Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Senior Adviseur SDE

Functie omschrijving

Ben jij de adviseur die met plezier de uitvoering van een subsidieregeling op het gebied van duurzame energie en CO2 reductie uitvoert en ondersteunt? Werk je graag samen met collega's en de opdrachtgever om de regeling en de uitvoering optimaal vorm te geven? Voel je je thuis in overlegsituaties met ketenpartners, zoals toezichthouders en net- en meetbedrijven? Ben je op je plaats in een groot uitvoeringsproces en heb je affiniteit met de technische inhoud van de regeling en met duurzame energie en klimaat? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Je hebt kennis van uitvoeringsprocessen. Je kunt schakelen met ketenpartners en de beleidscollega's van de opdrachtgever. Ook werk je gemakkelijk samen met de interne collega's van ons eigen team of uit andere teams die bij de voorbereiding en uitvoering van de regeling betrokken zijn.

In deze functie neem je initiatief om de gegevensuitwisseling met onze ketenpartners te bewaken en waar nodig wijzigingen in wetgeving en processen te initiëren. Je bent aanspreekpunt bij vragen over de juistheid van gegevens en eventuele signalen van misbruik. Hiervoor houd je nauw contact met de collega's van de juridische afdeling. Je schakelt op deze onderwerpen met de opdrachtgever. Je hebt gevoel voor verhoudingen en kunt je verplaatsen in de politieke/beleidsmatige omgeving waarin onze opdrachtgever opereert. Je bent je bewust van de grote belangen die bij de regeling spelen en weet een balans te vinden tussen een goede voortgang en de ambtelijke zorgvuldigheid.

Samenwerken gaat je goed af. Je hebt inzicht in de procesmatige, juridische en communicatieve aspecten die spelen bij de uitvoering van een regeling. Je schakelt regelmatig met de opdrachtgever en je werkt intensief samen met de collega's van ons eigen team en met de collega's van bijvoorbeeld de Afdeling Juridische Zaken of de Afdeling Communicatie. Je bent in staat om wetteksten te doorgronden en correct te interpreteren. Binnen deze functie kun je snel schakelen en inspringen bij actuele ontwikkelingen in beleid.

Herken jij jezelf in deze vacaturetekst? Ben je van mening dat hier carrièrekansen voor je liggen, dan verheugen wij ons op jouw reactie!

Functie-eisen

  • Je hebt tenminste hbo werk- en denkniveau in een bedrijfseconomische of procesrichting of gelijkwaardig.
  • Enige ervaring met genoemde processen.
  • Je bent gesprekspartner voor de opdrachtgever en andere partijen.
  • Je bent je bewust van de grote belangen die er spelen en kunt hier vertrouwelijk mee omgaan.

Competenties:

  • Resultaatgericht (individueel/team)
  • Klantgericht
  • Zakelijk betrokken
  • Pragmatisch

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Zwolle zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is de verwachting gemiddeld twee à drie dagen per week.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast.

optioneel:
Wij kunnen je in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd bieden. Afhankelijk van functioneren én ontwikkelingen in opdrachten kan een vast contract in beeld komen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPNL/GIDS 1

Binnen de Directie Kernprocessen NL wordt uitvoering gegeven aan de opdracht Duurzame Energieproductie SDE+(+). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met adviseurs van de Directie Nationale Programma’s. Binnen de SDE hebben duurzame energieprojecten met diverse opwekkingstechnologieën subsidie gekregen, zoals wind-, geothermie-, biomassa-, waterkracht- en zonne-energieprojecten. Vanaf 2020 komen daarnaast ook verschillende CO2 reducerende projecten in aanmerking voor subsidie.

Deze regelingen worden uitgevoerd door 3 teams in Zwolle die volledig geïntegreerd werken. Je komt te werken in een team van ruim 60 collega's op diverse functieniveaus met een technische inhoudelijke of financiële achtergrond. Binnen dit team worden meerdere regelingen uitgevoerd en meerdere technieken beoordeeld. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaat (SDE++) ondersteunt projecten door middel van een exploitatiesubsidie. Na de toekenning van de subsidie worden de projecten gerealiseerd en wordt er gedurende maximaal 15 jaar subsidie verstrekt op de geproduceerde duurzame energie of gerealiseerde CO2 reductie. De regeling wordt jaarlijks herzien en aangepast aan de politieke/beleidsmatige wensen.

Binnen het team zijn er 2 subteams die zich bezig houden met de beoordeling en het beheer van de aanvragen uit de verschillende categorieën. Het 3e subteam houdt zich bezig met de beleidsondersteuning van onze opdrachtgever het Ministerie van EZK en de ondersteuning van het interne uitvoeringsproces. De adviseur die wij zoeken maakt deel uit van dit 3e team.

Je mag rekenen op een leidinggevende die toegankelijk is en jou ondersteunt bij je taken en je ontwikkeling en er naar streeft de medewerkers in te zetten op hun kennis, competenties en talenten.

De sfeer op de afdeling is informeel en collega's zijn gericht op samenwerking en elkaar helpen om de klus te klaren.


Reageer op deze vacature