningen & Handhaving (V&H). Bij de afdeling V&H staat Vergunning-, ontheffingverlening en Handhaving centraal. V&H doet dat in een complexe omgeving waarbij politieke en bestuurlijke sensitiviteit een must is. Risico- en doelgroepgericht werken is in ons werk een leidend principe. Wij stellen onze processen en kennis beschikbaar voor onze opdrachtgevers, voor geheel RVO en voor Kernprocessen EU in het bijzonder.

Het team Waterkwaliteit doet hoofdzakelijk administratieve controles voor de mestwetgeving. Ook worden rapporten naar aanleiding van fysieke controles door de NVWA beoordeeld. De registratie van dierrechten en de uitvoering van de regelingen fosfaatrechten en fosfaatreductieregeling behoren ook tot de taken van het team.


Reageer op deze vacature