Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

(Senior) Programma Adviseur Climate and Energy Response Facility

Functie omschrijving

Voor het CERF-kernteam zijn wij op zoek naar een Senior Programma Adviseur met uitgebreide kennis, een groot netwerk en ervaring in het werken met energietransities in een internationale context. Je herkent snel de knelpunten, die de transitie in de weg staan en je bent in staat om samen met en ter ondersteuning van onze ambassades oplossingen te verkennen. Voel je je aangesproken? Lees dan verder en solliciteer!

Vanaf januari 2022 biedt CERF (Climate and Energy Response Facility) steun aan geselecteerde ambassades van Nederland in zowel ODA- als niet-ODA-landen. De faciliteit beoogt de bilaterale dialoog en uitwisseling tussen Nederland en deze landen te versterken, door de samenwerking op een aantal energietransitie-trajecten te ondersteunen. Hiermee wil CERF concreet werk maken van de mitigatie van klimaatverandering of (in specifieke gevallen) adaptatie-ambities te ondersteunen. CERF wil voortbouwen en uitbreiden op zowel bestaande relaties en samenwerkingen, als op specifieke publieke en private energietransitie-expertise (zoals op het gebied van waterstof, wind op zee, of circulaire economie) in Nederland. CERF streeft naar het combineren van ambities op het gebied van mitigatie van klimaatverandering met handels- en investeringsbelangen en innovatie. Daarbij wordt gezocht naar vormen van synergie tussen de hulp- en handelsinstrumenten van Nederland. Samenwerking kan helpen bij het oplossen van specifieke knelpunten, innovaties op gang brengen, of leiden tot een investeringstraject op lange termijn.

Als (Senior) Programma Adviseur zijn jouw taken (onder andere):

 • Meehelpen aan het verder ontwikkelen van de faciliteit binnen RVO.
 • Ondersteunen van primaire landenaccounthouders (PSD- en BD-coaches) in hun dialoog met ambassades en landen, waarbij ambities worden bepaald en trajecten voor strategische interventie worden uitgestippeld. Inclusief actieplannen die ook andere instrumenten omvatten (RVO en niet-RVO).
 • In gevallen waarin dergelijke primaire accounthouders niet beschikbaar zijn, de ondersteuning overnemen
 • Partijen, partners en instrumenten samenbrengen om deze interventies op flexibele wijze uit te voeren.
 • Analyseren van knelpunten en kansen ten aanzien van de beschikbare instrumenten (intern en extern) ter ondersteuning van deze interventies.
 • Bewaken en evalueren van projecten en trajecten en rapporteren over resultaten en vervolgstappen.

Het CERF-kernteam is weliswaar een onderdeel van het team Energie en Klimaat, maar je zult nauw samenwerken met experts in de gehele RVO-organisatie. Bijvoorbeeld met de Private Sector en de Business Development coaches, het International Clean Energy-team en RVO-experts, die de uitvoering van het Klimaatakkoord en de Topsectoren in Nederland ondersteunen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante opleiding afgerond op tenminste HBO-niveau.
 • Je hebt ten minste 5 jaar werkervaring op het gebied van energietransities en beperking van de klimaatverandering. Voor een Senior positie verwachten wij minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
 • Je bent intrinsiek gemotiveerd om impact te hebben en bij te dragen aan de doelstellingen van Parijs.
 • Je beschikt over sterke vaardigheden op het gebied van projectontwikkeling, -beheer en je combineert deze met een goed gevoel voor diplomatiek.
 • Je kent je weg binnen de internationale klimaat- en energiesector, inclusief kennis van de verschillende uitdagingen en kansen in verschillende landen zoals besproken in hun NDC's.
 • Je bent bekend met de belangrijkste instrumenten en spelers in het veld, zoals IFI's en multilaterale organisaties op het gebied van klimaat en energie.
 • Je bent goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van klimaatmitigatie (van onderzoek en innovatie tot commerciële ontwikkelingen), internationaal en bij voorkeur nationaal in Nederland.
 • Je bent bereid om regelmatig naar het buitenland te reizen. Uiteraard binnen de geldende kaders van COVID-19 maatregelen.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Een goede beheersing van de Franse taal is een pre.

Conmpetenties:

 • Resultaatgericht; het vermogen om resultaat te boeken in complexe samenwerkingsverbanden.
 • Flexibel; gemakkelijk schakelen tussen verschillende settings (formeel, niet-formeel), landen en sectoren.
 • Netwerken; partijen samenbrengen naar concrete activiteiten, zowel op korte als op lange termijn.
 • Leergierig.
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Sociaal vaardig.
 • Samenwerken.
 • Strategisch denken.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Wij volgen gedurende de context van Corona de richtlijnen van het kabinet over thuiswerken. We sorteren zo veel mogelijk voor op hybride werken na de Corona periode. Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk. Wij verwachten dat je in deze functie gemiddeld twee dagen per week op de RVO-vestiging in Utrecht zult zijn.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

IP/International Development/MV Energie en Klimaat

Het team Energie en Klimaat is onderdeel van de afdeling International Development van de directie Internationale Programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het team ondersteunt de directie Inclusieve Groene Groei (IGG) van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij haar agenda voor energie- en klimaatverandering in ontwikkelingslanden. In het kennisteam voeren meer dan twintig zeer gemotiveerde en toegewijde professionals een programma- en activiteitenpakket uit, dat gericht is op de Duurzame OntwikkelingsDoelen SDG7 (bijdragen aan het waarborgen van universele toegang tot energie) en SDG13 (ondersteuning van energietransities en klimaatactie). Het team houdt zich bezig met het (mede) uitvoeren van diverse programma's, waaronder Energising Development, de bijbehorende onderdelen Africa Biogas en Higher Tier Cooking, en SDG7Results en het Young Experts Programme. Op het gebied van klimaatactie ondersteunt het team de Nederlandse klimaatdiplomatie via de nieuwe Climate and Energy Response Facility (CERF).

De teamleden coördineren hun activiteiten nauwgezet met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en diplomatieke missies en zoeken aansluiting bij andere instrumenten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Nederlandse en internationale private en publieke actoren, om een zo groot mogelijk effect te genereren.


Reageer op deze vacature